Jagar Tharn

Jagar Tharn, İmparator VII. Uriel Septim’i gizlice hapseden ve yanılsama büyüsü kullanarak on sene boyunca İmparator kılığına giren imparatorluk savaş büyücüsüdür. 3Ç 389 ile 3Ç 399 arası İmperial Simulacrum olarak bilinen dönemde, VII. Uriel Septim bir Oblivion diyarında esir tutulurken, Jagar Tharn savaştan bitap düşmüş İmparatorluk üzerinde hüküm sürmüştür. Bu on senenin sonunda Jagar Tharn öldürülerek İmparator kurtarılmış, bu işi başaran kahramana ise Ebedi Şampiyon unvanı VII. Uriel Septim tarafından verilmiştir.

Jagar Tharn
Jagar Tharn

Tarihi

Tharnlar oldukça saygın Cyrodiilli bir aileydi ve Tamriel’deki en önemli pozisyonları ellerinde tutmaktaydılar. Fakat Jagar’ın soyu pek net değildir. Gerçek Barenziah kitabına göre Bosmer bir anneden gelmiş ve Valenwood’un güneyinde doğmuştur. Bu kitap serisinde ayrıca insan soyuyla karışık olarak, yarı Dunmer yarı Altmer olduğu da söylenmektedir.

Hırsızlık

Jagar’ın planlarını ne zaman gerçekleştirmeye başladığı kesin değildir. İlk adım Kaos Asası’nın çalınmasıydı. Asa, 3Ç 376 yılında Bülbül isimli bir ozan tarafından Mournhold şehrinin altındaki tapınaktan çalındı. Bu ozanın daha sonra Morrowind’in Kraliçesi Barenziah tarafından Jagar Tharn olduğu anlaşılacaktı. Fakat ortaya çıkan başka bir söylentiye göre ise bu ozan Bülbül Üçlüsü üyelerinden Drayven Indoril isimli usta hırsızdı ve gerçekler politik sebepler yüzünden gizlendi. Buna rağmen, anlatıcı hırsızlığı gerçekleştirenin Jagar Tharn olduğunu savunmaktadır.

Güven

İmparator VII. Uriel Septim’in yakut tahta çıkışından yıllar sonra, İmparatorluğun nüfuzunu özellikle güney bölgeler üzerinde saldırgan bir biçimde genişletti. Uriel’in yakın danışmanı olarak Jagar, bu amaçlar doğrultusunda İmparator’un hırslı ve kıvrak zekâsını kendi kurnazlığıyla tamamladı. Aralarında bir nevi usta çırak ilişkisi vardı. İmparator ve İmparatorluk, Tharn’ın büyücü güçlerinden ve bilgeliğinden yararlandılar.

Tarih kitaplarının da kaydettiği üzere Uriel’in yetenekleri en nihayetinde Jagar’ı geçmeye başladı ve zaman geçtikçe Jagar’ın rolü azalmaya başladı. Fakat ayrıca söylenir ki, Jagar sadece eski bir konsey üyesi görünümüyle Uriel’in egosunu tatmin ediyor ve güvenini kazanırken arka planda kendi planlarını sürdürüyordu.

İhanet

Jagar planını gerçekleştirmek için aylarca uğraştı. Sonunda, İmparator ile ihanet söylentilerini tartışmak için bir görüşme ayarladı. Kaos Asası’nı kullanarak İmparatoru ve General Warhaft’ı korkunç kâbuslar görecekleri bir diyara hapsetti. Burada zaman çok daha yavaş akıyordu, böylelikle İmparator’un ölmesi yüzyıllar sürecekti. Jagar, Uriel Septim’i serbest bırakmanın tek yolu olan Kaos Asası’nın gücünü emip kendi yaşam gücüyle birleştirerek Ateş Taşı’na hapsetti. Ardından Asa’yı sekiz parçaya ayırarak Tamriel’in farklı bölgelerine yerleştirdi. İmparator’un kılığına girdikten sonra İmparator’un yakın çevresini ve muhafızlarını kovarak yerlerine kendi hizmetkârlarını geçirdi.

Jagar Tharn’ın asistanı Ria Silmane bu plandan haberdar olur ve bunu Kadim Konsey’e bildirmeye kara verir. Ancak bildiremeden Jagar onu öldürür. Öldürürken de Kaos Asası’nın gücünü kullandığı söylenir. Fakat ölüm onu susturamayacaktır.

İmparator Taklitçiliği

Jagar Tharn’ın İmparatorluk meselelerini ihmal etmesi ve iyi yönetememesi yüzünden bu seneler boyunca İmparatorluğun ekonomisi dikkate değer bir biçimde gerilemiştir. Daha sonra bu döneme Imperial Simulacrum (İmparator Taklitçiliği) adı verilmiştir.

Jagar’ın, Mehrunes Dagon fanatikleri ile iş birliği içinde olduğu söylense de, bu ilişkinin ayrıntıları tam olarak bilinmemektedir. 3E 397’de, bir başka bir büyücü olan Pergan Asuul ile Bend’r-mahk Savaşı sırasında ortaya çıkan Umbra’ Keth isimli varlığın kontrolünü ele geçirmek için mücadele etmiştir. Fakat iki büyücü, Umbra’ Keth’in yok edilmesiyle engellenmiş oldu. (Bu olay The Elder Scrolls: Shadowkey oyununda geçmektedir.)

Jagar, Mehrunes Dagon ile gizli bir anlaşma yaparak Deadric Prens’in Battlespire’ı ele geçirmesine olanak sağladı. Tesis tamamen yok edildi ve neredeyse herkes öldürüldü, ancak bir çırak Dagon’u yenmeyi başardı. (Bu olay da The Elder Scrolls: Battlespire oyununda geçmektedir.)

Düşüş

Ria Silmane, Wayrest Kralı Eadwyre’ın rüyalarına girerek Jagar’ın ona ne yaptığını anlatır. Ayrıca Jagar’ın tutsakları arasında onu durdurabilecek potansiyele sahip bir arkadaşı olduğunu söyler. Eadwyre, Kraliçe Barenziah’dan yardım ister ve birlikte bir plan yaparlar. Barenziah, Jagar’ın aklını çelerek sadece Asa parçalarının nerede olduğunu bulmakla kalmaz, ayrıca tutsağa hapishaneden kaçma şansı sağlar. Ria, tutsağın da rüyalarına girerek ona Jagar’ın planlarını anlatır.

Ria’nın şampiyonu durmak bilmeden Asa’nın parçalarını ele geçiriyor ve Jagar’ın hizmetkârlarını bir bir öldürüyordu. Jagar onunla büyü ile iletişime geçerek teslim olması için tehdit etse de bir işe yaramadı. Daha sonra şampiyonun gücünü idrak edince ona ölümsüz yaşam ve güç vermeyi teklif etti ama boşunaydı. Fakat en nihayetinde şampiyon İmparatorluk Sarayı’na giderek Jagar’ın tüm hizmetkârlarını alt etti ve Asa’yı Ateş Taşı’na dokundurarak içindeki enerjiyi açığa çıkarttı. Ardından İmparator’u serbest bırakarak Jagar’ı yok etti.

Yakut Taht’ın geri alınmasıyla VII. Uriel Spetim İmparatorlukta büyük bir yenileme çalışması başlattı. Esir tutulmasından önceki aceleciliği ve atılganlığı kalmamıştı. Jagar ise yaptığı hain planların büyüklüğü yüzünden Tamriel tarihindeki en kötü insanlardan biri olarak halkın hafızalarına kazındı.