İnsanlardan Önce

Kitap Künyesi
Oyunlar: Oblivion, Skyrim, ESO
Çevirmen: Mehmet Kardaş
Orijinal İsim: Before the Ages of Men

İnsanlar Tamriel’i yönetmeden ve tarihçiler yönetenlerin yaptıklarını kayıt etmeye başlamadan önce, dünyamızda gerçekleşen olaylar sadece mit ve efsanelerden ve de Yüce Dokuzların öğretileriyle bilinebilirdi.

Kolay olması için tarihçiler, bu tarih öncesi eski çağları iki geniş zaman periyoduna ayırırlar — Şafak Çağı ve Meretik Çağ.

Şafak Çağı

Şafak Çağı ölümlülerin zamanı başlamadan önce tanrıların marifetlerini gösterdikleri dönemdir. Şafak Çağı Adamantine Kulesi’nin kurulması nedeniyle dünyadan tanrıların ve büyülerin çekilmesi ile son bulur.

“Meretik” terimi Nord dilinde, “Elfler Çağı” manasına gelmektedir. Meretik Çağ tanrıların ve büyünün yeryüzünden Adamantine Kulesinin kurulmasından dolayı çekilmesi ile başlar ve Nord Ysgramor’un Tamriel’e gelmesi ile sona erer.

Aşağıda anlatılanlar Şafak Çağında meydana gelmiştir ve bize ulaştığı kadarıyla kronolojik olarak verilmiştir.

Evren, Anu ve Padomy tarafından Aurbis’ten [kaos ya da bütünlük] yaratıldı. Akatosh (Auriel) oluştu ve zaman başladı. Tanrılar (et’Ada) ortaya çıktı. Lorkhan tanrıları ölümlüler diyarı Nirn’i yaratmaya ikna etti — ya da kandırdı. Ölümlüler diyarı bu dönemde büyü dolu ve oldukça tehlikeliydi. Tanrılar hareket ettikçe ölümlü toprakların fiziksel yapısı hatta zamanın olmadığı varlığın devamı bile dengesizleşiyordu.

Ölümlü dünyanın mimarı Magnus tasarıyı sonlandırmaya karar verdi. Tanrılar Adamantine Kulesinde [Direnni Kulesi, Tamriel’in bilinen en eski yapısı] toplandı ve ne yapılması gerektiğine karar verdiler. Birçokları Magnus’la beraber gitti. Diğerleri de kalabilmek için kendilerini başka formlara çevirdiler (Ehlnofey). Lorkhan tanrılar tarafından ölümlüler diyarına sürülmüştü ve kalbi çıkarılıp, kuleden atılmıştı. Düştüğü yerde ise bir volkan ortaya çıkmıştı. Magnus (Mitik anlamda) gidince Evren dengeli hale geldi. Elflerin tarihi başlamış oldu (MÇ 2500).

Meretik Çağ

Meretik Çağ, Nord bilgeleri tarafından kendi zamanlarının başlangıcından -ilk çağın sıfırıncı yılı olarak kayıtlara geçmiş olan Camoran hanedanlığının kuruluşu- geriye doğru giden bir dizi tarihten oluşur. Buradaki Meretik Çağın tarih öncesi olayları, geleneksel Nord Meretik tarihlere göre verilmiştir. En eski Meretik zaman Kral Harald’ın bilgeleri tarafından belirtilmiş olan MÇ 2500’dür -Nord hesabına göre zamanın ilk yılı. Meretik Çağ MÇ 2500’den MÇ 1’e, Camoran hanedanlığının kurulmasından ve Ak Altın Kule’nin bağımsız bir devlet olarak yerleşmesinden bir yıl öncesi- kadar uzanır.

Kral Harald’ın ozanlarına göre, MÇ2500, High Rock’daki Balferia Adasında Adamantine Kulesinin kurulduğu yıldı. (Bu hemen hemen bazı basılmamış Elf günlüklerinde değinilen tarihlere denk gelmektedir.)

Erken Meretik dönemlerde Tamriel’in yerli yaratık halkı — Khajiit, Argonian, Orklar ve diğer yaratık halklarının ataları – birbirlerinden ayrı topluluklar olarak yasadı.

Meretik Çağ’ın ortalarında, Aldmeri (Elf kökenli ölümlüler) mültecileri yıkılmış ve artık kayıp olan kıtaları Aldmeris’i (‘Eski Ehlnofey’ olarak da bilinir) terk ettiler ve Tamriel’in güney batısına yerleştiler. İlk koloniler tüm Tamriel sahili boyunca adalara dağılmıştı. Sonraları güney batının ve merkezi Tamriel’in verimli alçak arazilerinde ilk iç yerleşim yerleri kuruldu. Yaratık halkın Elflerle karşılaştığı yerlerde, gelişmiş, akıllı ve teknolojik olarak daha ileri olan Aldmeri halkı ilkel yaratıkları ormanlara, bataklıklara, dağlara sürüyordu. Adamantine Kulesi güçlü ve seçkin Aldmeri klanı Direnni’ler tarafından tekrar bulunup ele geçirilmişti. Summerset Isle’da Kristal Kule ve ardından Cyrodiil’de Ak Altın Kule inşa edilmiştir.

Yine Meretik Çağın ortalarında, Aldmeri gezginler Vvardenfel sahilinin haritasını çıkarmış, Ald Redaynia, Bal Fell, Tel Aruhn ve Morrowind’deki Tel Mora’da ilk çağın yüce elf büyücü kulelerinin yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Yine bu dönemde, Ak Altın Kule’nin (günümüz Cyrodiil’inde) etrafındaki ormanlık alanlarda ilk Ayleid [Vahşi Elfler] yerleşim birimleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Anatoprak yüce elfleri olarak da bilinen Vahşi Elfler, Şafak çağının büyülerini ve Ehlnofey dilini biliyorlardı. Söylenenlere göre Anatoprak’ın Summerset Isle hükümranlığından gelen uzun iletişim hatları, Cyrodiil’i etkili bir şekilde Kristal Kule ‘deki Yüce Krallardan haberdar kılmıştı.

Orta Meretik çağın sonları Yüce Velothi Kültür dönemi olarak bilinir. Modern Dunmer’in ataları olan Chimerler ya da Kara Elfler, dinamik, hırslı ve uzun bir yaşama sahip, atalarına tapan bir Elf klanıydı. Chimer klanları Kahin Veloth’un izinden Elf vatanlarından güney batıya doğru ilerleyip şimdi Morrowind olarak bilinen topraklara yerleşmişlerdir. Dünyevi ve dinle alakası olmayan Dwemer kültürlerini küçük gören Chimerler ayrıca Dwemerlerin toprak ve doğal kaynaklarına da göz dikmişti. Bunun için yüzyıllarca onları ufak isyan ve bölgesel tartışmalarla birbirlerine düşürdüler. Dwemerler, özgür düşünen ve münzevi bir hayat yasayan Elf klanları olarak kendilerini bilim, simya ve mühendisliğin gizemlerine adayarak, Skyrim ve Morrowind’i ayıran dağ serisinde (sonrasında Velothi Dağları olarak isimlendirilmiştir) yer altı şehirleri kurmuşlardır.

Geç Meretik Çağ velothi kültürünün belirgin düşüşe geçmesi ile bilinir. Bazı Velothiler yıkılmakta olan ya da terk edilmiş Velothi kulelerinin yakınlarındaki köylere yerleşti. Bu dönemde Velothi kültürü Vvardenfell Adası’ndan kayboldu. Bilinen en erken Dwemer Mülkiyet kolonileri bu dönemde görülür. Yozlaşmış Velothi, kabilesel kültürler haline dönüştü ve bu da zamanla ya Morrowind’in büyük ailelerinden biri haline geldi ya da barbar Ashlander kabileleri olarak kaldı. Bu kabilesel kültürün bilinen tek yaşayan izleri Vvardenfell Adası’na yayılmış Velothi kuleleri ve Ashlander yerlileridir. Tamriel sahilindeki Asil İlk Çağ High Elf büyücü kuleleri de hemen hemen bu dönemde terk edilmişlerdir.

Geç Meretik Çağ’da, “Nedik Halk” olarak bilinen ilk ilkel insanlar Atmora (Altmora ya da Aldmeris’deki Büyük Ağaçlar olarak da bilinir) kıtasından kuzey Tamriel’e göç edip yerleşmiştir. Tamriel’e yerleşmek için gelen büyük filonun lideri Nord kahramanı Ysgramor, Elf prensiplerine dayanan Nord dilinde ilk runik çeviriyi yapan kişidir ve bu yüzden ilk insan tarihçisi olarak kabul edilir. Ysgramor’un filosu Skyrim’din Kırık Burun ‘unun (Broken Cape) en kuzey ucunda Hsaarik Başında karaya ayak basmıştır. Elfler insanları Nights of Tears olayıyla oradan sürmüş ancak Ysgramor kısa bir süre sonra beş yüz yoldaşı ile geri dönmüştür.

Ayrıca yine geç Meretik Çağda efsanevi ölümsüz kahraman, savaşçı, büyücü ve kral gibi değişik sıfatlar ithaf olunan Pelinal Whitestrake, Harrald Kıllı Pantolon, Ysmir, Tilki Hans gibi birçokları Tamriel’i dolaşmış, ordular toplayıp yeni toprakları fethetmiş, yönetmiş ve sonra tekrar ülkesini terk ederek amaçsızca dolaşmaya devam etmiştir.