Mankar Camoran

Babası Haymon Camoran

3. Çağ’ın sonlarında imparator VII. Uriel Septim’i öldüren Şafak Kültü’nün kurucusu ve Mehrunes Dagon’ın Nirn’ü işgaline ön ayak olan Mankar Camoran, adından da anlaşılacağı üzere Camoran Hanedan’ına mensup yarı Bosmer, yarı Altmer bir büyücüdür. Babası Haymon Camoran da, oğlu gibi kaostan beslenen bir kişiliktir.

Vadiorman’da yaşayan Bosmerların geleneksel hükümran soyu Camoranlar, çok eşlilik ve gayri meşru çocuklarıyla tanınır. Hatta kimi zaman bir Bosmer kralının yüzlerce çocuğu olduğu bile söylenir. Hal böyle olunca sık sık taht kavgası yaşanmıştır. Haymon gibi Camoran hanesine mensup olan Kaltos Camoran ile beraber paralı asker ordusuyla Vadiorman’ın çoğunluğunu ve nihayet hanedanlarının geleneksel başkentini ele geçirirler. Kaltos Vadiorman kralı olurken, Haymon ise onun danışmanı olur. Sonraları Haymon, Cyrodiil’in batı kesimi olan Koloviyayı işgal eder, Kvatch şehrini talan eder. Kaltos, danışmanından bu işgale bir son vermesini ister. Haymon’un buna cevabı, Kaltos’u tahtından indirmek olmuştur.

Mankar Camoran
Mankar Camoran

Haymon tüm gücü eline topladıktan sonra katliamlarına devam eder. Cyrodiil’in güneyinden, Balyozyurt’un güneyine kadar olan yeri işgal eder. Bütün bunlar olurken İmparator Cephorus, kuzeni Andorak’a karşı taht mücadelesi verdiği için Haymon’a karşı koyamamıştır.

Haymon sıradaki hedefi Ulu Kaya’dır. Ufak şehir devletlerinden oluşan Bretonların bu toprakları, imparatorluk yönetiminden zaten memnun değildi, dolayısıyla Haymon’un gelişini kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Fakat Haymon’un zalimliği duyuldukça pişman olmuş, ve dört Breton krallığı aralarında ittifak oluşturarak Haymon’a karşı savaşır.

3. Çağ 267’de Dwynnen şehrinin yakınlarında karada ve denizde gerçekleşen savaşı Gaspçı Camoran lakabıyla Haymon kaybeder. Savaşın öncesinde şehre sığınan mültecilerden birisi de karnında Mankar’ı taşıyan Kaalys adında Bosmer bir kadındır. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken kadın acı içinde çığlıklar atar. Söylediğine göre Mankar gelecek ve herkesi yok edecektir. Kimse buna anlam veremez fakat Haymon’un Orben adındaki casusu, kadını tanır. Kaalys, Haymon’un metresidir.

Kaalys doğum yapar ve bebeğini alarak Ulu Kaya’nın ormanlarına kaçar. Ve ikisinden de bir daha haber alınamaz.

Mankar Camoran’ın Ortaya Çıkışı

3. Çağ 433’te Mankar Camoran ortaya çıkar. Raven ve Ruma adında iki çocuğu da vardır.

Mankar’a göre Dokuz Kutsallar, Lorkhan’ı öldürerek ona ihanet etmiştir. Yine onun görüşüne göre Daedrik Prens olan Lorkhan’ın Oblivion diyarı Tamriel’dır.

Tarikat üyelerince imparator VII. Uriel Septim ve varisleri öldürülür. Böylece Kralların Madalyonunu takan imparator soyu yok edilerek Oblivion ile Nirn arasındaki bariyer zayıflayacak, fani dünyasını da Mehrunes Dagon ele geçirecektir. İmparatorun gayrı meşru oğlu Martin Septim’i de öldürmek için Kvatch şehrini Mehrunes Dagon’ın piyonları istila eder. Fakat Martin buradan sağ kurtulur.

Martin hayatta olmasına rağmen, Kralların Madalyonu Mankar’ın eline geçer. Mankar da madalyonla beraber Gaiar Alata’ya kaçar. Burası Mehrunes Dagon tarafından yaratılıp Mankar’a verilen minik bir Oblivion diyarıdır. Bariyer zayıflayana kadar burada kalmayı planlayan Mankar Camoran, biz oyuncunun mekanı basıp Mankar’ı öldürmesiyle planları suya düşmüştür.