Kafir Hortlaklar

Orjinal ismi: Blasphemous Revenants

Çeviren: Ahmet Taha Altuğ

 

…ne dünyanın içinde ne de dışında lakin dünyalar arasında sallanırlar, kan ve sadakatle aile ocağına ve kabre bağlı kalırlar. Ve eğer kendiliklerinden gelirlerse, akraba sevgisinden ya da göreve bağlılıktan, bu dine aykırı değildir. Bu yalnızca ataların cevaplamasıdır, hiç uyumayanların uyanışıdır, klanın muhafazasına Aile Ocağı ve Hane üzerinden bağlı olanların hizmete çağrılmasıdır.

Lakin sahirler onları ortaya çıkartacak olurlarsa işte böylesi bir çağrı küfürdür, Kabileler ve Tapınak’ın nezdinde mide bulandırıcıdır ve öyle büyük bir günahtır ki lekesi asırlar boyu yakılarak bile temizlenemez. Sahiri aranızda barındırmayın zira o, ceddinizin kemiklerini ve kabirlerinizin tozunu çalmaya gelir. Hakkınız olanı zorla kendine bağlama peşindedir o, sıcak ruhları aradaki dünyalarından dışarı çekmek ve onları tıpkı köleler ve hayvanlar gibi kendi hizmetlerine bağlamak ister.

Ölünün utancını, ölüçağıranın esirinin dinmeyen ağlayışını kim bilebilir? Yeterince acımasız olan, ataların Aile Ocağı ve Akraba’ya aşkla verilen hizmetidir. Lakin din dışı ayinle çağrılan ve ceset madencisinin iradesine zorla bağlanan hayalet ya da muhafız, kıymıklıyürür ya da kıymık lordu, böylesi bir ruh nasıl huzur bulabilir? Kanına ve klanına dönen yolunu nasıl bulabilir?

Yalnızca, Tapınak’a yeminle ve kullukla bağlı, aile ocağına ve akrabaya kanla bağlı, hakkaniyetli bir Dunmer, Dunmer ölülerinin ruhlarına niyaz edebilir. Kıyılarımızı işgal eden diğer ırkların şu ecnebi sahirlerinin kabirlerimizi talan etmelerine, akraba ruhlarımızı sihirli köleliğe bağlamalarına, yaşayanlarımızın topraklarını çaldıkları gibi ölülerimizin canlarını çalmalarına da müsaade mi edilecek? Hayır derim, hayır, üç kere daha hayır. Bu gibi ölüçağıranlar ölmeli ve dindışı sihirleri de onlarla birlikte ölmeli.

Ve hortlakların gizli barınaklarına, ölüçağıranların kibirli prenslerine, Batı’daki inlerinden sürünerek gelip dindışı Daedrik mabetlere, terk edilmiş Dunmer kalelerine ve tiksinç Dwemer ırkının ahlaksız yeraltı labirentlerine sığınan eski vampir iblislerine müsamaha mı göstereceğiz? Asırlardır Büyük Haneler ve Tapınak, topraklarımıza vampir lekesi bulaştırmadı. Fakat şimdi bu hortlak efendileri ve onların alçak sığırları geri döndüler. Bu vampirler ölmeli ve kokuşmuş sığırları da onlarla birlikte ölmeli ve kanlarının lekesi ateş ve kazıkla sonsuza dek silinmeli.