Kagrenac

Hakkında

Lord Kagrenac, İlk Konsey (First Concil) zamanlarında yaşamış Dwemer Tonal Architect’tir.Tonal Architect, aynı zamanda Dwemerlerde Mimar-Mühendis’lere verilen bir ünvandır. Diğer bilinen Tonal Architect ustaları; Bthuand Mzanhnch ve Yagrum Bagarn’dır. Kagrenac Tonal Architect’ın en yüksek rütbelisi High Craftlord’du.Dwemer güçlerinin yaratılmasında öncü olmuş kişidir.

Kagrenac 1.Çağ’da Red Mountain’in derinliklerinde Lorkhan’ın Kalbini bulmuştur. İleride Chimerler ile yaşanacak savaşa öncülük etmiştir.Kagrenac bu kalbi Tanrı Pirinç Golemi Numidium’u yaratmak için kullanmıştır.Numidium projesi tamamen Kagrenac’a ait bir projedir, Dwemerlerin kralı Dumac’ın bile bu projeden haberi yoktur. Bazı Teorilere göre 1.Çağ 700 yılında Dwemerlerin kaybolma sebebi Kagrenac yarattığı aletler ile (Keening, Sunder, Wraithguard) kalbin üstüne dokunarak Dwemerlerin kaybolmasına sebebiyet vermiştir, tabi bu bir teoridir kesinliği bulunmamaktadır.

Kagrenac titiz ve planlı olarak hareket eder ve herşeyi bu şekilde planlardı. Onun için yıllar boyunca bir çok unvan ve isim ile anılmıştır, aralarında “Başrahip”, “Büyücü Zanaatkar” ve “Yüce Mühendis” bunlardan bazılarıdır. Usta Zanaatkar ve yaşayan son Dwemer Yagrum Bagarn, Kagnerac ile beraber çalışmıştır ve onun için en uygun ünvanın “Yüce Zanaatkar Lordu” olduğunu söylemiştir. Vivec ise, Kagrenac için tutarsız bir şekilde ona “Yüce Mühendis” ve “Gıcık Kagrenac” diye hitap ederdi.

Lord Kagrenac’ın sayısız çalışması bulunmaktaydıi bazı kaynaklar Dahrk Mezalf ile The Egg Of the Time’ı yazdığını söyler. Yanında başka önemli Zanaatkar ustalarıda bulunmaktaydı. Kagrenac’ın çok şaşırtıcı eserleri bulunmaktaydı, bunlardan birisi Indoril Nerevar için yaptığı Moon-and-Star’dır, bu yüzüğü özel bir büyü ile sadece Nerevar takabilmektedir, başka birisi takarsa ölür.

Kagrenac’ın Planları

Teorilere göre yeni bir tanrı yaratabilmek için Lorkhan’ın kalbini kullanmıştır (Numidium), en azından İlahi Metafizikte böyle nitelendirilmiştir, İlahi metafizik Dwemer lisanında yazılmıştır ancak eksik bilgi bulunduğu için tam olarak ne bilgi içerdiği çözülememiştir.
Yagrum Bagarn Numidium projesinde yer almamasına rağmen Kagrenac’ın Teorilerini biliyordu, o Kagrenac’ın teori ve planları ile ölmesi gerektiğini düşünmüştür.
Kagrenac’ın alternatif ünvanı “Baş rahip”ten anlaşılacağı gibi, Kagrenac Dwemer geleneklerinin dini liderli olmuştur. Dwemerler Kagrenac’ın sözlerine önem vermiş yaşamlarında ise onu örnek almışlardır.Kagrenac’ın Kütüphanesinde Tureynulal adlı yerleşim yeri bulunur. Ancak bütün Dwemerler Kagrenac’ın Teorileri hakkında aynı fikire sahip değildi, bazı Mühendisler Kagrenac’ın faydalarını uyguladı,  diğerleri ise teorileriin risk oluşturduğuna inanıyordu.

Cyrodiil Tarihçisi Borgusilus Mader’e göre 1.Çağ 668 yılında Dwemer filozof büyücüsü “Kagrnak” yüce yolculuk için halkı bir araya toplayarak ve sessiz büyü yeteneğini kullanarak (“The calling”) Dwemerlerin kaybomasına sebep olmuştur.

Kagrenac’ın Aletleri

Kagrenac’ın Aletleri, ünlü Dwemer Mucid, Tonal Architect (Mühendis-Büyücü) Lord Kagrenac tarafından yapılmış efsanevi artifaktlardır.Bu aletler, Keening, Sunder ve Wraithguard’dır ve Lorkhan’ın kalbinin gücüyle yaratılmıştır. Bu Artifaktlar Dwemerlerin kayboluşuna sebebiyet verdiği düşünüldüğünden, lanetli ve kutsallara hakaret olarak kabul edilmiştir.Bu üç alet Red Mountain Savaşında Almsivi’nin (Tribunal – Almalexia, Sotha Sil, Vivec) eline geçti ve bu aletleri kendilerini yaşayan tanrılar yapmak için kullandılar.Keening ve Sunder 3.Çağda Tribunal’in yıllık güç seansı sırasında ortadan kaybolmuştur.

Nerevarine Dagoth Ur’la savaşında, bu üç aleti Lorkhan’ın Kalbini yoketmek amacıyla kullandı.Her aletin kalpten değişik spesifik güç çekme amacı vardır.Bir nevi Lorkhan’ın gücü aletlere aktarıldığı için ölümlüler için tehlikelidir. Bu yüzden aletleri Wraithguard ile tutmak gerekir.

Sunder

Sunder bir çekiçtir, Kalpten berlirli bir miktar spesifik enerji, güç ve kalite elde edebilmek için kullanılır.Sunder ilk vurulduğu zaman tanrısal güçler serbest bırakılır ve vurulan kişiye yansır.2.Çağ 582 sıralarında Sunder birkaç parçaya ayrıldı ve sonra tekrar Almsivi tarafından birleştirilmek üzere Kül Vampiri olan Dagoth Vemyn’nin Kalesine getirildi.3.Çağ 427’de Nerevarine tarafından ele geçirildi.

Keening

Keening bir kısa bıçaktır, Lorkhan’ın Kalibini derisini yüzmeye ve Sunder’ın enerjiyi odaklanmasını sağlar.Almsivi tarafından alınan bıçak, Dagoth Odros adlı Kül Vampirinin Odrosal kalesine getirildi.Sonunda bıçak 3.Çağ 427’de Nerevarine tarafından bulundu.

4.Çağ 201’de bıçak büyücü Arniel Gane’e araştırmaları için Skyrim’e yollandı.Ancak kurye öldü ve Keening kayboldu ve Dragonborn tarafından ele geçirilip Arniel’in araştırmaları için geri getirildi.Ancak Arniel Dwemerlerin kaybolmasına yol açan Keening’i çarpık gem’e ortadan kayboldu ve deney başarılı olmuş oldu.Keening Arniel koybolduktan sonra son Dragonborn’un eline geçmiş oldu.

Wraithguard

Wraithguard bir eldivendir, Diğer aletlerin ölümcül etkilerini durdurmaya yarar.Nerevarine’nin eline geçen kadar Vivec onu yanında tutmuştur.

Numidium Projesi

Numidium
Numidium

The Numidium, Brass God ve Brass Tower olarak da bilinir, Kagrenac Tonel Architect tarafından inşa edilmiş devasa, insansı pirinç golemidir.

Numidium First Era’da (İlk Çağ) Dwemer zanaatkarları tarafından Dwemer’lere bir tanrı olarak hizmet etmesi için inşa edilmiştir. Bazı teorilere göre ölümlü evreninin üstünlüğüne izin vermek amacıyla yapılmıştır. Gücün orjinal kaynağı, Dwemer tarafından Kagrenac’ın Alet’leri olan Keening, Sunder, ve Wraithguard ile bulunan Lorkhan’ın Kalbi’dir.İlk olarak Battle of Red Mountain’de Chimer kuvvetlerinin Dwemer kalesine hücum edip ele geçirdiği zaman kullanılmıştır.

Numidium, Morrowind’in yarı-özerkliğine karşılık Tribunal tarafından Tiber Septim’e verilmiştir. İmparator kendi Savaş Büyücüsü olan Zurin Arctus’a kontrol cihazı olan Totem of Tiber Septim’i yapmasını emretmiştir. Fakat Tribunal Numidium’u verirken Lorkhan’ın Kalbini dahil etmemiş ve yeni bir güç kaynağı olan Mantella’yı Numidium ile teslim etmiştir.