Malacath

Malacath, Lanetlerin Tanrısı, Kanlı Yeminin Daedrik Prensi, Kül ve Kemiğin Lordu, Yeminbozan, Lanetlerin Yaratanı ve benzeri milyonlarca lakabın sahibidir. Orsimerların, bir diğer deyişle Orkların baş tanrısıdır.

Malacath ‘ın Değişimi

Malacath’ın oluşum öyküsü farklı şekillerde anlatılır. Altmerlar Peygamber Veloth’a gözüken Boethiah, Veloth’u ayrı bir tarikat kurması konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Neticede başarılı olur ve Veloth’u takip eden bir grup elf günümüz Morrowind’ine doğru yola koyulur. Bu halk ise önce Chimerler, daha sonra Dunmerlar olarak değişim geçirir. Elflerin baş tanrılarından Trinimac ise Boethiah’ın hilekarlığını fark etmiş ve ona meydan okumuştur. Yaptıkları düelloda ise Boethiah galip gelmiş ve Trinimac’ı yiyerek lanetleyip şeklinin bozulmasına vesile olmuştur. Bu andan sonra Trinimac’in tipi kayar ve çirkinleşir. Takipçileri de şekil değiştirerek Orsimerlara dönüşür. Bu hikaye en çok kabul gören hikayedir. Fakat hikayedeki Trinimac’in yenme meselesinin nasıl gerçekleştiği net değildir.

Başka bir anlatıda Boethiah güzel bir genç kadın kılığında Trinimac’a gözükür. Tam onu öpecekken Trinimac’ı bütün olarak yutar.

Orkların söylediğine göre ise Trinimac ve Boethiah savaşırken Mephala birden ortaya çıkıp Trinimac’ı sırtından bıçaklar. Direnci kırılan Trinimac yere düşer ve Boethiah yaptığı ayinle rakibini lanetleyip şeklini değiştirtir ve Aedra olan Trinimac’i Oblivion’ın küllerle kaplı bir diyarına sürgüne gönderir.

Diğer elflerin hikayesinde ise rahipler, Veloth’un takipçilerine karşı alacakları önlemleri tartışırlar. Bu sırada Boethiah, Trinimac kılığında rahiplerin karşısına çıkar ve osurup, kaka yapar, küfürler eder. Rahipler durumdan iğrenir, ama Boethiah bununla kalmaz. Trinimac’ın sesini kullanarak, kendi öğretilerinin yani Trinimac’in öğretilerinin yalan olduğunu rahipleri kandırdığını söyler. Boethiah bu sayede Trinimac’e olan güvenin ve inancın sarsılmasını sağlamak istemiştir. Son olarak yine Trinimac formundayken rahiplerin önünde bir kova dolusu kaka yapar. Dışkıyı işaret ederek, sizin hakikatiniz budur der. Bu hikaye bu noktada başka bir yere evrilir. Bazıları der ki Boethiah’ın Trinimac formundayken yaptığı kakayı bir grup Trinimac takipçisi elf alarak üstüne başına sürer. Bu sayede derileri buruşup görünüşleri şekil değiştirir ve Orsimer olurlar.

Son hikayede ise Boethiah Trinimac’ı düelloda mağlup eder ve bir güzel yer. Bağırsaklarında Trinimac’e işkence eder, sağlam bir şekilde sindirir, daha sonra Trinimac’i Oblivion’da deyim yerindeyse sıçar.

Fani Dünya ile İlişkileri

Malacath
Malacath

Bir diğer özelliği kendinin müritlerini sahiplenmesi ve herhangi biri hata yaptığında ona karşı kindar olmasıdır. Daggerfall kahramanı Malacath’ın intikama olan susuzluğunu gidermek için onun verdiği hediyeyi reddetmiş nankör bir talibini öldürmüştür. Malacath bir defasında da Nerevarine’den, bir Dunmer tarafından büyük tehditler ile şöhretinden ve şanından yoksun bırakılan bir Orc maceracının intikamını almasını istemiştir. Burada bahsedilen Dunmer ve Orc çok uzun zaman önce ölmüşlerdir lakin Malacath’ın öfkesi çok büyük olduğundan Nerevarine’den bu Dunmer’in soyundan kalan son kişiyi öldürmesini istemiştir. Ancak gerçekte, bu soydan başka bir kişi —veya direkt olarak bu soydan olmayan— Cyrodill’de yaşamaktadır. İntikamı öylesine severdi ki 4. Çağ’da arkadaşı Sul’un lanetlenmiş öngörülerini taşıdığı için görevi Umbriel’i durdurmak olan Prens Attrebus Mede’ye yardım etmeyi kabul etmiştir.

Köleleştirilmeye çalışılan ogreleri kurtarmak için ajanlar gönderdiği bilinir, zira ogreler Malacath dışında kimseye hizmet etmezler. Bundan dolayı Malacath’ın müritlerine saygı göstermek için sadece trolller, Orclar, ve ogreleri kullandığı düşünülebilir. Aynı zamanda ogrelere “küçük kardeşlerimiz” diye hitap eder. Sheogorath Malacath için “partilerde pek popüler değil” ve onun Oblivion diyarının sembolünün “omurga kemiği” olduğunu söyler, gerçekten de öyledir.

Sheogorath Malacath’ı Neb-Crescen adında özel bir kılıç ile asil oğlu Emmeg Gro-Kayra’nın kafasını kesmesi için kandırmıştır. Sonrasında Sheogorath Emmeg’in kafasını çalmış ve ruhunu sonsuza dek Shivering Isles’e hapsetmiştir.