Lamae Beolfag

Lamae Beolfag (diğer bir adıyla Lamae Bal veya Blood Matron) Nede ırkından bir Arkay rahibesidir aynı zamanda yaşayan son Nede ve safkan vampir olarak da bilinir. Kendini Skyrim doğasında Molag Bal tarafından vahşice tecavüz edilmiş bir şekilde bulmuştur. Molag Bal yaptığı saldırıyı bitirdikten sonra Oblivion’a dönmeden önce komada olan Lamae Beolfag’ın alnında bir damla kan bırakmıştır.

Lamae Beolfag
Lamae Beolfag

Kısa bir süre sonra yaralı bir şekilde yerde yatan Lamae göçebe bir insan kabilesi tarafından bulunmuş ve onu alıp yaralarını iyileştirmeye çalışmışlardır, genç kadının yaralarının hızla kendi kendine iyileştirdiğini fark eden ve dehşete kapılan kabile Lamae’yi yakmaya çalışmıştır ama ateşte yakılan Lamae komadan uyanmış ve ilk vampire dönüşmüştür.
Şaşırmış ve öfkelenmiş olan Lamae kabileyi katletmeye başlamış, kadınların ve çocukların iç organlarını çıkarıp, Molag Bal’ın ona tecavüz ettiği gibi kabiledeki erkeklere vahşice tecavüz etmiştir. Lamae’nin öfkesi bittiğinde kendine gelmeye başlamış, kabileye yaptığı şeyler karşısında korkmuştur ve çaresizce yardımı için Arkay’a dua etmiştir. Uzun süredir Arkay’a dua etmesine rağmen hiçbir cevap alamamıştır. Molag Bal’ın saldırısı ve Arkay’ın ihaneti üzerine hayata küsmüş olan Lamae, Arkay’ı lanetlemiştir.
Sonrasında Lamae Vampirler’den oluşan bir tarikat kurmuştur, tarikatın temeli Arkaya ve Molag Bal’a karşı beslenen kine dayanıyordu. Bu vampirism Coldharbour’da tarikat karargahlarında bulunur. Tarikata girebilmek için Rite of the Scion adında bir ayin yapılır. Bu ayin sırasında kişi Lamae’nın geçmişine tanık olur, Arkay ve Molag Bal’ın sembollerine saygısızlık yapar. Ayin’in ilk bölümü tamamlandığında kişi sudan bir havuza girer, kanı bu havuzun içinde birkaç tarikat rahibi tarafından emilir sonrasında Lamae Bal kendi kanıyla kişiyi vampir yaparak güçlendirir ve tarikatın bir üyesi yapar.

Lamae’nin aynı zamanda Lyrezi, Selenu ve Vraseth adlı vampirlerle kan bağı vardır ve görünüşte onların atasıdır. Bu kişiler Lamae’nın tecavüz ettiği kabile üyelerinin soyundandır.