Kastav Cyrodiil

Kastav Cyrodiil, Reman hanedanlığının II. Reman Cyrodiil’den önceki hükümdarıdır. Kastav Cyrodiil döneminde yaşanan en önemli olay Martkarth ve Hroldan’da ele geçirilen esirlerin 1. Çağ 2801’de Sky Haven Temple’da eğitilmesi olayıdır. Kastav, tapınaktaki lidere bu esirleri asker açığını kapatması için eğitip donatmasını emretmiştir ama lider bunu reddetmiştir. Fakat Kastav tapınak liderinin bu cevabını kabul etmeyip esirlerin eğitilmesini sağlamıştır.

3 sene sonra 1. Çağ 2804’te Winterhold’da çıkan isyanı bastırması için Sky Haven Temple görevlendirilmiştir. Lider bunu da reddetmiştir. Bunun sonucunda Kastav, tapınağa yapılan tüm ödeneği ve desteği kesmiştir. 2805 senesinde tapınak kuşatılmıştır. Aynı sene Kalien adında bir Dragonguard Winterhold şehrini yağmalamıştır.

Kastav kuşatma sürerken hayatını kaybetmiştir. Yerine gelen II. Reman kuşatmanın kaldırılmasını sağlamıştır.

Bu olayın en önemli sonucu, Dragonguardların Skyrim halkı nezdinde tüm itibarını kaybetmesi olmuştur.