Jurgen Yelçağıran

Son Güncelleme: ,

Jurgen 1. Çağ’da yaşayan tüm zamanların en güçlü thu’um kullanıcısıdır. Thu’um üstadlarından oluşan Kırsakallar adındaki örgütün kurucusudur. Jurgen de bir ordu komutanıydı ve Kızıl Dağ’daki chimer/”>Chimer-dwemer/”>Dwemer ittifakına karşı alınan yenilgi sonrası inzivaya çekilmiş ve bu güce sahip olmalarına rağmen nasıl oldu da yenildiklerini aramaya adamıştır kendini. Bazı ifadelere göre savaştaki nord/”>Kuzeyli ordusu imha edilmiş, dağdan kurtulan olmamıştır. Haliyle bu durum Jurgen’i büyük bir sıkıntı ve zorluğa düşürmüştür o da kendini az önce bahsettiğimiz gibi inzivaya çekmiştir. 7 yıllık inzivanın ardından Jurgen, tanrıların Kuzeylileri cezalandırdığına inanmıştır. Buna gerekçe olarak thu’um gücüne sahip olmasına rağmen kibirle ortalığı yakıp yıkan ejderhalara karşı kyne/”>Kyne’nin insanlara bu gücü öğretmesidir. Bu olay yine aynı şekilde fakat aktörleri farklı şekilde yaşanmıştır. Thu’um gücünü kullanan Kuzeyliler her yere saldırmış, kibre kapılmış nitekim tanrılar onların bu davranışını Kızıl Dağ’da ezici bir yenilgiyle cezalandırmıştır. Jurgen bu gücün sadece barış için ve tanrılara ibadet için kullanılması gerektiğini kavramıştır. Bu yüzden Jurgen sessizliği seçmiş ve konuşmamıştır. Böylece Seda Sanatı dediğimiz sessizliği benimseyen felsefi düşünce doğmuştur. Jurgen kendi anlayışını yaymaya başladığında güce sahip olan diğer 17 Kuzeyli Jurgen’e meydan okumuş ve bu gücün yeni toprakları fethetmek için kullanılması gerektiğini savunmuştur. Bu 17 kişi Jurgen’i düelloya davet etmiştir. Efsaneye göre düelloda Jurgen diğerlerinin nidalarını yutmuş, hiçbir saldırıda bulunmamasına rağmen rakipleri kendinden geçmiştir. Olaydan sonra Jurgen büyük bir alim olarak kabul görmüştür. Jurgen yine bu olaydan sonra Arzın Soluğu denilen tamriel/”>Tamriel’in en yüksek noktasına çıkıp dünya meşgalesinden uzak bir yerde kendi felsefesini rahatça yaşayıp yayabileceği bir ev kurmuştur kendine. Buranın adı Ulu Hrothgar‘dır. Buraya gelen öğrenciler sesin gücünü ve en önemlisi sükuneti öğrenmiştir. Bahsettiğimiz üzere bu öğrenciler Kırsakallar adını almıştır. Jurgen vefat ettikten sonra bedeni Ustengrav’da toprağa verilmiştir.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: