Merid-Nunda’nın Yorumu

Son Güncelleme: , mertusta

Kitap Künyesi
Oyunlar: ESO
Çevirmen: Malkoçoğlu
Orijinal İsim: Exegesis of Merid-Nunda

Gerçekte, Merid-Nunda’nın makalesi erken İlk Çağ’dan bize gelen mito tarihin en tuhaf ve en az anlaşılan çalışmalarından biridir. Bu sadece kısmen el yazması halindedir. İmparatorluk Şehrinde Arcane Üniversitesinin kütüphanesinde bulunan tek bir kopyadır. (Ya da en azından orda bulunuyordu. Mages Guild, İmparator Varen’in yok olmasından dolayı suçlanıyordu ve Cyrodiil’den kovuldu. Ben onların bir zamanlar hayran olunan kütüphanesinde ne olduğunu bilmiyorum.)

Şans eseri, Guild hala ona sahipken ünlü makalesini çalışma fırsatını elde ettim. Ve kendim için kişisel bir kopya hazırladım ve böylece Elinhir’e döner dönmez ben onun gizemlerini açığa çıkarmaya devam edebildim.

Merid-Nunda’nın sistemini (Makalesini) anlama problemi iki yönlüdür: Birincisi günümüze kadar gelen doküman görünüşte ortada bir yerden alınan daha geniş bir çalışmanın açıkça bir parçasıdır. Ve bu çalışmanın ön ve son kısımları olmadan geriye kalan parça için çok az bir metnimiz var. İkincisi, makale sonraki Nedic sözdiziminde Ayleid satırlarını kullanan alışılmamış bir argo ile yazılmıştır. Başka bir kaynakta görünmeyen bilinmeyen bir orijinde birçok kelimeyi içermektedir.

Ancak, Wenegrus Monhana ve Herminia Cinna tarafından önceden tercüme edilen parçalardan dışarıya doğru çalışmak için, ben bu gizemli el yazması üzerinde bazı anahtar pasajlar üzerine bir miktar yeni ışık tutabileceğime inanıyorum. Bizim formatımız her pasajın çevrilmesini sağlamak olabilir. Bunu anlamla ilgili benim yorumum izleyecektir.

Magnus’tan çıkan parabolleri takip eden “Dokuz Coruscation olarak” bilinmektedir. Merid-Nunda, Mnemo-Li gibi Xero-Lyg gibi bu kız kardeşlerden biridir.”

Bu Yıldız-Yetimleri (Magna-Ge) olarak adlandırılanlar ile birlikte “Daedric Prensi” Meridia’yı tanımlıyor gibi görünmektedir. Bunlar Kutsal Aurbis’in yaratılmasından geri çekildiği zaman Magnus’tan ayrılan Aunic ur-varlıklardır. Bu Yıldız-Yetimlerin en ünlüsü muhtemelen Mnemoli Mavi-Yıldızdır. O zamansız olaylarla eşleştirilmektedir ve Ejder Kırılması zamanında gün ışığında gök güzünde görünür hale geldiği söylenmektedir.

“…  O karanlıktan korkmayan bir kıvılcım olduğu için ve çekme ve bükme dalgalarıyla yüzdüğü için ışık ile ilgili olarak Merid-Nunda ile konuştuğumuz gibi böylece dünyayı bağlaması için Cenedelin’i çağırırız.”

Ayleidler için, tabiî ki de, ışık yaratmanın dört elementinden biridir. Ve bu pasaj Meridia’nın Işığın Batı Efleri için kişileştirilmesi olduğunu doğruluyor gibi görünmektedir. Ben bu pasajın çevirisinden emin olmama rağmen, son satırların anlamının benim aklıma gelmediğini itiraf ederim.

Sonraki pasaj oldukça zordu. Fakat bunun çevirisi Şafak Çağı hesaplarımıza tamamen yeni bir bölüm ilave etmektedir:

“Kaos-Krallığının Lordları Merid-Nunda’yı onun istismarından dolayı onu azarladılar. Bütün mevcut alanların onların olduğunu iddia ederek onun Aurbis’e dönmesi için ona emrettiler. Fakat Merid-Nunda varlığına büyük- drag lensleri oluşturdu ve Magnus’un ışığı böylece kırıldı. Işınlar Merid-Nunda’nın [ gülerek? Kıvılcımlar çıkararak?] kendisinin olduğunu iddia ettiği [Oyulmuş? Odaklanmış?] kaostan yeni bir alan oluşturdu”.

Merida’nın Oblivion krallığı bilindiği gibi, Bu da Renkli Odaların orijinini yeniden sayıyor gibi görünmektedir. Görünüşte ilahi irade hareketiyle kaosun parçalarından direk olarak oluşmuştur. Ve son olarak:

“…Merid-Nunda [koşmak? Kaymak?] bir sonundan diğer sonuna doğru gökkuşağı yolu boyunca hareket etti mi? Bir sonunda Ejderha‘yı yakalayarak, diğer sonunda onu sıkıştırarak…”

Gerçekten merak uyandıran bir pasaj. Tabiî ki de “Ejderha” geleneksel olarak bizim Aktosh olarak bildiğimiz- Zamanın Tanrısı’nı ilahi gücü ifade etmektedir. Bu “gökkuşağı yolu”nu (ışığın prizmatik kırılması?) gezerek Meridia’nın bir anlamda zamanın ileriye doğru akma oranını değiştiriyor gibi görünmektedir.

Zamanın “hızını” değiştirmek? Bu sonraki Ayleid büyücü- rahiplerinin tuhaf bir hilesi midir? Yoksa en az anlaşılan Daedric Prenslerinin birinin doğasına doğru gerçek bir öngörü müdür?

Kim söyleyebilir?

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: