Katariah

İmparatorluğun on üçüncü yöneticisidir. Tahta çıkması sürpriz olmuştur. III. Pelagius ile evlenmiştir (bu dönemde Pelagius imparatordur). Fakat Pelagius’un akli dengesini yitirmesi nedeniyle tahttan feragat etmiş yerine Katariah geçmiştir. İmparatoriçe olmasından birkaç yıl sonra da Pelagius ölmüştür. Katariah, imparatorluğun kurucusu Tiber Septim ile kan bağı olmadan tahta geçen ilk yöneticidir. Bazı tarihçiler Katariah’ın tahta geçmesiyle Tiber Septim kan bağının da sona erdiğini savunmaktadır. Bunun aksine bazıları, da ki bunlar Katariah’ı destekleyen güruhtur, Pelagius’tan bir çocuğu olduğunu dolayısıyla kan bağının bitmediğini öne sürer. İmparatoriçenin bir Dunmer olması sebebiyle ırkçı sözler işitmiştir. Tahta geçen üçüncü kadın yönetici olan Katariah, Dunmer olması dolayısıyla eleştirilmesine rağmen onun tahtta bulunduğu 46 sene boyunca imparatorluk en ihtişamlı yıllarını geçirmiştir.

İmparatorluğun baş şehri Imperial City’de kalmaktan rahatsız olmuştur. Devletin kontrolündeki yerleri geziye çıkmıştır. Bu seyahatlerinin bir diğer odak noktası da kocası Pelagius’un sıyırmaya başladığı dönemde bozulan diplomatik ilişkileri de düzenlemiştir. Katariah döneminde imparatorluk Tiber Septim’den bu yana en fazla nüfusu ve ırkı içinde bulundurmuş bu sayede imparatorluk kozmopolit bir yapıya kavuşmuştur. Yaptığı seyahatlerle halkın gönlünü kazanmış öyle ki onun soyluluğundan ziyade insaniyetini takdir ettiklerini ve bu sayede halk içinde çok büyük değer gördüğü belirtilir.

Gezilerinin birinde 3. Çağ 199 tarihinde Black Marsh bölgesinde bir çatışmada öldürülmüştür. Her olayın altında komplo  ve gizem arayan tarihçiler için vazgeçilmez bir olaydır. Yerini oğlu Cassynder’e bırakmıştır.

 

Yerine Geldiği Yerine Gelen
III. Pelagius Septim Cassynder Septim