Imperial (Emperyal)

Genel Bakış

Cyrodiilli olarak bilinen Imperial ırkı iyi eğitimli ve ağzı laf yapan, çok uluslu Cyrodiil bölgesinin yerli halkıdır. Diğer ırklara göre fiziksel olarak daha az heybetli olmasına rağmen, İmparatorluk kurnaz diplomatlar ve tüccarlar olduğu kanıtlanmıştır ve bu özelliklerin, onların olağanüstü beceri ve hafif piyade olarak eğitim ile birlikte, tüm diğer milletleri ve ırkları bastırarak Yüce İmparatorluğu kurarak kıtada barış ve refahı sağlamıştır. Zamanın akışı içinde imparatorluğun gücü azaldı ve tarihçiler bu imparatorluğu üç dilimde incelemiştir.

Tarih

Imperial ırkı, Merethic Çağda Nibenay aşiretlerinden yani, Nedeler ve Cyro-Nordlarından meydana gelmiştir. Aslında uzun bir süre Ayleid’lerin boyunduruğu altında kalmışlardır. Lakin 1. Çağ 242 yılında Aziz Alessia’nın başlattığı isyan ile zincirlerini kırıp Cyrodiil’de bulunan Ayleid elflerini katletmişlerdir. Bunun sonucunda Alessian İmparatorluğu kurulmuş ve Cyrodiil’de birlik sağlanmakla beraber dış bölgelere de saldırılar başlamıştır. Bölgenin batı yakası olan Colovia’nın imparatorluktan ayrılması ile iç savaş çıkmış ve bu imparatorluk dağılmıştır.

Doğu Nibenay Vadisi ve batı Colovia bünyesinde farklı kültürleri barındırmış ve tam birlik sağlanamamıştır. Yine de I. Reman bu bölgeleri kontrol altında tutup 1. Çağ 2703 tarihindeki Akaviri İstilasını püskürtmede başarılı olmuştur. Sonucunda İkinci İmparatorluk kurulur. Hükümdar I. Reman, Summerset Adası’ndaki elflerin anakıtayı işgal edeceğinden korkmuş ve bu yüzden Tamriel’da kalan Akaviri halkın yaşamasına izin verip onları asker olarak kullanmıştır. Bu aynı zamanda efsanevi Blades örgütünün temeli olan Dragonguard örgütünün kurulmasına kapı aralamıştır. Eğitimli, güçlü ve tecrübeli savaşçılar olan Akaviri halkı, I. Reman’ın emri altında elflere karşı savaşmıştır. Sonunda imparatorluk Morrowind haricinde Tamriel’daki tüm toprakları ele geçirir. Morrowind’i ele geçirmeyi amaçlayan savaşların sonucunda Morag Tong örgütü üyelerince Reman Hanedanlığı’nın son varisi III. Reman öldürülür ve imparatorluk savaşı kaybeder, kendi topraklarına çekilir. Hanedanlığın sona ermesinden dolayı bir nevi Vekilharç olan Akavirili Versidue-Shaie imparator olur. Bundan sonra başa geçen iki Akaviri hükümdarı devleti yönetmekte başarılı olamaz ve İkinci imparatorluk, sonu III. Reman gibi olan Savirien-Chorak’ın Morag Tong tarafından öldürülmesiyle dağılır. Tarih 2. Çağ 430’dur ve Tamriel çok sayıda krallık, derebeyliklere bölünür. Cyrodiil parçalanır her bölgede başka biri kendi egemenliğini ilan eder. Tam 400 yıl boyunca bu düzensizlik devam edecektir…

400 sene sonra yani 2. Çağ’ın 850li yıllarında tarih sahnesine Tiber Septim adında bir Nord çıkar. Bu kişi Colovia Krallığını kralı olan Cuhlecain’in başarılı bir generalidir ve emrindeki orduyla Cyrodiil topraklarını tek bayrak altında toplar. 854 yılınca Cuhlecain’in suikast sonucu öldürülmesiyle Tiber Septim başa geçer ve böylece tarihin en muazzam imparatorluğunu kuracak olan kişinin zamanı başlamıştır. 3. Çağ’ın tamamı Üçüncü İmparatorluğun yönetimi altında geçecektir.

İlginçtir ki Imperial ırkının kurduğu ilk iki imparatorluktan sonra üçüncü imparatorluk da Imperial’lere atfedilir, lakin başa geçen kralların çok azı Imperial’dir, genellikle Nord ve Breton soylular imparatorluğu yönetmiştir. Oblivion Krizi zamanında bu büyük imparatorluğun artık sonu gelmiştir. Bölgeler birer birer bağımsızlıklarını ilan edip kopar. Tarih sahnesine yine bir Colovialı kral çıkar, bu kişi Titus Mede’dir. Sadece 1000 kişilik bir birlikle Imperial City’ye girer ve herkesin gözü önünde imparatorluğunu ilan eder.

Toplum

Imperial ırkını tanımlayıcı kelime çok-kültürlülüktür. Kıtanın tam ortasında yer alan ve diğer tüm bölgelerle komşu olması bunda en büyük etkendir. Bu coğrafi konum sebebiyle diğer bölgeler üzerinde ırksal özelliklerinin de etkisiyle yönetici ve hakim konumunda olmuşlardır. Tüccar ve diplomasi konusunda Nirn’deki şüphesiz bir numaralı ırktır. Cyrodiil’deki ırmak ağı ve açık denizlere ulaşım sayesinde tüm Tamriel’da ticaret yapabilecek konuma gelmişlerdir.