Lorkhan

Lorkhan, Kayıp Tanrı, Tamrielic mitik geleneğinde mevcut olan Yaratıcı-Düzenbaz-Deneyici Tanrıdır. O Nirn’ün Ruhu, bütün ölümlülerin Tanrısı olarak bilinmektedir. Onun en ünlü ismi Elf dilinden (Aldmer) türevi Lorkhan ya da Doom Drum’dır (Kader Davulu)  bazen de LKHAN olarak görünmektedir. Lorkhan özellikleri ya da versiyonları için isimler arasında Elsweyr’da Lorkhaj, Hammerfell’de Sep, High Rock’ta Sheor, Skyrim’de Shor ve Cyrodiil’de Shezarr olarak tasvir edilir.  O, Babası Padomay’ın genellikle istikrarsızlığı yani bölünmemiş evrene yaratma olasılığını getirmekle ünlü olması gibi, statükoyu bozarak Orijinal Ruhları (Et’ada) Mundus’un yaratılmasını gerçekleştirmek için ikna etti ya da bilinenin aksine yalan söyledi. Dünya parçalandıktan sonra mitlere göre Lorkhan öldürüldü, sakatlandı ya da en azından ilahi merkezinden Lorkhan Kalbinden ayrıldı. Bu Lorkhan’ın Mahvedilmesi olarak adlandırılan bir olaydır. İddialara göre Tamriel’de gerçekleşen bu ayrılık tipik olarak ceza olarak adlandırılmaktadır. Fakat hikâyeler genellikle Lorkhan’ın buna gönüllü olarak maruz kaldığını iddia etmektedir. Lorkhan’dan geriye her ne kaldıysa yaratma sayesinde gezinmesi için sürgüne yollandı. Mundus’u yaratmak için dürtü gibi Lorkhan olay üzerinde Elf ve insan perspektifleri arasındaki büyük ideolojik klikleşmenin merkezindeydi. Bu Elflerden Ayrılma olarak bilinmektedir. Ve onun bu fikirleri Tamriel içerisinde dramatik olarak değişiklik göstermektedir.

Tarih

Ay Lorkhan’ın Teorisi ikiz aylar Masser ve Secunda’nın Lorkhan’ın “ Vücut-İlahiyat” ı olduğunu- onun edebi cesedi olduğunu belirtmektedir.  Buna göre, Aedra gibi, o yaratma da yer alan bir gezegendi. Fakat onun gezegen parçası ve ilahi kıvılcımı “onun varlığı ve büyük miktarda bencilliğinin ölçütüyle onu gebe bırakmak için”  Nirn’e geçmiştir. Aylar “Çatlakların ikiliği” ya da zıtlıkların ikiliğini temsil eder. Bu da Lorkhan üzerinde Tamrielic diyalogu için odak noktasıdır.  Herkes en sonunda Lorkhan’a karşı bir motivasyon duyar ve inanılabilecek favori bir hikaye bulur. Fakat gerçek Lorkhan’ın kendisi kadar anlaşılması zordur. O her şeye rağmen hilekârlıkla ilişkilidir. Efsanelerde o neredeyse her zaman yaşlı Elflerin düşmanıdır ve bu nedenle ilk insanoğlunun kahramanıdır. Bazı Nordic mitleri, 1Ç 700 civarında İlk Konsey Savaşının (War of the First Council) zirvesinde onların yok olmasından önce,  onun Dwemer’in  “kendi eliyle öleceğine” yemin ettiğini belirtmektedir. Bir kişi de onun kısaca kendi Kalbiyle yeniden birleştiğini ve tekrar yenilmeden önce Nerevar’ı ölümcül bir şekilde yaraladığını iddia etmektedir.

Altmer’e göre, Lorkhan bütün daha yüksek güçlerin en korkuncudur. Çünkü onlar onun sonsuza dek onların ruh gezegen ile bağlantılarını kopardığına inanmaktadır. Onların hikâyelerinin Trinimac’ın Lorkhan’ı yendiğini söylemesi ve Kalbini parçalaması çok üzülünecek bir şey değildir. Onlar üzüntünün “ Parçalanmaya karşı en iyi cevap “ olduğuna inanıyorlar. Onların dileği ruh krallığına geri dönmektir. Fakat Lorkan onların yolunu kapan bir şeytandır. Onlara göre Nirn bir hapishanedir kaçmak için bir illüzyondur. Diğerleri Nirn’in zihinsel kederle dolu olan zalim bir yer olduğunu kabul ederken, Lorkhan’ın üstünlük için test zemini olarak dünyayı yarattığını düşünmektedir. Onlara göre ruh krallığı (Spirit Realm) çok öncesinden bir hapishanedir. Ve gerçek kaçış şu anda en sonunda mümkündür.

Vasiyet

Efsaneye göre Anlaşma’da, Trinimac Lorkhan’ı yendikten sonra Auri-El Lorkhan’ı Adamantine Kulesinin tepesinde katletti. Lorkhan’ın kalbi parçalanamaz olduğunu kanıtlayınca Auri-El onu bir oka bağladı ve dünya üzerine fırlattı. Cyrodiil’in Heartland topraklarında zaman geçtikçe, Lorkhan’ın kristalleşmiş kanı yere damladı. Ayleidler onu buldu ve Chim-el Adabal’ı süslemek için kullandı. Modern günümüzde kalp Morrowind’e düştü ve Kızıl Dağ adlı bir volkan oluşturdu. Çağlar sonra Dwemer en sonunda onu (kalbi) buldu ve yok etmeye çalıştı (yada başka birşey). Bu da onların ırkının Nirn yüzeyinden yok olmasına yol açtı. Ork ve Chimer yaratma mitlerine göre, Boethiah Lorkhan hakkında Elf tanrıları tarafından yayılan yalanlara karşı bir istisna kullandı. Özellikle de bunlar Trinimac tarafından desteklenmektedir. O Trinimac’ı yendi ve “Lorkhan’ın testinin gerçeğini” “ Üç Açılı Gerçeği” yaymak için onun şekline girdi. Ve Boethiah, Trinimac takipçilerini Altmeri toplumunu terk etmeleri için ikna etti. Boethiah ve Mephala onlara Psijic Endeavor’un kurallarını gösterdi. Bu süreç Aziz Peygamber Veloth ve daha sonra Vivec tarafından desteklendi. Buna göre ölümlüler kendilerini yaratan tanrılarla eşit olabilirdi hatta onları geçebilirdi de. Bu da efsanede bahsedilen “Lorkhan’ın testinin gerçeği” olabilir. O hala Morrowind’ deki Psijic Endeavor ile ilişkilidir.

Lorkhan diğer tanrılar ile müphem ilişkilere sahiptir. O ve Akatosh her gelenek içerisinde mevcut görünen tanrılardır. Bazı efsaneler Kynareth’in ölümlü dünyası için onun fikrine ilk katılan olduğunu söylemektedir. Mara, Kynareth (veya Kyne) gibi bazen onun eşi ya da metresi olarak düşünülmektedir. Sheogorath’ın Lorkhan’ın ilahi kıvılcımı dünyadan çıkarıldığı zaman yaratıldığı söylenmektedir. Lorkhan bütün ölümlülerin tanrısı iken, Arkay ölümlülerin tanrısı olarak düşünülmektedir. Lorkhan bazen Sithis  “Void” ile eşleştirilmektedir. Ona Karanlık Kardeşliğin üyeleri tarafından tapılmaktadır. Lorkhan’ın varlığının Mitik ekoları Shezarrineler tarafından kişileştirilen çeşitli avatarlar, inkarnasyon, reenkarnasyon ve tarihi örneklerin şeklini almıştır. Güçlü ve gizemli kahramanların Lorkhan ve birbirleriyle bir bağlantıya sahip olduğu düşünülmektedir.

Lorkhan’a adanan kültler Tamriel’de uzun süredir varlığını sürdürmektedir. Bir kült Tiber Septim’in doğuşunu tahmin etmiş olabilir. Bu kültler üçüncü yüzyılda ürediler. Ve onlar Ejder Kırılması fenomeninin anlayışının yayılmasıyla eşleştirilirler. Mankar Camoran Lorkhan’ın Daedrik düzlüğünün “Şafağın Güzelliği” (“Dawn’s Beauty” – Elf dilinde Tamriel) olan bir Daedra olduğunu iddia etti… Bu kandırılan ölümlüler tarafından Tamriel’in yanlış adlandırılmış olmasıdır.