İmparatorluklar

Tamriel’a hükmeden imparatorluklar ve onların yöneticilerinin listesi.

Nord İmparatorluğu

Ysgramor’un Elf Çağı’nda kurduğu devlettir. Skyrimde kurulmuştur ve son yönetici Borgas’ın Kışhisar ‘da (Winterhold) ölmesiyle Ysgramor’un soyu sona ermiştir. Borgas’tan sonrakiler Konsey’in oylarıyla seçilerek Ulu Kral (High King) olmuşlardır.

Ysgramor Hanedanlığı

Seçimle Başa Geçen Krallar

Birinci İmparatorluk

Adına Birinci Cyrodiilic İmparatorluğu da denir. Emperyal (Imperial) ırkının ilk devletidir. Cyrodiil’deki Ayleidlerin köle ticaretine isyan eden ve isyana önderlik eden Alessia tarafından kurulmuştur.

İkinci İmparatorluk

Reman ve Akavir Hanedanlıklarının yönettiği 600 yıl ömrü olan imparatorluktur.

Reman Hanedanlığı

Akavir Hanedanlığı

Üçüncü İmparatorluk

İkinci Çağ’da Talos tarafından kurulan imparatorluk Dördüncü Çağa kadar devam etmiştir. Bu devlet tüm Tamriel’da nüfuzunu sağlamış, Tamriel’daki dokuz bölge feodal yönetim ile yönetilmiştir. Martin’e kadar Septim hanedanı yönetimde söz sahibiyken Oblivion Krizi ile ölen Martin, Septim soyunun da sonuncu varisi olmuştur. Devletin yeni hanedanını bulmak gerekliydi. Colovianlı Titus Mede ordusuyla Imperial City’ye gelerek tahtı ele geçirmiştir. Böylece tahtın yeni sahipleri Mede soyundan gelenler olmuştur. Fakat Oblivion Krizinde Amulet of Kings’in imhasıyla Medelerin yönetimi dördüncü imparatorluk olarak geçmemiştir.

Septim Hanedanlığı

Üçüncü İmparatorluğun tarihi olaylarını özetler halinde anlatan İmparatorluğun Kısa Tarihi kitabı tavsiye edilir.

Cilt 1Cilt 2Cilt 3Cilt 4

Mede Hanedanlığı