Kızılmuhafız (Redguard)

Kızılmuhafız (Redguard) halkı, Tamriel’a en geç yerleşen ırktır ve kıtadaki diğer insan ırklarıyla kan bağları yoktur.

Tamriel’in batısındaki Yokuda adasının sakinleri, adada yaşanan doğal felaketler ve savaşların ardından 1. Çağ 792’de Yokuda’nın okyanusun dibine çökmesiyle burayı terk etti.

Kızılmuhafız (Redguard) Halkının Tamriel’a Yerleşmesi

İlk göçebe kafilesi 1. Çağ 780’de Yokuda İmparatoru Hira’yı mağlup eden Frandar Hunding ile kıtaya geldi. Balyozyurt ‘ta (Hammerfell) yaşayan goblin kabilelerini yok edip mültecilere yer açmak amacıyla goblinlerle savaştılar. Bu savaşta Frandar Hunding hayatını kaybetti, ama işgal hareketi oğlu Divad tarafından devam ettirildi. Divad ve savaşçı birliği Ra Gada, Alik’r Çölünün iç kısımlarını ele geçirmeye başladı. Ra Gada terimi ilk başta Yokudalıların savaşçı birliklerini tanımlamak için kullanılırken daha sonra tüm halk için kullanılmaya başlandı. Ve zamanla değişime uğrayarak Redguard yani Kızılmuhafız oldu.

Ra Gada veya yeni isimleriyle Kızılmuhafızların hışmına ilk önce Nedeler uğradı. Balyozyurt’un büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Nedeler ya zorla bölgeden sürülüyor ya da katlediliyordu. Kızlımuhafızlar kan ve savaş ile bölgedeki diğer ırkları elimine ederek Balyozyurt’taki konumlarını sağlamlaştırdılar.

Kızılmuhafız (Redguard)
Kızılmuhafız (Redguard)

İkinci göçmen kafilesi Yokuda’nın battığı 792 senesinde geldi. Çok sayıda mülteci ve soylu Yokudalı, ki bunlara Na-Totambu denmektedir, ilk önce Herne adasına ayak bastı. Ardından Balyozyurt’un güneybatı kısmındaki Hegathe şehri civarlarına çıktılar. Yokuda inancındaki kuş tanrı Tava’ya inananlar güneye doğru göç etti.

Üçüncü kafile genelde denizcilerden oluşuyordu ve Asilzade Yaghoub önderliğinde kuzey Balyozyurt’a gitti ve Sentinel şehrini kurdular. Buradan Bretonların şehirlerine yağma saldırıları düzenlediler. Daha da kuzeye giderek Bangkorai bölgesinin içlerine girdiler ve buradaki elfleri kovarak yerleştiler.

Dördüncü ve son kafile ise acımasız Anka-Ra birliklerinden oluşuyordu. Kendisini imparator ilan eden Tarish-Zi önderliğinde Balyozyurt’un iyice doğusuna, Craglorn içlerine girdiler ve önlerine kim çıktıysa katlettiler. Nede ırkının yok olması bu döneme denk gelmektedir.

Balyozyurt’ta iyice kontrolü sağlayıp uzun bir barış dönemi oluştuktan sonra savaşçı Ra Gadalar silah bırakıp tarıma ve şehirleşmeye odaklandı. Kadim savaş teknikleri de zamanla unutulmaya yüz tuttu. Ta ki asırlar sonra goblin istilası başlayana kadar. Yokudalıların savaş teknikleri Derik Hallin tarafından tekrar canlandırıldı ve goblin tehdidi böylece sonsuza dek bertaraf edilmiş oldu.

Diğer Irklarla Temaslar

Kızılmuhafızlar, komşularını başta hor gördüler; başarıları 1. Çağ 980’de yapılan Orsinium Kuşatması’nda kanıtlanana dek kimseyle ticari anlaşmaya girmediler. Kendi ana dilleri Yoku, yabancı tüccarlarla anlaşmayı kolaylaştırmak adına az kalsın tamamen değiştiriliyordu, yine de hâlâ konuşulan bir dildir.

Yok ettikleri Nedelerin dini inanışlarından esinlenip yerel kültürle asimile olmaya başladılar. Remanların yönettiği İkinci İmparatorluğun Balyozyurt’u ele geçirmesiyle imparatorluk usüllerine daha yatkın olan Kızılmuhafızlar, Ecdatçılar (Forebears) olarak adlandırıldı. Yokuda geleneklerine sadık kalan ve soylu nüfuzlarını devam ettirip yabancı kültürlere mesafeli duranlar ise Saltanatçılar (Crowns) olarak adlandırıldı. Sentinel merkez olmak üzere liman şehirlerinde egemen olan Ecdatçılar, İmparatorluk desteğiyle ayakta kalıyordu, Saltanatçılar ise güney Balyozyurt’un zorlu çöllerinde diğer kültürlerden izole yaşamaktaydı. İmparatorluk’un iç savaşta zayıflayıp bölgeden çekilmesiyle Saltanatçılar, rakipleri Ecdatçılar üzerinde hakimiyet kurdu ve Sentinel’i ele geçirdi.

2. Çağ 582 civarlarında başlayan Üç Sancak Savaşı’nda Kızılmuhafızlar, Breton ve Orklardan oluşan Daggerfall İttifakı’na katıldı.

Son Balyozyurt kralı II. Thassad’ın 2. Çağ 862’deki ölümünden sonra Ecdatçılar karşı saldırıya geçip kaybettikleri Sentinel şehrini geri aldı. Thassad’ın oğlu A’tor ise şehri geri almak için başlattığı mücadelede tarihin gördüğü en kanlı katliam yaşanmıştır. A’tor’a karşı Tiber Septim’den destek isteyen Ecdatçılar ile İmparatorluk birleşik kuvvetleri, Saltanatçıların birliklerini mağlup etmiştir. Bu savaşla iyice zayıflayan Balyozyurt üzerinde Tiber Septim kendi otoritesini tesis etme fırsatı bulmuş ve bölgeyi Üçüncü İmparatorluğa katmıştır. Fakat imparatorluğun baskıcı rejimi karşısında Stros M’Kai’de başlayan isyan başarılı olmuş imparatorluk imtiyazlar vererek Balyozyurt’u elinde tutabilmiştir.

Balyozyurt (Hammerfell)
Balyozyurt (Hammerfell)

3. Çağ 397’de Üçüncü İmparatorlukta yaşanan iç kargaşalar yüzünden tüm Tamriel birbirine girmişti. Bu tarihte Skyrim’in Nordları, Saltanatçılar şehri Elinhir ve Breton şehri Jehenna’yı ele geçirir. Ecdatçılar ise ırkdaşlarına yardım etmemesi, iki grup arasındaki anlaşmazlığı daha da arttırmıştır.

3. Çağ 403 tarihinde Kızılmuhafızlar ile Bretonlar, Betony adası hakimiyeti için savaştılar. Eski bir anlaşmayı öne süren Sentinel Kralı Camaron adayı ele geçirmek için harekete geçti, fakat Hançermenzil (Daggerfall) Kralı Gothryd tarafından düelloda öldürüldü. Bu gelişme ile Bretonlar ve Kızılmuhafızların birbirlerine olan kini arttı.

Üçüncü Çağ sona ererken Kızılmuhafızlar doğuda Nordlara, batıda ise Bretonlara toprak kaybetmiş, ve Ecdatçılar ile Saltanatçılar arasındaki sürtüşme de giderek artmaktaydı. 4. Çağ 171’deki Büyük Savaş’ta Aldmeri Dominyonu, güney Balyozyurt’u ilhak etti. İmparatorluk bu işgale karşı çıktı, fakat yapılan savaşta yenildi ve Ak-Altın Anlaşması ‘nı imzalayarak işgali kabul etmek zorunda kaldı. Yine de Kızılmuhafızlar bağımsızlık mücadelelerini sürdürdü, güney Balyozyurt’u yerle bir etme pahasına Aldmeri Dominyonu’nu topraklarından kovmayı başardılar.