Kılıç Şakıyanlar

Son Güncelleme: , mertusta

Kılıç Şakıyanlar (Sword Singer) veya diğer adıyla Ansei, Yokuda’daki bir grup meşhur Kızılmuhafız savaşçısının oluşturduğu örgüttür. Zengin Yokudalı ailelerin çocuklarını eğitip örgüte alınmasıyla büyümüştür. Savaş tanrılarına atfen bir tapınak ve talim alanı oluşturmuşlardır, ismi de Savaş Erdemleri Salonu’dur. Bu salonda üyeler dövüş yeteneklerini ve kılıç dövme yeteneklerini geliştirmişlerdir. 1. Çağ 617 senesinde İmparator Randic Torn örgüt üyeleri ile sıradan halkı birbirinden ayırmaya başlamıştır. Örgüt üyelerine kılıç taşımalarını yasaklamıştır.

Örgütün erkek üyelerine Kılıç Biraderi denirken kadın üyelerine Kılıç Bacısı denmiştir. En ünlü üyelerinden biri örgüte 14 yaşındayken katılan Frandar Hunding’dir. En tecrübeli ve yetenekliler Ansei ismiyle anılmıştır ve kendi eğitim okullarını açmışlardır. Ansei olmak için kişi kendi ruhundan oluşmuş Shehai adındaki kılıç ile hünerlerini göstermek zorundadır.

1. Çağ 780 senesi civarında İmparator Hira, örgüt üyelerinin faaliyetlerinden rahatsız olmuştur. Kılıç Şakıyanları bir tehdit unsuru olarak görmüş ve köklerini kazımak için çalışmalar başlatmıştır. Frandar Hunding, ‘Çekiç ve Örs’ diye adlandırdığı bir taktik geliştirmiştir ve Hattu dağının eteklerinde Hira’ya karşı mutlak bir zafer elde etmiştir. Savaşın sonunda Kılıç Şakıyanların artık halk tarafından saygı duyulmadığı ve kabul görmediği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine üyeler Arch limanından bugünkü Balyozyurt’a doğru yelken açıp Yokuda’yı terk etmişlerdir.

Bu kılıç öğretisinin eğitimi halen daha devam etmektedir fakat pek çok önemli noktası unutulmuştur.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: