Kyne

Kyne (Sondaki Öpücük), veya ejder dilinde Kaan, Nordik Fırtına tanrıçası, Shor’un dulu, Savaşçı-Eş ve savaşçıların ibadet ettiği bir tanrıçadır.
Fırtına tanrıçası olarak, yağmur ve rüzgâr ile fazlasıyla ilişkilendirilir. İnsanların Annesi olarak da adlandırılır.
Kuzeylilerin inancına göre Kyne, gökyüzünden karaya üfleyerek Arzın Soluğu‘nda kendilerini oluşturmuştur.

Kuzeyliler kendilerini hâlâ “Kyne’ın oğulları ve kızları” olarak adlandırırlar. Kyne ve Kynareth takipçileri, ikisini de Dokuz Kutsallar‘da bir ve tek olarak görür. Yine de bazı Kuzeyli takipçiler, Kynareth’i “soğuk gölge” olarak reddetmişlerdir. Ayrıca Kuzeyliler, İmparatorluğun Ana-Tanrıçası Mara‘yı kabul ederken, onu sadece Kyne’ın beslemesi olarak görüyorlardı.

[abbr title=”Kyne’s Grove”]Kyne’ın Korusu[/abbr] (veya kynesgrove) yakınında kalan ağaçların onun adına kutsal olduğu düşünülmektedir.

Kuzeyliler, Thu’um’u kullanmayı onlara ilk öğretenin Kyne olduğuna inanırlar. Birçok Haykırıcı’nın, Kyne tarafından kutsandığı bilinir; Wulfharth, Kyne’ın Fırtınası ve Kyne’ın Boğası Morihaus gibi. Hepsi Kyne’ın oğulları veya Kyne’ın Nefesi olarak adlandırılır.

Bazı eski efsaneler, Skyrim‘in bazı önemli anlarında tanrıçanın kişisel müdahalesi olduğunu anlatır. Bazıları Aziz Alessia‘ya [abbr title=”Amulet of Kings“]Kralların Kolyesi[/abbr] verildiği sırada orada bulunduğunu söyler.

Eski Kuzeyliler, Kyne’ı şahin ile ilişkilendirirler idi. Kyne’ı tasvir eder birçok çeşitli kabartma ve totemik simge, Skyrim’de bulunabilir.