Meridia Gerçeği

Altta okuyacağınız metin Meridia’ya inanan bir grup Ayleid rahibi Suniliin tarafından yazılmıştır. Birkaç bin yıllık olduğu düşünülen metnin son paragrafı maalesef harap halde olduğundan okunamamaktadır. Günümüz dil bilgisine uyarlanmıştır ve bilgilerin doğruluğu araştırılmaktadır.

Yazar: Suniliin Henralata

Molag Bal, Meridia, Lyg, Coldharbour

LYR YAHKEM GETH

Dedi Meridia, Efendimiz! Oh, yüce Meridia! Işığın ve hortlağın hasmı yüce efendimiz! O’dur ki sıradan bir Daedrik Prensi değildir. Efendimiz bir zamanlar Magna Ge idi. Kutsalların da kutsalı, kainatın şemasını çizen Magnus’un evladı. Lakin Meridia hak ettiği konumdan uzaklaştırıldı ve Aetherius’tan kovuldu, o da Daedrik Prens olmayı seçti. Sakın ola onu normal bir prens ile karıştırmayasın! (Bu yüzdendir ki) boynu bükük bir şekilde Oblivion’a geldi ve O da diğerleri gibi kendi diyarını yarattı: Coldharbour’u. Hain ve şerefsiz Molag Bal!
Meridia ne yapacağını bilemez halde Oblivion’a geldi, O’nda güç vardı (yaratma gücü), ve O da Tamriel’e benzeyen kendi kıtasını yarattı. Çünkü O yozlaşmamıştı ve tükenmemişti. Eserine Lyg adını verdi. Kendi hizmetkârlarına Gaspçı adı verildi. Meridia, yücemiz, Nirn’ü çok kıskanmıştı ve oradan ilham aldı (aynı zamanda çaldı). Devir Dreughların ve dolayısıyla hırsız Molag Bal’ın devriydi, her devirde olduğu gibi devirleri bitiren Alduin idi. Molag Bal’ın hükümdarlığı efendimiz Meridia’nın hoşuna gitmiyordu ve O da kendine bir yardımcı buldu, Lord Dagon. Meridia kendi diyarının derinliklerinde Mehrunes Hançerini yarattı ve biledi, onu Lord Dagon’a verdi, Molag Bal’ın hükmünü bitirsin diye. Dagon çıkageldi ve Molag Bal’ın hegemonyasını sona erdirdi, fakat Alduin! Cihan-Yiyen ejderhası buna çok kızdı, nitekim devir kapatıp devir başlatan Alduin idi, Dagon Alduin’in işine karışmıştı. Sonucunda Alduin, Dagon’ı lanetledi. Dagon, artık Mehrunes Dagon olmuştu.
Üçün Şairi Hokkabaz Vivec mızrağı Muatra’sını aldı ve Meridia’mızın hizmetkârlarını öldürdü. Lyg’de kimse kalmadı, İşgalin ve Köleliğin prensi Molag Bal kendi devrini bitirmesine ön ayak olan Meridia’dan intikam niyetiyle Lyg’i işgal etti ve ona Coldharbour ismini verdi, ışığın efendisi Meridia’ya nispet olsun diye Coldharbour’da ışığı yok etti, ve karamsarlığı hüküm kıldı. Meridia ise kendine başka bir diyar daha yarattı: Colored Rooms.
Pislik Molag Bal, bir zamanlar devrin lideriydi ve tarihi tekerrür etmek için 2. Çağ’da kollarını bir kez daha Nirn’e uzattı. Tekrar hakim olmak istiyordu, lakin Efendimiz Meridia daha önce buna mâni olduğu gibi tekrardan Molag Bal’ın önünü kesmeye çalıştı, kendi eski diyarında kendi ufak diyarını yerleştirdi (Hollow City).
Meridia k… (yazının devamı okunamayacak derecede aşınmış)