Marukh

Kahin Marukh (Maruhk diye de yazılır) 1. Çağ’da Camoran Hanedanlığı döneminde ünlenen ve özellikle Alessia Cyrodiil yerlileri tarafından saygı duyulan bir peygamberdir. Marukh’un öğretileri büyük kültürel ve ruhsal akım Alessia Düzeni olarak bilinen ileride imparatorluğa hatta kıtaya dönüşecek teokrasinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Alessia imparatorluğunun temelini oluşturan Alessia öğretilerinin de yazarıdır ve ayrıca bazıları tarafından zalimce görülen “Herkes, kendinin masum olduğunu ispatlayana kadar suçludur.” sözünü ortaya atmıştır.

Marukh rüyasında “Aydınlanmış kişi”, Aziz Alessia, ile konuştuktan sonra öğretilerinde elf kanunlarını sorgulamaya başlamıştır. Bu düşünceleri onun bilinmeyen ve soyut tek tanrı tasviri ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Fikirleri aynı zamanda Alessian order’ı ve gizli mezheplerinden biri, Marukhati selektifi, çok etkilemiştir. Marukh rahipleri bu iki oluşumun arasında manevi ve politik bir farklılık görmemiştir. Bu öğretiler Alessia imparatorluğunun dini olmuş ve imparatora karşı çıkmanın tanrılara karşı çıkmak olacağı inancını yaymıştır.

Marukh’un büyük destekçilerinden biride Cyrodiil’e gidip Bosmerlere karşı birlik olup savaş açılması isteyen ve sonrasında Valenwood’un meşhur Wild Hunt olayında katledilen Nordic High King Borgas’tır.

Iliac Bay’ın Bretonları Second Seed’in dokuzunda Marukh’un Günü kutlaması yaparlar ve kutlama bu kutsal peygambere yaraşacak kutsal bir bayram şeklinde yapılır.

Marukh’un çoğunlukla “maymun” veya “şempaze” olduğu söylenir ama hiçbir kaynakta onun ırkından bahsedilmez. Nitekim bu söylentiler sadece onun Valenwood’un zeki ırkı Imga olması ile açıklanabilir.