Mannimarco

Mannimarco, Tamriel’ın görmüş olduğu en büyük büyücülerden biridir. Kendisi bir High Elf’tir ve 2. Çağ’da doğmuştur. Artaeum adasında Psijic Order’ın kurulmasıyla buraya katılmıştır. Genç yaşında yetenekleri hocalarını etkilemiş ve onların gözüne girmeyi başarmıştır. Burada kendisi kadar başarılı olan başka bir arkadaş edinmiştir: Vanus Galerion. Okuldaki boş zamanlarda kara büyü, ruh çağırma ve ölü diriltme gibi kötü huylar edinmiş ve enerjisini bu alana yönlendirmiştir. En yakın arkadaşı Vanus, Mannimarco’yu bir kulenin tepesinde sert dille uyarır. Fakat büyücü, arkadaşını dikkate almaz. İlerleyen zamanlarda Psijic Order’ın başındakiler Mannimarco’yu çeşitli araştırmalar yapması üzere Tamriel’a gönderir. O dönemde tek büyücü loncası Artaeum’da bulunan Psijic Order’dır ve Tamriel’da bir büyücü loncası yani büyü üzerine kurallar koyan ve onu yöneten bir oluşum bulunmamaktaydı. Mannimarco’nun buraya gönderilmesindeki amaç, onu Artaeum’dan uzaklaştırmak ve bölgeye zarar vermesini önlemek olduğu söylenir. Lakin Vanus bu atamanın iyi sonuçlanacağına dair şüpheleri vardır. Otoriteden yoksun bir yerde Mannimarco yeteneklerini daha da geliştirebilir ve tüm Nirn için bir tehdit olabilirdi. Kafasında bu düşünceler içerisinde Vanus Galerion Psijic Order’ı terk etmiş ve o da Tamriel’a gitmiştir. Burada günümüze kadar gelecek olan ve tüm Tamriel’da büyücülerin itaat etmesi gereken bir kurum kurar: Mages Guild. Mannimarco’nun faaliyetlerine karşı kurulan bir örgüt kısa sürede büyür ve bünyesine çok sayıda büyücü katılır.

Mannimarco’da boş durmamaktaydı. Her geçen gün yeni yoldaşlar ediniyor, ölüleri diriltiyor ve bir nevi ölü ordusu kuruyordu. Dirilen bu canlılar Mannimarco’ya çeşitli efsunlu eşyalar getirmekteydi. Bunlar Mannimarco’nun iştahını kabarttığı için bu işe daha da yoğunlaşmaktaydı. Mannimarco gelen bu eşyaların içindeki büyüyü kendi vücuduna entegre etmiştir. Ve sonucunda insan olmaktan çıkıp lich haline gelmiştir. Yani Mannimarco kendini öldürüp diriltmiştir ve artık ölümsüzlüğe kavuşmuştur.

Vanus Galerion ve Mannimarco’nun arasında nihayet beklenen savaş çıkar. Savaş başlamadan önce Vanus şu sözleri sarf etmiştir: “Son nefesimi vermeden önce, bu solucan başı ile savaşmalı ve onun ölümsüzlüğüne son vermeliyim.” Mannimarco’ya Solucan Kral denmesinin sebebi bu cümledir. Vanus aslında Mannimarco’yu bir bakıma aşağılamaya çalışmıştır. Solucan demesindeki amaç Mannimarco’nun ölüleri diriltmesinden kaynaklanır.

Savaş sırasında Vanus, Mannimarco’nun ölümsüz olduğunu farkeder. Her iki taraf da büyük zayiat verir. Vanus savaşta ölür, Mannimarco’nun ordusu dağılır ve kaçar. Sonraki hayatında Mannimarco toprak altında, dirilttiği ölüler gibi yaşar. Üçüncü Çağ’ın 405 ve 417 yılları arasında toprak üstüne çıkıp High Rock bölgesindeki politik olaylara karışmıştır.

Daha sonrasında Üçüncü Çağ’da tekrar ortaya çıkmış ve Cyrodiil’deki Mages Guild’e saldırmıştır. The Elder Scrolls IV: Oblivion oyununda karakter bu saldırılara karşı koymuş ve Mannimarco’yu öldürmüştür.