Mages Guild Kökeni

Kitap Künyesi
Oyunlar: Daggerfall
Çevirmen: mertusta
Orijinal İsim: The Origin of the Mages Guild

Büyücü ve Mistikleri bir araya getirip, yeteneklerini araştırma ve halkın yararına kullanma fikri, ilk olarak İkinci Çağ’da ortaya atıldı. Şu anda, bildiğimiz düzendeki Büyücüler Loncasına en yakın topluluk, Artaeum Adasının Psijic Order idi. O zamanlar, büyü tek başına öğrenilmesi gereken bir şey olarak görülüyordu. Büyücüler çoğunlukla, inzivaya çekilmiş yalnız kimselerdi.

Psijic Order, Summerset Adaları’nın yöneticilerine danışman olarak hizmet ediyor ve üyelerini, bölgeye yabancı olanlar tarafından kolay kolay anlaşılamayan karmaşık, dini bir yolla seçiyordu. Amaçları da, halk tarafından pek bilinmiyor, ve bazıları tarafından kötülüklerin kaynağı olarak gösteriliyordu. Aslında, eski Psijik Order’ın dini, ikinci çağda baş gösteren tarihi bir tapınma felsefesine dayanıyordu.

Artaeum’dan bir Psijic olan ve ünlü Iachesis’in ögrencisi, Vanus Galerion, Summerset Adalarının çevresinden büyücüleri toplamaya başladığında bir çok kişinin dikkatini çekmişti. Firsthold’un şehir merkezinin hemen dışında deneyler yapıyordu, ve o zamanlar, büyüsel deneylerin insanların azınlıkta olduğu yerlerde yapılması yönünde genel bir kanı vardi. Daha şaşırtıcı olanı, Galerion normal halktan insanlar için bile büyülü nesneler, iksirler, ve hatta çeşitli büyüleri, belirli bir ücret karşılığında sunabileceğini söylüyordu. Büyü artık aristokrasi ya da zeka ile sınırlı değildi.

Galerion, kurduğu topluluğun amacını açıklaması için Iachesis ve Firsthold’un Kralı XII. Rilis’in huzuruna çıkarıldı. Galerion’un konuşmasının kaydedilmemesi şüphesiz ki bir trajedi idi, ama bu, hiç yoktan, tarihçiler için Galerion’un yalan ve ikna yetenekleri üzerine tahminler yapıp, eğlenmelerini sağlıyordu. Fakat, sonuç olarak vaka onaylanmıştı.

Lonca kurulduktan hemen sonra, ilk iş güvenliğin sağlanması oldu. Artaeum Adası, istilacılardan korunmak için ordulara ihtiyaç duymayacak bir konumdaydı — çünkü Psijic Order adaya bir grubun ayak basmasını istemediğinde, halk buna asla karşı çıkamazdı. Fakat, tam tersine, yeni lonca nöbetçiler kiralamak durumundaydı. Galerion, Tamriel soyluluğunun binlerce yıldır bilinen yetisini keşfetmişti: Parayla bağlılık satın alınamaz. Bunu takip eden yıllarda, şövalyelerin oluşturduğu Order of the Lamp kuruldu.

Palamuttan büyüyen bir ağaç gibi, Mages Guild tüm Summerset Adasına ve her geçen yılla birlikte anakara Tamriel’e yayıldı. Örgütün varlığına karşı, bir çok ön yargılı ve batıl inançlı yaklaşımlar nedeniyle bazı bölgelerde ilk başta kurulamamış olsa da, bu bölgelerin yöneticilerinin oğulları ya da oğullarının oğulları tarafından, nihayetinde Örgütün bilgeliği kabul görmüştür. Bundan sonra Mages Guild, Tamriel’de çok önemli bir güç haline gelmiştir. Fakat, Mages Guild’in politikayla ilgilendiği çok az olay kaydedilmiştir. Bu durumlarda da, Örgütün katılımı sonuca kesin bir etkide bulunmuştur.

Vanus Galerion tarafından kurulmuş olan Mages Guild, altı Baş Büyücü tarafından yönetilmektedir. Her Guildhall, bir Guildmagister tarafından yönetilir ve the Master of Incunabula ve the Master at Arms olan iki danışmanla desteklenir. The Master of Incunabula, the Master of Academia ve the Master of the Scrye’nin efendisidir. the Master at Arms da, the Master of Initiates ve Order of the Lamp komutanı Palatinus’tan sorumludur.

Mages Guild’in karışık hiyerarşisinin, çoğunlukla içinden çıkılamaz bir durumda olduğunu anlamak için, Mages Guild üyesi olmaya gerek yoktur. Vanus Galerion’un, Tamriel’i, başka toprakları keşfetmek için terk ettiğinde söylediği gibi, “Mages Guild, artık politik çatışmaların baş gösterdiği bir bataklıktan farksız hale geldi.”