Knahaten Gribi

Knahaten Gribi, bulaşıcı ve çok sayıda Argonyan olmayan ırkın ölümüne sebep olan vebadır. İkinci Çağ‘da neredeyse tüm  Kara Bataklık‘ı etkilemiştir. Hastalığın nasıl ortaya çıktığı kesin belirlenememiştir. Bazılarına göre doğal yollarla oluşmuş; bazılarına göre ise bir Argonyan büyücüsü tarafından yaratılmıştır. 2. Çağ 560 tarihinde Fırtınahisar’da ortaya çıkan veba hızla Kara Bataklık’ın diğer yerlerine yayılmış ve sürüngen olmayan herkesi öldürmüştür. 40 yıl boyunca etkisini sürdüren hastalık, Kara Bataklık’a da büyük hasarlar vermiştir. Buranın yerlisi olan insan ırkından Kothringi‘yi yok etmiş ve bölgedeki tüm göçmenler, yabancılar burayı terk etmiştir.

Ortaya Çıkışı

Hastalığın ortaya çıkması Kara Bataklık’ın tam anlamıyla bir Argonyan bölgesi olmasını sağlamıştır. Bölgedeki Argonyan olmayan herkes ölmüş ve İkinci İmparatorluk bu bölgeyi ele geçirmekten caymıştır. Argonyan ırkı hastalıklara bağışıklığı olduğundan etkilenmemiştir. Hastalığın kesin nedeninin belli olmadığını belirtmiştir. Fakat bir Argonyan büyücüsünün yapma ihtimali daha mantıklı gelmektedir. Büyücünün hastalığı Argonyanların büyük saygı ve hürmet gösterdiği Hist ağacının sporlarından oluşturduğu söylenir.Kara Bataklık’ta Kothringi ve Argonyan ırkları beraber yaşıyordu, buranın mutlak hakimi olmak isteyen sürüngen halk Argonyanlar bunu kılıç yoluyla yapamayıp, biyolojik silah yoluyla yapmış olabilir. Neticede eğer Argonyanlar kılıçlarıyla Kothringi’leri öldürseydi, İkinci İmparatorluk olaya müdahale edebilecek bahaneyi bulacak ve bölgeyi işgal etmiş olacaktı. Hastalığın ortaya çıkmasıyla savaş yapmadan Kothringi ırkı yok edilmiş, Kara Bataklık’taki yabancı ırklar bölgeden apar topar kaçmış ve imparatorluğun bölgeyi işgal etme planları başka bahara ertelenmiştir. Ayrıca bundan bir çağ sonra Tiber Septim yine Kara Bataklık’ı istila etmeye kalktığında sadece sınır bölgelerini ele geçirmiş, Kara Bataklık’ın bataklık olan iç kesimlerine girmemeyi tercih etmiştir. Veba çıktığı gün kadar, sonraki asırlarda da komutanları iki kez düşünmeye sevk etmiştir. Vebanın ortaya çıkmasından sonra bölgeye girmeye cesaret edenler sadece Dres Hanesi’dir. Hane ele geçirdiği köleleri buranın Morrowind sınırına çalıştırma amacıyla göndermiştir. Zaten bu esirlerin vebaya yakalanıp ölmesi de Hane için bir anlam ifade etmeyecektir.

Etkileri

Veba çok sayıda kültürü, günlük hayatı ve şehirleri derinden etkilemiştir. Gelecekte kral olacak olan Emeric’in soyundan ve gerçekten büyük işler yapan Oreyn Ayıpençe bu hastalığa yenik düşmüştür. Vadiorman sakini olan Bosmer halkı hastalıktan etkilendiği için taptıkları Z’en adındaki tanrıya tapmaktan vazgeçmiş ve zamanla bu tanrıyla olan bağları tamamen kopmuştur. Veba Elsweyr bölgesini de etkilemiş fakat Altmer‘ler büyü güçleriyle Khajiit‘lere yardımcı olmuştur. Elsweyr’deki Senchal şehri hastalıktan en büyük zararı gören şehirdir. Vebanın yayılmasını önlemek için şehrin yarısı kasıtlı olarak yakılmış, sonrasında da onarılmamıştır. Bu yangının izleri şehirde hala mevcuttur. Şehir sakinleri Senchal’i terk etmiş,Senchal adeta hayalet bir şehir olmuştur.

Veba ile ilgili dikkat çeken noktalardan biri de hastalığa yakalanmış Kothringi’lerle dolu bir geminin (Kızıl Gemi) Kara Bataklık sahilinden bölgenin kalan son insanlarıyla ayrılışıdır. Gemideki insanlar hastalıktan kaçmaya çalışır fakat herkes vebaya yakalanmıştır. Çok sayıda limana uğrarlar. Hiçbir şehir gemiyi kabul etmez. Bir yıl kadar denizlerde yol aldıktan sonra en son Hammerfell‘e gelirler. Burası da geminin limana girmesine müsaade etmez ve bundan sonra gemiden bir daha haber alınamaz. Kızıl Gemiyi gören olmaz ve Hammerfell’deki insanlar kendilerinden utanç duyarlar. Bunun için kendilerini suçlarlar. Her yıl Rain’s Hand(Nisan) ayının 20.  günü bunu Day of Shame (Utanç Günü) olarak anarlar. O günde kimse evinden çıkmaz ve geminin geri geleceğine inanırlar…