Khajiit

Elsweyr vilayetinin yerlisi olan Khajiitler, keskin zeka ve çeviklikleriyle bilinen insansı bir kedi ırkıdır. Bu özellikleri onları mükemmel bir hırsız ve akrobat haline getirir; büyülü güçleri kullanma konusunda nadiren gelişmelerine rağmen Khajiitler, korkunç savaşçılardır. Khajiitler’in büyüde tamamen yeteneksiz olduklarını söylemek doğru olmaz, sadece ciddi bir büyü kullanmak için birçok yorucu çalışma yapmaları gerekir.

Fizyolojik olarak, Man ve Mer gibi çeşitli ırklardan, iskelet yapıları ve derileri gibi, büyük farklılık taşırlar. Kuyruğa ve bedenlerini kaplayan bir kürke sahiplerdir. Parmak uçlarına basarak yürürler. Yine de sindirim sistemleri ve metabolizmaları, diğer ırklarla benzerlik gösterir.

Khajiit
Khajiit

Khajiitler, Argonian ve Imga ırkı ile beraber, antropomorfik özellikleri nedeniyle İmparatorluğun sözde “hayvanımsı ırkını” oluştururlar. Khajiitler ve diğer ırklar arasında başarılı bir birlik oluşup oluşamayacağı belli değildir. Farklı görünümleri ve tavırları, diğer bağnaz ırklar tarafından aşağılanmalarına yol açar.

Tarih

Khajiit krallıkları, kayıtlı tarihten çok uzun süre önce kurulmuştu. Diğer ırklarla barış ve işbirliği içerisinde oldukları İlk Çağ’ın başlangıçlarında Elsweyr’de, neredeyse 20 farklı Khajiit türünü bulunduran 16 krallık vardı. Thrassian Vebası 1Ç 260’ta, sadece iki ana krallık bırakarak bu dengeyi altüst etti.
2Ç 309’da, uzun süredir anlaşmazlık içinde olan Anequina ve Pellitine yönetimlerinin liderleri Keirgo ve Eshita evlenerek, yönetimleri birleştirdiler ve Elsweyr bölgesini oluşturdular. Bu birleşim, bir mevki mücadelesini ateşlemişti; böylece yönetim, tehditlere açık hale geldi.
Her krallığın insanları, kendilerini liderleri tarafından ihanete uğratılmış olarak görüyordu. Kuzey Anequina, Pellitine’yi ahlaksız ve yozlamış olarak görürken; Pellitine Khajiitler’i, Aneqina’yı barbar olarak kabul ediyordu.

Sonunda Khajiti arasındaki barış, genelde taraf tutmayan bir Mane olan Rid-T’har-ri’Datta tarafından onarıldı. İki ayın gölgesi altında mevkilere eşitlik bahşetmiş, iki-ayın-dansı ile güçleri uygun olarak bölmüştür. Daha anlaşılabilir bir dille: güney kentliler soylularının, kuzey göçebe kabileleri reislerinin önderliğinde, Khajiit toplumunda büyük bir saygı gören Masser ve Secunda’nın hareketlerine göre bir döngü oluşturdular.
Bu güç oranının koşulları, Mane Riddle’thar’ın diktatörlüğü tarafından idare edilmiştir.

Her Mane’in topluma etkisi büyük miktarda farklılıklar göstermiştir; hatta bazıları, Üçüncü Çağ’da Khajiitler’i -özellikle Bosmerler ile- savaşlara ve çekişmelere sürüklemiştir. Khajiitler, Imperial bilginlerine göre otoriteye karşı isyan edene dek, İmparatorluk yönetimi altında daha fazla barış ve refah elde etmişlerdir.

4Ç 98’de, Masser ve Secunda birden yok oldu, böylece Khajiitler arasında korku ve çekişmeler başladı. Tam iki yıl sonra aylar tekrar göründü ve Thalmor, ayları geri getirebilmek için büyü kullandığını açıkladı. Khajiitler, kurtarıcılarına şükrettiler. 4Ç 115’te, halk desteği bol olan Thalmor, Elsweyr’in imparatorluk destekli yönetimine karşı bir devrim yarattı ve bu, antik krallıklar Anequina ve Pelletine’nin Thalmor önderliğinde yeniden kurulmasına neden oldu.

Toplum

Mane, diğer Khajiitler’in farklı bir cinsi değildir; sadece daha özeldir. Khajiit geleneğine göre, Mane zaman geçtikçe farklı vücutlarda yeniden doğduğu için, bir zamanda sadece bir Mane bulunabilir. Bunun gerçek olup olmadığı bilinmese de, daha önce birkaç Mane’in güç için savaştığı hiç kaydedilmemiştir.

Khajiit yaşamı, iki farklı şekilde bölünür: eski ticari gelenekleri olan güney Elsweyr’in medeni ormanları ve nehir havzalarında ihracata dayalı olarak Ay Şekeri ve Saltrice satarlar.
Kuzeydeki, toprak akıncılarının zaman zaman baskınlarıyla harap olmuş alanların kabilelerine büyük ölçüde tezatlık gösterse de, gelişen bir sanatsal kültürleri vardır. Akıncılar, bazen tek bir kabile reisi komutasında birleşirlerdi. Yaygınca bilindiği gibi, Khajiitler’de en büyük gücü Kabile Anneleri tutuyordu. Sonuçta, Ay Şekerleri’nin hasat ve rafinesi onların kontrolündeydi, bu yüzden en sözü geçen kişiler sayılırlardı.

Elsweyr
Elsweyr

Khajiitler, Ay Şekerleri’ni “kristalize edilmiş ay ışığı” olarak görürler; Hermorah’ın gözetiminde, Topal Deniz tarafından yakalanmış ve Tenmar Ormanı’nın şeker kamışı bahçelerinde, gelgitler tarafından yıkanmışlardır. Khajiitler, bunları tüketerek, ay tanrıları Jone ve Jode’nin sonsuz ruhlarının küçük bir bölümünü tükettiklerine inanırlar. Ay Şekeri’ni yediklerinde, pençeleri titremeye başlar ve coşkuyla kendilerinden geçerler. Şeker son derece bağımlılık yapmasına rağmen, Khajiit yaşamının ayrılmaz bir parçası ve Elsweyr’in baş kaçak ihracatıdır; karaborsanın gelişmesine neden olur.

Ay Şekeri aşkı, “tatlıya düşkünlüğe” sebep olmuştur: hepsi Ay Şekeri ile zenginleştirilmiş şekerlemeler, pudingler, şekerli-etler ve kekler, Khajiit diyetinin vazgeçilmezidir. Din ve kültürel uygulamalar arasındaki ilişkiler, görünümden daha derine iner. Efsaneye göre, Khajiitler ve tanrıları Lunar Lattice’e bağlanmışlardır ve Mundus’un eğilimi ile Oblivion Denizi’ni ayıran; ayrıca Daedralar’ı Nirn’den uzak tutmaya yarayan güç bariyeri Eşik Engeli’nden (Liminal Barriers) ileriye geçemezler. Bu şekilde Khajiitler, Ay Şekerleri, Lorkhan’ın Ayları, Lorkhan’ın Kalbi ve Ak Altın Kule birbiriyle ilişkilendirilmiştir; ölümlü bir uçağın temel yapısını şekillendirmişçesine büyük bir rol oynarlar.

Tipik, iki ayaklı Khajiitler, güneşin sert ışınlarına karşı kendilerini koruyabilmek için “budi” olarak bilinen, parlak renkli kumaşlardan yapılmış geniş şallar giyerler. Üstleri, sağ taraftan örülerek sıkıca bağlanmıştır. Gövdelerindeki kürkü korumak için bunları giyseler de, toplum tarafından saldırgan ve çirkin olarak görülürler. Savaşlarda, geleneksel olarak dik yürüyenler, gevşek deri ile kaplanan perdahlı metal plakalardan yapılma, orta-ağırlıkta zırhlar kuşanırlar. Genelde deri başlıklar tercih edilirken, yivli gümüşten yapılmış miğferler takanlar da vardır. Ayrıca birçok Khajiit, kendisini takı, ıvır zıvır, zaman zaman Nightshade gibi otlar ile bile donatır. Genellikle kendi ırklarını, kabilelerini ve ibadet ettikleri tanrıları ifade eden dövmeleri, derin bir kültürel ve dini öneme sahiptir.

Yıllar içinde Khajiitler, özellikle Morrowind tarafından sık sık kaçırılma ve köle olarak satılma endişesiyle, kendilerini ciddi bir savunmaya almak zorunda kaldılar. Goutfang, Fısıldayan Fang ve Rawlith gibi yetişkinler, Khajiiti dövüş sanatlarında keskin ustura ve pençeleri silah olarak kullanmayı tercih ederken birçoğu, kılıç, pala, hançer ve uzun yay kullanımına hakimdir. Seçtikleri ustalar, genellikle erkek Khajiit isimleri ile yansıtılır; böylece herkes, hayattaki kendi yerini görebilir. Bu isimler, büyük bir gurur ya da cehalet ile anılır. Yaygın olarak iddia edilse de, Khajiitler’in, Akavir’in kedi ırkı Po’ Tun (veya Ka Po’ Tun) ya da Black Marsh’ın tilkimsi ırkı Lilmothiit ile herhangi bir bağı olup olmadığı bilinmemektedir.

Din

Khajiitler, görevi kendi türleri arasında kültürel mitler yaymak, Mane ve farklı kabile liderlerinin özerkliklerini korumak olan, “Kabile Anneleri” olarak da bilinen gizemli şahıslara inanırlar.

Kendi türlerinin kökenine bağlı olarak Khajiitler, ilk kedi Alkosh’u doğuran iki döküntü eşin, Ahnurr ve Fadomai, yaşamı yarattıklarına inanırlar. Alkosh’a, Ahnurr ve Fadomai tarafından zamanın koruyuculuğu görevi verilmişti; ayrıca ikili, dünyaya yaşam getirmek istiyordu. Bu yüzden rüzgar koruyucusu Khenarthi’yi, güneşin koruyucusu Magrus’u,  aşkın koruyucusu Mara’yı ve merhametin koruyucusu Stendarr’ı yarattılar. Zamanla, Ahnurr ve Fadomai, çok çocuklu hayatlarında hissettikleri mutluluğu paylaşmayı dilediler. Böylece Fadomai, gelgitlerden Hermorah’ı, açlıktan Hircine’yi, ateşten Merrunz’u, Kabile Anneleri’nden Mafala’yı, kan ve yaşamdan Sangiin’i, delilikten Sheggorath’ı ve bunun gibi birçoğunu doğurdu.

Diğer tapınakların tanrıları ile olan fonetik ve tesadüfi benzerliklere rağmen Khajiitler, kendi kültürsel inançlarının, diğer benzer ruhlardan tamamen ayrı varlıklar olduğunu ve dünyanın doğuşunun en saf örneğinin kendilerininki olduğunu iddia ederler.

Ahnurr, yavrularının kendi mutluluklarını seyrelttiğini fark edince, çocuk doğurmayı bıraktı. Ancak  rüzgarlar arasında tek başına büyüyen Khenarthi, Fadomai’ı daha çok çocuk yapmak için ikna etti. Böylece Fadomai, görkemli kumları ve yemyeşil ormanları: Nirni’yi; ve Azurah’ı: alacakaranlığı ve şafağı, Aylar’ı ve Ay hareketlerini yarattı. Fadomai’ın itaatsizliği ve düzenbazlığı Ahnurr’u kızdırmıştı; tam doğum sırasında Ahnurr, onu vurdu. Fadomai, hayatı ve çocukları için korkarak, çocukları ile birlikte Büyük Karanlığa kaçtı ve saklanarak, son çocuğu Lorkhaj’ı doğurdu. Büyük Karanlığın ortasında doğmuş olan Lorkhaj, Khajiitler’e göre, kendisinin farkında değildi ve daha sonra, Namiira olarak anıldı.

Karanlığın ortasında, çocukları ile çevrilmiş olan Fadomai, ölümünün yakın olduğunu anladı ve ayları, Jone ve Jode’yi, gökyüzünde çocuklarına rehberlik edecekleri ve onları Ahnurr’un gazabından koruyacak şekilde ayarladı. Nirni’ye “en büyük hediyesi” olarak, Fadomai’ın sahip olduğu kadar çok doğum verdi. Nirni, Azurah sayesinde gayet hoşnuttu, Azurah’ın savaştıklarından kendisine hiçbir zarar gelmemişti. Fadomai’ın bıraktığı çocuklar, Lunar Lattice ile, Azurah için korunuyordu. Azurah, sessizliğin içinde annesine yaklaştı ve sır şeklinde üç hediye verdi. İlk olarak, Nirni’nin çocuklarından birini alarak: onları en hızlı, en akıllı, yaratıkların en güzeli olarak değiştirmesini ve Khajiit olarak adlandırmasını söyledi. İkinci olarak bunlar, en iyi tırmanıcılar olarak ünlenecekti; Khenarthi’nin nefesinden gelen rüzgarların üstlerine kadar tırmanacak, Masser ve Secunda’yı doğru şekilde ayarlayacaklardı. Son olarak Khajiitler, kendi gerçek doğalarını diğerlerinden gizleyebilmek için en iyi sahtekarlar olmalıydılar. Daha sonra Fadomai öldü; Azurah, onu ailesiyle baş başa bıraktı.

Nirni, çocuklarına bir konut oluşturması için Lorkhaj’a yaklaştı. Lorkhaj bu isteği yerine getirdi; ancak kalbindeki Büyük Karanlık, kardeşlerini kandırdı ve Nirni ile beraber yeni bir yerde kapana kısıldılar. Bazıları ölümden kaçmayı başararak yıldız haline geldi; daha sonra sağ kalanlar, Lorkhan’ın kalbini yırttılar ve parçaları Nirni’nin derinliklerinde saklayarak onu cezalandırdılar. Böylece Nirni, Lorkhan’ın yarattığı yeni dünyaya, çocuklarını doğurmak için geri geldi. Çokça çocuk doğurmasına rağmen, asıl şekilleri bilinmeyen favori çocuklarına – orman insanları- acı gözyaşları döktü. Azurah ortaya çıkarak ona teselli oldu, orman insanlarından bazılarını çöllere ve ormanlara dağıttı. Khajiitler’e sırlarını emanet etti ve onları Lunar Lattice’e bağladı.

Konuşulan sırları ilk Y’ffer duydu ve Azurah’ın eylemlerini Nirni’ye anlattı. Nirni, ceza olarak çölleri, yakan ve ısıran kumlar ile; ormanları su ve zehirler ile doldurdu. Sevgili çocuklarını Azurah’tan ayırmak için, Y’ffer’i dinleyerek, hayatta kalanların mer olacağını, yaratık olmayacağını kabul etti ve onları Bosmer olarak adlandırdı. Bu andan itibaren, Azurah ve Nirni, diğer yaratıcılar ile olduğu gibi sonsuza dek düşmanlıkla bağlandılar. Bu olaylar sadece Khajiitler’in kökenini açıklamadığı gibi, aylara olan bağlılıklarını ve Bosmerler ile olan çatışmalarını da açıklar. Pilot Topal, -ilk Aldmeri maceraperest, Topal Deniz’in adı buradan gelir-  dört veya iki ayaklı kedileri açıklayarak çelişen bilgileri doğrulamıştır:

Dört ve iki bacaklı iblis kediler koştu nehir boyunca,

Her zaman tutarlardı bir tekne yakında.

Görüyorlar yeşil gözleriyle, tıslıyor ve tükürüyorlar;

Öfke ile kükrüyorlar.

Ancak, bu belirsiz deliller hâlâ tartışılmaktadır. Pelinal Whitestrake -Elf Katliamı’nın lideri- de dahil binlerce Khajiit grubu, aynı dönemde, Aldmeri’lerin bir soyu olarak düşünülüyordu. Başka tür raporlar da, Khajiitler’in aslında elf kökenli olabileceği olasılığını yükseltmekte.

Khajiiti Panteonu

Khaajiti panteonu, sayısız tanrı kapsar. Ayların ters aşamalarını temsil eden karanlık ruhlar -veya dro-m’Athra– hakkında, Khajiitler pek konuşmaz.

Alkosh
Kedilerin Ejder Kralı / Zamanın Tanrısı

Kültürel bir kahraman ve Khajiit kültürünün ilk tanrılarından olan Alkosh’a, Riddle’thar’ın kurulması sırasında ibadet edilmeye başlanmıştır. Alkosh’a ibadet, Elsweyr’in lanetli-çöllerinde hâlâ devam ederek gelişmektedir. Genelde, kedi özelliklerine sahip olan korkunç bir ejderha olarak tasvir edilir. Khajiitler, Alkosh’a “gerçek büyük kedi” de derler. Khajiiti arasında popüler bir efsaneye göre Alkosh, Elf Katliamı’nda Pelinal Whitestrake’i reddetmiştir.

Azurah
Alacakaranlığın ve Şafağın Tanrıçası

Nirni’nin kardeşi, Khajiiti yaşamının her iki formunun da tanrıçası ve Khajiitler ile Lunar Lattice arasındaki bağın gizemidir. Diğer kültürlerin tanrıçası Azura ile birçok benzer özellikler taşısa da, ayrı bir varlık olduğu iddia edilir.

Baan Dar
Parya

Normal bir tanrıya benzetilmez. Baan Dar, Khajiiti akıllılığının ve zekanın uzun bir acı doğurduğunun canlı bir örneğidir. Sıkça Khajiitler’in man ya da merlere olan düşmanlığın dehası ile atfedilir.

Khenarthi
Rüzgarın Tanrıçası

Nefesiyle Jone ve Jode’yi ayakta tutan, Rüzgarın Tanrıçası olarak bilinen Khenarthi’ye Khajiitler tarafından ibadet edilir. Ayrıca Khajiitler’e hızlı olmalarında yardımcı olmuştur.

Jode
Büyük Ay Tanrısı

Lunar Lattice’in bir bölümü olan Jode, Khajiitler’in her türünde benzersiz bir saygı görür. Khajiitler doğduğunda, Jode’nin hareketine göre görünüm kazanırlar.

Jone
Küçük Ay Tanrısı

Lunar Lattice’in bir bölümü olan Jode, Khajiitler’in her türünde benzersiz bir saygı görür. Khajiitler doğduğunda, Jone’nin hareketine göre görünüm kazanırlar.

Lorkhaj
Ay Canavarı

Büyük düzenbazlıkları ve kurnazlıkları ile hor görülen Lorkhaj, Lorkhan’ın hikayeleri ile kolayca tanımlanabilir. Ölümlü yüzeyin yaratıcılarındandır.

Mara
Anne Kedi / Aşk Tanrıçası

Aşk Tanrıçası Mara’ya, tüm Khajiitler tarafından tutkuyla ibadet edilir. Khajiitler ile aralarında olanlar bilinmemektedir.

Merrunz
Ja’Khajiit

Mehrunes Dagon ile karşılaştırılabilir. Merrunz, kedi formunda, hiç yaşlanmayan genç bir tanrıdır.

Rajhin
Kapkaççı / Sessiz Yürüyen

Khajiiti’nin hırsız-tanrısı Rajhin, efsaneye göre Senchal’ın Black Kiergo bölümünde büyümüştür. Tarihte Rahjin, Elsweyr’in en kötü şöhretli hırsızı olmuştur; İmparatoriçe Kintyra uyurken, boynundan bir dövme çaldığı söylenir. Hıırsızlık için Khajiiti Yüzüğü’nü kullanarak resmen tanınmıştır. Ölümünden sonra Rajhin, akıllılığını ve usta yeteneğini onlara bir örnek olarak hizmet etmek için, Khajiit tanrısı haline getirilmiştir. Rajhin’e, kanuna uygun olmayan davranışlar yapılmadan önce ibadet edilir.

Riddle’thar
İki-Ayın Dansı / Şeker Tanrı

Khajiitler’in kozmik düzen tanrısı Riddle’thar, Peygamber Rid-Thar-ri’Datta tarafından Elsweyr vatandaşlarına ifşa edilmiştir. Riddle’thar, tek bir varlıktan çok ana hatlar olarak görülür. Dünyaya geldiği zaman insanlara, tanrıların habercisi olarak görünür.

S’rendarr
Çelimsiz Çocuk / Merhamet Tanrısı

Khajiitler tarafından saygıyla anılması dışında, S’rendarr hakkında hiçbir bilgi yoktur.

Sheggorath
Skooma Kedisi

Deliliğin Tanrısı Sheggorath, Imperial Sheogorath ile kolayca bağdaştırılabilir. Skooma’nın ve Ay Şekeri’nin Khajiitler’e karşı olan olumsuz etkilerinden sorumlu tutulur.

Morfoloji

Her Khajiit, kendi anadillerinde ja’Kha’jay denilen gizemli bir güce, Lunar Lattice’a bağlanmıştır. Lunar Lattice, Masser ve Secunda’nın aşamalarına göre Khajiitler’in yaşamlarındaki görünümünü belirler. İlk doğduklarında hepsi birbirine inanılmaz derecede benzese de, gelecekteki görünümleri birkaç hafta içinde belirginleşir. Man veya mer çocuklarından daha küçük olarak doğsalar da, Khajiitler çok daha hızlı olgunlaşırlar. Khajiitler doğarken, Nirn’in aylarının hareketlerine dikkat etmek zorunludur. Kendilerine özgü bağları nedeniyle kurt adam hastalığına yakalanmazlar.
Khajiitler, yaşamları ve ay hareketleri boyunca doğumdaki formlarını korurlar; doğacak çocuklar ilk başta ay hareketlerinden etkilenseler de, daha sonra bundan etkilenmezler. Ayrıca, şuana kadar şekil değiştirmiş bir Khajiit’e rastlanmamıştır.

Bu aşamaların her biri, her Khajiit “ırka” özgü, farklı özellikler taşır.

Ohmes

Boyları daha kısa olmasına rağmen, Bosmerler’e birçok yönden benzerler. Bosmerler’den biri olarak görünmemek için birçok Ohmes, suratlarını daha kedimsi gösterecek dövmelerle donatırlar. Ohmes, Elsweyr dışında en yaygın görülen Khajiit biçimidir. Surat benzerliğinin avantajlarından yararlanarak diğer ırkların ticaret işlerine hizmet etmişlerdir. Ohmes, Üçüncü Çağ’ın dördüncü asrında, Tamriel’in genelinde görülebilen bir cinsti.

Ohmes-raht

Men ırkına benzerler; açık renkli, kısa tüyleri vardır. Ohmes-raht, mesafeli bir yerden kolayca bir men olarak düşünülebilir. Parmak uçlarında yürüyen diğer Khajiit ırklarından farklı olarak, topukları üzerinde yürürler. Ohmes-raht, Üçüncü Çağ’ın beşinci asrında Hammerfell ve High Rock’ta bulunan bir cinsti.

Suthay

Suthay-raht’a ait formlara her yandan benzerler, belki biraz daha kısadırlar.

Suthay-raht

Boyları ve yapıları men ırkına benzeyen Suthay-raht, Khajiitler’in en yaygın ırklarından biridir. Renkleri koyu kahveden turuncuya, turuncudan açık sarıya kaçar; çizgi ve benekler görülür. Suthay-raht, diğer formları tarafından genellikle “Ja’Khajiit” (kedi yavrusu) olarak adlandırılır. Vvardenfell’de karşılaşılan bir Khajiit türüdür. Ayrıca İkinci Çağ’ın sonlarına doğru Stros M’kai’de bulunmuşlardır.

Cathay

Lunar Lattice tarafından belirlenen bir Khajiit türüdür (ja’Kha’jay): Secunda tam olarak görülürken, Messer hafifçe kapanır. Daha iri ve kuvvetli olmaları dışında, iskelet yapıları ve görünüş bakımından Suthay-raht’a benzerler.

Cathay-raht

Lunar Lattice tarafından belirlenen bir Khajiit türüdür (ja’Kha’jay): Secunda ve Messer hafifçe gölgelenir. Cayhay’dan çok daha büyük ve güçlüdür; Khajiit olmayan ırklar tarafından “jaguar-men” olarak tanınmışlardır. Benekli bir cins olup olmadıkları bilinmemektedir.

Tojay

Tojay hakkında bilinen az sayıda bilgiye göre, Elsweyr’in güney bataklıklarında ve orman bölgelerinde, özellikle Tenmar Ormanı’nda yaşamışlardır.

Tojay-raht

Tojay’dan daha iri oldukları dışında herhangi bir bilgi yoktur.

Alfiq

Khajiitler’in dört ayaklı formu Alfiq, çoğu bakımdan ev kedisine benzer. Küçücük olmalarına rağmen en zeki Khajiit ırklarındandır.

Alfiq-raht

Alfiq’ten biraz daha büyük olabilecekleri düşüncesi dışında herhangi bir bilgi yoktur.

Dagi

Fazla yaygın olmayan Dagi, Tenmar Ormanı’nın ağaçlarında yaşar. Küçük boyutları ve hafiflikleri sayesinde, Bosmerler’in dahi ulaşamadığı dallarda yaşayabilirler. Büyüye karşı doğal bir yetenekleri vardır. Khajiitler genellikle savaş taktiklerini Dagi’den alır.

Dagi-raht

Biraz daha iri oldukları için, Dagiler gibi fazla yüksekte yaşayamazlar. Yine de, kuzenleri gibi büyü konusunda yetenekli kabul edilirler.

Pahmar

Dört ayakları Pahmarlar, hem görünüm hem de boyut bakımından kaplanlara benzerler.

Pahmar-raht

Daha büyük ve kuvvetli olmalarının yanında, Pahmarlar’a benzerler.

Senche

Senche, diğer Khajiit formları tarafından savaş atı gibi görülürler. Ortalama bir Altmer ile aynı uzunluktadırlar, ağırlıkları ile neredeyse yirmisine eşdeğerdir.

Senche-raht

Senche’den daha büyük fakat daha yavaşlardır. Gövdeleri kısa, bacakları uzundur. Ortalama iki Altmer uzunluğunda, ağırlıkları ise elli veya daha fazlasına eşdeğerdir.

Mane

Maneler sadece, Masser ve Secunda tamamen kaybolduğunda doğabilirdi; efsaneye göre üçüncü bir ay gelerek önlerini kapatırdı. Eski zamanlara Khajiitler, Mane’in her istediğini yapar, suçluları devasa yelesini örerek kilit halinde tutarlardı. Zamanla nüfus arttıkça bu tören, kullanışsız hale geldi. Sonunda o kadar ağırlaşıyordu ki Mane, yardım olmadan hareket edemiyordu.

Khajiiti Dili: Ta’agra

Ta’agra’dan çevrilmiş, bilinen kelimeler:

•”Jo”, “büyücü” anlamına gelir.
•”Dar”, “hırsız” anlamındadır. Kelime, tam bir suç ima etmez; daha ziyade, zeki, ya da elleri yetenekli biri anlamına gelir.
•”Do”, “savaşçı” anlamına gelir. Bu kelime, modern Khajiitler tarafından nadiren kullanılır. Genelde Mane’in kişisel korumalarına denmiştir.
•”M” veya “Ma”, “çocuk” ya da “çırak” anlamına gelir. Khajiitler, bu sözcüğü ayrıca bakire olanlarda da kullanır.
•”J,” Ji,” veya “Ja”, “bekar” ya da “genç yetişkin” anlamına gelir. Genelde, genç ve deneyimden yoksul olan kişilerde kullanılır.
•”S”, “yetişkin” anlamına gelir.
•”Ra” ve “Ri” büyük bir statüyü ima etmek için kullanılır; “Ri”, Khajiitler arasında en saygı gören kişiye söylenir, şehir veya kabile liderleri gibi.
•”Dro”, “büyükbaba” anlamına gelir ve saygı ifade eder.
•”Khaj”, “çöl” anlamına gelir.
•”-iit”, birinin yaşadığı veya çalıştığı yeri belirtmek için kullanılır.
•”Va”, “olmak” anlamına gelir.
•”Rabi” Suthay-raht tarafından giyilen üstlere denir.
•”Thjizzrini”, “aptalca kavramlar” anlamına gelir. Ta’agra’da, “kural” sözcüğüne en yakın anlamdaki kelimedir.
•”Ri’sallidad”, “şehit” anlamına gelir ancak sadece özel onur hakeden şehirlere denir.
•”Vaba”, “bu” anlamına gelir
•”Ja-Kha’jay”, yani “Lunar Lattice”, yabancılar tarafından “Ayçizgileri” olarak anlamlandırılır.
•”Renrij”, “pislik”, “topraksız” veya “paralı asker” için kullanılır.
•”Krin”, “sırıtma”, “kahkaha” ya da “gülümseme” anlamına gelir.

“Khajiit” ismi, Ta’agra’daki iki kelimeden türemiştir: “khaj” ve “-iit”. Yani mantıken “çölde yaşayan” anlamına getirebiliriz.