Miraak

Son Güncelleme: , mertusta

İlk Ejderdoğan, Miraak.

Miraak, yani ejder dilinde “bağlılık rehberi”, aslında önceden Elflerin Çağı’nda bir ejder rahibiydi. Kendisi ilk Ejderdoğan‘dı, buna rağmen bu terim Alessia‘ya, yani ikinci Ejderdoğan’a kadar kullanılmayacaktı. Ona özel bir tapınak yapılan Solstheim adasına hükmetti.
Ejderha tarikatına lider olarak hizmet etti ve Ejderhalar, ona Miraak adında bir ejder rahibi maskesi verdi. Bazı noktalarda ise, Hermaeus Mora‘nın, yani Bilginin Daedrik Prensi’nin öğretilerini araştırdı ve onun yeni şampiyonu oldu. Hermaeus Mora, Miraak’a ejderhaların yapacaklarına hükmetmeyi öğretti. Bu bilgiyi kullanarak, doğuştan gelen yeteneği ile (Ejderdoğan’lık) ejderlerin ruhlarını yok etti, onlara karşı oldu ve bir çoğunu öldürdü. Buna karşı olarak ise ejderler onun tapınağını harap etti.
Ejderha Savaşında (Dragon War), Tek-Göz Hakon ve diğer Kuzeyli kahramanları ejderlere karşı bir müttefik olarak Miraak’ı aradı. O ise, istese Alduin‘i yok edebilecekken, insanoğlunu düşmanlarıyla baş başa bıraktı.
Skaal efsanesi ilk Ejderdoğan’ı hain olarak görür ve onun, ejderlere karşı Hermaeus Mora ile yaptığı tuzağın nasıl olduğunu anlatır. Diğer ejder rahibi Gardiyan Vahlok, bu aldatmayı ortaya çıkarmıştır. Miraak ile Vahlok, Solstheim’i anakara olan Skyrim‘den ayıracak kadar büyük bir savaş vermiştir. Vahlok Miraak’ı yenmiştir ve en son ölümcül darbesini yaparken, Hermaeus Mora şampiyonunu uzaklaştırıp kurtarmıştır.
Miraak çoğu çağ boyunca ne görülmüş, ne de duyulmuştur, çünkü bütün bu zamanını Apokrif’de, Hermaeus Mora’nın diyarında geçirmiştir. Burada hapsedilmiş olmasına rağmen, zamanını bilgi ve güç toplayarak geçirmiştir ve hedefi ise kendisini Hermaeus Mora’nın hizmetçiliğinden kurtarmaktır.

Miraak
Miraak

4Ç 201’e kadar bu olmamıştır. Ancak 4Ç 201’de, büyü gücünü Solstheim’in insanlarını etkilemek için kullanmış, onları adada ne yaptıklarını bilmeden çalışmaya zorlamıştır. Böylelikle kendi tapınağını onları uyutarak yeniden inşa etmiştir. Aynı zamanda onları kendi gücünü kazanması için Gücün Taşları’na ekleme yapmak için de kullanmıştır. Bazıları ise ona bilinçli olarak ibadet ederek onun adına bir tarikat kurmuşlardır.
İlk Ejderdoğan’ın planı son Ejderdoğan’ın gelişi ile tehdit içindeydi, tarikatçılarını Son Ejderdoğan’ı yani ,”yanlış Ejderdoğan’ı” öldürmek için yollamıştı. Son Ejderdoğan bu düşmanlığa cevap olarak Solstheim’e gelmiş, Hermaeus Mora’dan gizli bilgiyi öğrenmiş, Apokrif’e yolculuk etmişti ve Miraak’ı savaşta yenerek Tamriel‘i kurtarmıştı. Miraak’ın çabalarını da önlemişti. Miraak kaybetmeye çok yakınken, Mora ölümcül bir darbe ile İlk Ejderdoğan’ı öldürmüş ve Son Ejderdoğan’ın onun ruhunu absorbe etmesine izin vermiştir.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: