Laloriaran Dynar

Son Güncelleme: , mertusta

Laloriaran Dynar (“Karanlık Zamanların Önderi” anlamına gelir) Ayleidlerin Son Kralı’dır. Cyrodiil’deki Nenalata şehrini yönetmiş, ve Ulu Kaya’daki Bisnensel şehrini kurmuştur. İkinci Çağ’da, Düzlem Kayması olayının önlenmesinde mühim bir rol oynamıştır.

Laloriaran Dynar
Kral Laloriaran Dynar

Nenalata Kralı

Laloriaran Dynar, Niben Körfezi’nin doğu kıyısında, Gümüşbalık Nehri (Silverfish River) yatağına kurulmuş bir Ayleid şehri olan Nenalata’da doğmuştur. 1.Çağ 262 ve 1.Çağ 331 yılları arasında şehir devletinin kralı olmuştur. Henüz kurulan Alessia İmparatorluğu’nun ilk yıllarında zalim Ayleid köle efendilerinin karşısında durmuş ve Alessianlara savaşlarında yardım etmiştir. Bunun karşılığında Nenalata şehri, bağımlı bir şehir devleti olarak İmparatorluk’a dâhil edilmiştir. Böylece Nenalata, diğer Ayleid şehir devletlerinden daha süre boyunca ayakta kalmıştır. Alessia Düzeni’nin 1.Çağ 300lü yıllarındaki yükselişiyle birlikte bağımlı devletler gitgide azalmış, ve Nenalata çok geçmeden sonuncuları olmuştur. 1.Çağ 372-374 yıllarında Kral Dynar’a Alessia İmparatoru tarafından bir ultimatom yollanmıştır. Bu olayın nihayetinde Kral Dynar ve halkı, Ayleid karşıtı soykırımcılar tarafından, Nenalata şehrini terk etmeye ve Ulu Kaya’ya kaçmaya zorlanmıştır. Bu hareketin sonucunda halkını bir kıyımdan kurtarmıştır.

Bisnensel’in Kuruluşu

Kral Dynar ve halkı, Ulu Kaya’ya geldiklerinde Direnni klanı tarafından hoşça karşılanmışlardır. Bölgedeki Ork yerleşimcileri sürdükten sonra, Kral Dynar, halkı ile Halcyon Gölü kıyılarına yerleşmiştir. Kral Dynar, burada, Nenalata şehrinin minyatür bir kopyası olan Bisnensel şehrini kurmuştur. 1.Çağ 453-460 yılları arasında şehirde Hermaeus Mora’ya adanmış bir kült, Primeval Seekers, Bisnensel’de kurulmuştur. Liderleri, Yüce Rahip (High Priest) Uluscant, kültün güçlenmesiyle birlikte şehrin iç yönetimine ait konularda daha çok söz söyleme hakkı talep etmiştir. Kral Laloriaran Dynar, kültün isteklerini reddetmiş, ve sonuç olarak birkaç ay sonra görevinden edilip Bisnensel’den kaçmaya zorlanmıştır.

Glenumbra Çayırları Savaşı

Kral Dynar ve ailesi, Direnni tarafından, sığınmaları için izin verilen Balfiera’ya kaçmıştır. Sonraları, Dynar, Direnni ordusu içinde çok saygın bir taktikçi ve stratejist olmuştur.

Birinci çağın 400lü yıllarının sonunda, Alessia Düzeni Ulu Kaya’yı istila etmiştir. İstilanın neticesinde, Kral Dynar’ın da yer aldığı Glenumbra Çayırları Savaşı patlak vermiştir. Direnni savaşı kazanmış, ve Alessia Düzeni’ne ölümcül bir darbe verilmiştir.

Nenalata’ya Dönüş ve Esaret

Birinci Çağ 482-484 yıllarında Kral Dynar, Anadiyar’a dönmüştür. Sonrasında Nenalata’ya gitmiş, ve Molag Bal’ın kurduğu tuzağa düşüp Coldharbour’da, Ak-Altın Kule’nin kopyasında tutsak edilmiştir.

Diğer kaynaklar Kral Dynar’ın Nenalata’da yakalanmadığını, fakat onun yerine o zamanlar hâlâ Cyrodiil’de olan Hükümsüz Şehir’de bulunduğunu, sonrasında şehir ile birlikte Coldharbour’a çekilip orada yakalandığını belirtir.

Düzlem Kayması’nı Engelleme

İkinci Çağ 582 yılında, Molag Bal’ın Düzlem Kayması’nı önlemek için Savaşçılar ve Büyücüler Loncaları ile birlikte Coldharbour’a gizlice giren Vestige, Kral Dynar’ı esaretten kurtarmıştır. Savaşçılar Loncası’nın liderinin katledilmesiyle açılan boşluğu dolduran Kral Dynar’ın, Lonca’ya komuta ettiği sanılmaktadır. Vestige tarafından yönetilen ve Meridia tarafından desteklenen kuvvet, Düzlem Kayma’sını engellemiştir, fakat bu sırada, Kral Dynar, bir Daedrik portalı kapatmaya çalışırken ölümcül şekilde yaralanmıştır. Kısa bir süre sonra Hükümsüz Şehir’de, Meridia’nın Işık Şapel’inde hayatını kaybetmiştir.

Mirası

Üçüncü Çağ 433’de, Kral Dynar’ın (görünüşü göre ismi unutulmuş) tacı, Ayleid bilgini bir İmperiyal olan Herminia Cinna’nın himayesindedir. Umbacano isimli rakip bir koleksiyoncu, Cyrodiil Şampiyonu’nu tacı almaya göndermiştir. Amacı, kendisini Nenalata Kralı’na dönüştürüp Ayleid medeniyetini tekrar kurmaktır. Fakat Cinna tacı satmak istemez, bunun yerine, Umbacano’yu kandırmayı umarak Linda’nın Tacı’nı vermek ister. Şampiyon’un hangi tacı Umbacano’ya götürdüğü bilinmemektedir.

 

 

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: