İmparatorluğun Kısa Tarihi – 4

Kitap Künyesi
Oyunlar: Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim
Çevirmen: Uğur Serttaş
Orijinal İsim: Brief History of the Empire

Bu serinin ilk kitabi kısaca Tiber Septim ile başlayan Septim Hanedanlığının ilk sekiz imparatorunu anlattı. İkinci bölüm Kızıl Elmas Savaşı ve sonrasında gelen altı imparatoru anlattı. Üçüncü bölüm, sonraki üç imparatorun sorunlarını anlattı, hakkı yenmiş IV. Uriel, beceriksiz II. Cephorus ve cesur V. Uriel’i.

V. Uriel Septim deniz aşırı ve düşman Akavir’de öldüğünde, VI. Uriel Septim beş yaşından büyük değildi. VI. Uriel, babası Akavir seferine çıkmadan hemen önce dünyaya gelmişti. V. Uriel’in diğer çocukları, V. Uriel ayrılmasından bir ay sonra doğan, morganatik (soylu bir erkekle, alt tabakadan bir kadının evlenmesi) bir birlikteliğinden olan ikizleri Morihatha ve Eloisa idi. VI. Uriel, Üçüncü Çağ 290 yılında tahta çıkarıldı. İmparatorun eşi Thonica’ya, çocuğun annesi olarak, VI. Uriel reşit olana kadar sınırlı kral vekilliği verildi. Kadim Konsey gerçek gücü elinde bulundurdu, I. Katariah’ın zamanından beri olduğu gibi.

Konsey yasa koymanın (ve kazançlarından yararlanmanın) sınırsız ve mutlak özgürlüğünden öyle hoşnuttu ki, 307 yılına yani 22 yaşına kadar VI. Uriel’a tam yetki verilmedi. Yıllar boyunca yavaş yavaş sorumluluk gerektiren mevkilere geliyordu ama hem Konsey hem de kısıtlı da olsa vekilliğin tadını çıkaran annesi dizginleri vermeye isteksizdi. Tahta çıktığında, hükümet düzeni imparatorlara özel veto dışında çok az yetki tanıdı.

Buna rağmen bu gücü düzenle ve gayretle kullandı. Takvimler 313 yılını gösterdiğinde, VI. Uriel Tamriel’e gerçekten hükmettiğinin kanısıyla övünebilir hale geldi. Feshedilmiş casus ağı ve muhafız birimlerinden, Kadim Konsey üyelerine baskı yapması için faydalandı. Üvey kardeşi Morihatha onun en güvenilir müttefikiydi, özellikle Winterhold Mevkibeyi Ulfe Gersen ile olan evliliği hatırı sayılır bir zenginlik ve etki getirdi. Bilge Ugaride’nin dediği gibi “VI. Uriel Esroniet’i fethetmekle kalmadı, Kadim Konsey’i de fethetti.”

VI. Uriel attan düşüp imparatorluğun en iyi şifacıları onu yaşama döndüremeyince, sevgili kardeşi Morihatha Septim imparatorluk tacını giydi. 25 yaşında, diplomatlar tarafından (kuşkusuz kendi kendine hizmet eden) bütün Tamriel’deki en güzel canlı olarak tarif edildi. Hiç şüphesiz iyi eğitimli, hayat dolu, atletik ve yetenekli bir politikacıydı. İmparatorluk Şehri’ne Skyrim Baş Büyücüsünü getirdi ve Tiber Septim zamanından beri ikinci imparatorluk savaş büyücülerini kurdu.

Morihatha, kardeşinin başladığı işi bitirdi ve imparatorluk Eyaleti’ni İmparatoriçe (daha sonra İmparator) emri altında bir hükümet yaptı. Buna rağmen, imparatorluk Eyaleti dışında, İmparatorluğun geneli de yavaş yavaş bölünüyordu. İsyanlar ve iç savaşlar, büyükbabası II. Cephorus Septim zamanından beri müdahale edilmeden şiddetle devam ediyordu. Karşı saldırılarını dikkatlice düzenleyerek Morihatha, haddini aşmadan yavaş yavaş isyankar mevkibeylerini tekrar kazandı.

Morihatha’nın askeri seferleri dikkat çekecek derecede başarılı olmasına rağmen, onun kasıtlı hızı, sık sık Konsey’i kızdırıyordu. İsmi Colovian kökenli olup Thoricles Romus ismini alan Argonyalı bir Konsey üyesinin, ülkesi Black Marsh’a askeri birlik gönderilmesi isteğinin imparatoriçe tarafından kabul edilmemesine kızıp 3.Çağ 339’da, imparatoriçenin canına kasteden suikastçıları kiraladığına inanılıyor. Romus, son ana kadar masum olduğunu iddia etse de hemen mahkemeye çıkarılıp, idam edildi

Morihatha’nın çocuğu yoktu ve Eloisa da dört yıl önce yüksek ateşten ölmüştü. Dolayısıyla Eloisa’nın 25 yaşındaki oğlu Pelagius, IV. Pelagius Septim olarak tahta çıkarıldı. IV. Pelagius teyzesinin çalışmasına devam etti, yavaş yavaş, İmparatorluğun radikal ve itaatsiz krallıkları, mevkibeyliklerini, baronluklarını himayesi altına aldı. Gayretlerinde Morihatha’nın dengeli ve ihtiyatlı hızını uyguladı ama yazık ki onun basarisini elde edemedi. Krallıklar o kadar uzun süredir kısıtlamalardan muaftı ki iyi huylu bir İmparatorluk’un varlığının bile nefret uyandırıcı olduğu düşünülüyordu. Yine de, Pelagius kırk dokuz yıllık şaşırtıcı bir saltanatın ardından öldüğü zaman, Tamriel birlik olmaya I. Uriel zamanından daha yakındı.

Şu anki İmparatorumuz, heybetli ve yaman Majesteleri, VII. Uriel Septim, IV. Pelagius’un oğlu, büyük-teyzesi Morihatha’nın çalışkanlığına, büyük amcası VI. Uriel’in politika yeteneğine ve büyük büyük amcası V. Uriel’in askeri hünerlerine sahip. Yirmi bir yıl boyunca hüküm sürdü ve Tamriel’e düzen ve adalet getirdi. Ancak, 3.Ç 389 yılında, imparatorluk savaş büyücüsü Jagar Tharn ona ihanet etti.

VII. Uriel, Tharn’ın yarattığı bir boyutta hapsedildi ve Tharn yanılsama büyülerini kullanarak İmparatorun görüntüsüne büründü. Sonraki on yıl boyunca Tharn, imparatorluk yetkilerini istismar ederek VII. Uriel’in programındaki fetihlere devam etmedi. Tharn’ın derebeyi olarak katliam yaptığı on yıl boyunca hangi hedeflerine ulaştığı ve kişisel başarıları hala bilinmiyor. 3.Ç 399 yılında, esrarengiz kahraman savaş büyücüsünü imparatorluk Sarayı’nın zindanlarında yendi ve VII. Uriel’i diğer-boyut hapsinden kurtardı

Serbest bırakılışından bu yana Uriel VII. Septim, Tamriel’i birleştirecek savaşları yinelemek için özenle çalıştı. Tharn’ın araya girmesi hızını kesti, doğru, fakat ardından geçen yıllar Tiber Septim hükümranlığı Altın Çağı’nın tekrar Tamriel’i yücelteceği umudunun olduğunu kanıtladı