Lord Naarifin

Son Güncelleme: , mertusta

Lord Naarifin, Büyük Savaş sırasında Cyrodiil üzerindeki taarruzu yöneten Altmer Thalmor generalidir. Cyrodiil’e yaptığı ilk başarılı taarruzdan sonra İmparatorluk Şehri’ne saldırmış ve şehri ele geçirmiştir. Boethiah’a tapmaktadır ve ‘The Culling’ adı verilen, Daedra çağırmayı da içeren bir kehaneti gerçekleştirmeye çalışmıştır. İmparatorluk Şehri’nde meydana gelen Kızıl Yüzük Savaşı’nda ordusunun büyük bir kısmı yok edilmiştir. İmparator II. Titus Mede, az bilinen hikâyelere göre İmparator kılığına giren Forgotten Hero, tarafından mağlup edilmiştir. Ardından Ak-Altın Kule’de 33 gün boyunca asılı kalmıştır. Söylenenlere göre 34’üncü günde uçan bir Daedra generalin cesedini alıp götürmüştür.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: