Masser

Nirn’ün iki uydusundan büyük olanıdır ve kırmızı renklidir. Dwemer dini inancında ve Imperial tanrıları arasında Masser’in bir yeri yoktur. Khajiit kültüründe Masser’in yeri büyüktür. Diğer uydu Secunda ile beraber doğacak olan Khajiitlerin türünü belirlediğinden kutsal kabul edilir ve Khajiit dininde Jode diye adlandırılır, Büyük Ay Tanrısı anlamına gelmektedir.

Lorkhan’ın öldürülmesinden sonra Lorkhan’ın bedeni Nirn gezegenini oluşturmuştur, bedeninin bir parçası da Masser’i meydana getirmiştir.