Mehrunes Dagon

Genel Bilgiler

Mehrunes Dagon, yıkım, değişim, devrim, güç ve ihtirasın Daedric Prensi’dir. Kendisi, yangın, deprem ve sel gibi afetler ile ilişkilendirilir. Özellikle Morrowind’de önemli bir ilahtır ve pek de misafirperver olmayan yerlerden biri olan Four Corners of the House of Troubles’ı temsil etmektedir. Çoğu kültürdeki inanışa göre, Dagon sadece katliamın ve ihanetin tanrısıdır. Dagon’un Oblivion düzlemi Deadlands olarak adlandırılır. Adı üstünde, çorak topraklardan ve lav denizi üzerindeki isli adalardan meydana gelmektedir. Dremora, Clannfear ve Scamps onun hizmetçilerindendir.

Dagon’un bilinen düşmanı Ebonarm’dır ve ayrıca Dagon’u çağırma günü Warrios Festival’dir. Yıkım ve devrimin prensi olarak Dagon, belki de en hırslı Daedric Prensidir ve birçok kez Nirn’ü işgal etmeye teşebbüs etmiştir. Jagar Tharn’ın İmparatorluk tahtında kısa bir süreliğine bulunmasını desteklemiş ve muhtemelen Tharn’ın koyduğu kurallara istinaden savaş ve çekişme dolu bir on yıl beklentisi içine girmiştir. Imperial College of Battlemages’in gücünü zayıflatmak amacıyla Battlespire’i istila etmesi ve kontrolünü ele geçirmesi, ilahi varlıklar tarafından ölümlü içişlerine karışmakta sınırlayıcı olan Daedric paktına göre aykırıydı. (Tharn’ın imparator olarak gücüne karşı da bir tehditti.) Dagon, aynı zamanda birinci çağın sonlarına doğru Mournhold’un yok edilmesinden sorumludur ve görünüşe göre Sotha Sil’in evi ve doğduğu yer olan Ald Sotha’da yok edilmiştir. Ayrıca Dagon, iddialara göre Daedric Crescent’in de yaratıcısıdır. The Broadsword of the Moon (Ay palası) eseri ise Dagon’un özünden yaratılmış ve onun Dark Seducer korumasına verilmiş, bilinmeyen bir kahraman tarafından ona karşı kullanılmış ve Battlespire’in tahribi ile sonuçlanmıştır.

Oblivion Krizi
Oblivion Krizi

Mehrunes Dagon’ın Nirn üzerindeki en büyük tehdidi Oblivion Krizi olmuştur.

Deadric Eserleri

Deadric Crescent

Daedric Crescent (Hilal) kılıcı, bir Deadric prens olan Mehrunes Dagon’un yarattığı Daedric eserlerden biridir. Vuruşlarının felç etme ve zırhlara karşı yüksek aşındırma gücü vardır; aynı zamanda yeşil enerji topu oluşturduğu bilinmektedir, ancak ne işe yaradığı henüz bilinmemektedir. Zamanında birçok Crescent bulunmaktaydı ve Dagon’un güçleri Imperial Simulacrum sırasında Battlespire’ı alırken kullanıldı. Daha sonra İmparatorluk harap olmuş akademiyi geri aldığında tüm Crescent’ler toplandı ve yok edildi – bir tanesi hariç tamamı. İmparatorluğun bilmediği, hiç kimsenin görmemesine rağmen, eşsiz kılıçlardan geriye kalan bir tanesinin Tamriel’deki her hangi bir yerde varlığını sürdürmeye devam etmekteydi.
3E 427’de, kalan son Crescent Nerevarine tarafından keşfedildi. Işınlanma dışında girişi olmayan Daedric tapınak Magas Volar’da yaşamını sürdüren Lord Dregas Volar (Kendisi bir Dremora) bu kılıca sahip olmuştu. Tel Fyr’den Divayth Fyr, gizli tapınağa, takanın içeriye ışınlanabileceği bir tılsım ile gelmişti; Nerevarine’de bu tılsımı kullandı ve Lord Volar’ı malup ederek, bilinen son Daedric Crescent’a sahip çıktı.

Mehrunes’ Razor

Mehrunes’ Razor (Diğer adları: Dagger of the Final Wounds, Bane of the Righteous, Kingslayer) Deadric Prens Mehrunes Dagon tarafından yaratılmış bir diğer ünlü Deadric eserdir. Bu mistik eser herhangi bir yaratığı anında öldürebilme ve ruhunu Obilivion’a hapsetme yeteneğine sahiptir. Suikastçılar arasında da çok değerlidir. Bu hançer Dagon tarafından, Ayaz Daedrasını (Frost Daedra) ortadan kaldırmasına karşılık olarak Daggerfall kahramanına verilmiştir.
On yıllar sonra bu hançer kötü durumdayken Nerevarine tarafından kurtarılmış ve ardından Mehrunes Dagon, Yasammidan tapınağında bu hançeri eski ihtişamına kavuşturmak için onarmıştır. Dagon, bu ölümcül hançeri sadık şampiyonları için yaratmıştır. Hançer daha sonra Dagon’un şampiyonlarından Msirae Faythung’a verilmiş, ancak bilinmeyen bir görevde başarısız olmasında dolayı Msirae Faytung hançer ile birlikte Sundercliff Watch’a gömülmüş, ilerleyen zamanlarda Cyrodiil Şampiyonu tarafından bulunmuştur.

Oblivion Krizi’nden sonra, Daedra ile savaşmak için birkaç grup kurulmuştur. Gruplardan biri olan “The keepers of the Razor” (Hançerin koruyucuları) hançeri bularak onu üç parçaya ayırmışlardır. Yaklaşık iki yüz yıl sonra Skyrim kahramanı Dragonborn (Ejderdoğan) tarafından bulunmuştur. Ancak hançerin onarılıp onarılmadığı bilinmemektedir.

Mysterium Xarxes

Mysterium Xarxes, Mehrunes Dagon tarafından yazılmış bir kitaptır. Bu muazzam – ve şeytani – bir gücün eseridir. Kitabı kullanması oldukça tehlikelidir, hatta onu okuyabilmek ve onun gücünden sakınmak için korunma büyü gerekmektedir.

Mysterium Xarxes
Mysterium Xarxes

Bu kitap Dagon tarafından Mankar Camoran’a verilmiştir. Kitabın üzerinde çalıştıktan sonra Mankar, “Commentaries on the Mysterium Xarxes” (Mysterium Xarxes Üzerine Tefsirler) (aynı zamanda “Mythic Dawn Commentaries” olarak da bilinir) adlı kitabı kaleme almıştır. Mankar, kitaptaki kehanet ve sözlerden yararlanarak, Mehrunes Dagon’a tapılan Daedric tarikatı Mythic Dawn’ı (Mistik Şafak) kurdu.
Xarxes tarikatın kutsal kitabı olarak kabul edildi ve Cyrodiil’deki Arrius Gölü’nün altındaki mağaralarda bulunan Mythic Dawn’ın gizli tapınağında saklandı. Mankar, kitabın gücünü kullanarak Mythic Dawn üyelerinin öldüğünde ruhlarının gideceği alternatif âlem Gaiar Alata’yı (diğer bir deyişle kendi cennetlerini ) yarattı.

3E 433’de, Mysthic Dawn’ın İmparator Uriel Septim VII ve onun tüm meşru mirasçılarını öldürtmesi sonrası Blades (Yalımlar), tarikatın içine sızarak Mehrunes Dagon’u tapınağından Mysterium Xarxes’i çaldılar. Kitap Cloud Ruler Temple’a görütüldüğünde, Martin Septim ( Uriel’in gayri meşru oğlu ve tahtın varisi) Xarxes’i tercüme ettirdi ve Comaran’ın Cenneti’ne giden portalı oluşturmayı keşfetti. Bu ritüel için bir Great Welkynd Stone, bir Great Sigil Stone, bir Daedric eser ve bir de Aedric eser gerekiyordu. Kvatch kahramanı Gaiar Alata’ya girerek Camoran’ı mağlup etti ve Amulet of Kings’i (Krallar Madalyonu) geri getirdi.
Kitaptan sadece bir yanık sayfa Oblivion Krizi’nden kurtuldu ve daha önce Mythic Dawn’ın üyelerinden olan Vesuius ailesi bu sayfayı sahiplendi. 4. Çağ 201’de bu sayfa Silus Vesuius tarafından Skyrim’in Dawnstar şehrindeki Mythic Dawn (Mistik Şafak) Müzesinde sergilendi.