Jehanna

High Rock’taki sekiz krallıktan biridir ve High Rock’ın kuzeyinde bulunur. 2. Çağ 582 tarihine kadar Orsimerlerin yoğun yaşadığı bir şehirdi lakin bu tarihten sonra Breton nüfusu baskın olmuştur.

3. Çağ 397 tarihinde Bend’r-mahk Savaşında Nordlar tarafından istila edilmiştir ve bir zamanlar aslında High Rock ve Hammerfell’e ait olan topraklar Nordlarca ilhak edilmiştir.