Miraak

Miraak, Ejderha Dili’nde “Bağlılık Rehberi” anlamına gelir ve Elf Çağı’nda yaşamış bir Ejder Rahibi’dir. Kendisi ilk Ejderdoğan’dır. Fakat bu terim aslında Alessia için kullanılmıştır. Solstheim’de hüküm sürmüştür.

Ejder Tarikatı’nın lideri olarak görev almıştır ve kendisine Ejderhalar tarafından verilen Miraak adındaki maskeyi takmıştır. Güce olan açlığından dolayı bilginin Daedrik Prensi Hermaeus Mora’ya hizmet etmiş ve onun şampiyonu olmuştur. Hermaeus da ona ejderhalara hükmetme sedasını öğretti. Bunun üzerine efendisi olan ejderhalara karşı gelmiş ve onları öldürerek ruhlarını ele geçirmiştir. Ahzidal, Dukaan ve Zahkriisos adında diğer üç rahip de Miraak’a katılmıştır.

Elf Çağı’ndaki ejderhaların zulmünden kurtulmak isteyen insanlar isyan eder ve Ejder Savaşı yaşanır. İsyancıların liderlerinden Hakon Tek-Göz, Alduin’e karşı Miraak ile müttefik olmak istemiştir. Tek başına Alduin’i yenebileceğine inanan Miraak, buna rağmen insanlara yardım etmemiştir.

Miraak
Miraak

Solstheim’deki Nord toplumu olan Skaal, Miraak’ı ejderhalara karşı geldiği için hain olarak görür. Bir başka ejder rahibi Vahlok, Miraak’ın ihanetini ortaya çıkarmış ve onunla düello yapmıştır. Yapılan düello o kadar şiddetli olmuştur ki, Solstheim, Tamriel kıtasından kopup ada olmuştur. Vahlok, Miraak’ı mağlup eder. Tam öldürmek üzereyken Hermaeus Mora şampiyonunu kendi diyarı Apokrif’e kaçırır. Ardından ejderhalar Miraak’ın tapınağını yıkar ve Vahlok’u, Miraak’ın dönüşüne karşı muhafız olarak görevlendirirler.

Miraak ise çağlar boyu Apokrif’te kalmıştır. Burada hapis hayatı geçirmesine karşın, olabildiğince fazla şey öğrenmeye çalışmıştır. 4. Çağ 201’de ise elde ettiği bilgiler ve büyülerle Solstheim halkını etkisi altına almıştır. Halkı zorla kendisine tapınak yapmaları için çalıştırır. Zamanla bilinçli olarak Miraak’a tapınanlar bir tarikat oluşturur. Son Ejderdoğan’a başarısız bir suikast girişiminde bulunurlar. Bunun üzerine Ejderdoğan, Solstheim adasına gider ve Miraak ile yüzleşir. Tam ölmek üzereyken Hermaeus Mora ortaya çıkar ve Miraak’ı kendisi öldürür.