Irkların Evrimi Üzerine Bir İnceleme

Kitap Künyesi
Oyunlar: Morrowind, Oblivion, Skyrim, ESO
Çevirmen: Melike Tanatar Kırilen
Orijinal İsim: Notes on Racial Phylogeny

Yaşayan örnekler uzun süre incelendikten sonra konsey, tüm Elf ırklarının insanlarla çiftleşebileceğini ve verimli döller taşıyabileceğini tespit edeli uzun zaman olmuştur. Babanın ırkından da bazı izler görülebilmesine rağmen, döl genel olarak annenin ırksal özelliklerini taşır. Mevzu bahis Argonyalılar ve Khajiitler olduğunda ise ne insanlarla ne de Elflerle üreyip üreyemedikleri tam olarak belli değildir. Çağlar boyunca bu birleşmelerden doğan çocuklara dair, Daedra ile birleşme hikayelerine dek pek çok rivayet bulunmasına rağmen kayda geçmiş bir örnek bulunmamaktadır. Khajiitler sadece iskeletleri ve derisel fizyolojileri -vücutlarını kaplayan “kürk”- bakımından değil, aynı zamanda metabolizma ve sindirimleri bakımından da insanlardan ve Elflerden farklıdırlar. Argonyalılar ise, “dreugh” gibi, insanların hem suda hem de karada yaşayabilen bir türü gibi görünseler de insanlarla, Elflerle, dreugh veya (yazarın kanaatince) Kara Bataklık’taki ağaçlarda yaşayan bazı kertenkelelerle birlikte sınıflandırılıp sınıflandırılamayacakları net değildir.

Orkların üreme biyolojileri de goblinler, troller, harpieler, dreugh, tsaesciler, imgalar, çeşitli Deadralar ve diğer birçok ırkta olduğu gibi, henüz yeterince anlaşılamamıştır. Genellikle tecavüzle veya büyüyle baştan çıkararak, bu “ırklar” arasındaki münasebetlere örnek teşkil eden vakalar elbette olmuştur fakat kaydedilmiş bir gebelik vakası bulunmamaktadır. Yine de, bu yaratıkların ve uygar hominidlerin melezleşebilirliği muhtemelen derin kültürel farklılıklardan dolayı deneysel olarak ne kanıtlanmış ne de çürütülebilmiştir. Bir Orktan hamile kalan her normal Bosmer veya Breton şüphesiz bu utancı paylaşmak istemez. Bir insandan hamile kalan bir Ork kadınının da toplumu tarafından dışlanacağını varsaymak güç değildir. Ne yazık ki şifacı yeminimiz, bilimsel bilgi uğruna bir birleşimin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Fakat biliyoruz ki, Thras’ın Sloadları gençliklerinde çift cinsiyetlidirler ve karada hareket edebilecek kadar büyüdüklerinde üreme organları kendiliğinden gizlenir. Bir Elf veya insanla üreyemeyecekleri güvenle söylenebilir.