Imga

Imga
Imga

Imga ya da [abbr title=”Great Apes”]Büyük Maymunlar[/abbr], Vadiorman‘ın hayvanımsı ırkıdır. Altmeri’yi üstleri, ideal ve uygar toplumun bir portresi olarak görürler.  Aşırı derecede Altmeri taklitçisidirler:  pelerin giyer, kılıç düelloları ile alıştırma yaparlar; ayrıca kalın, çatallı seslerine rağmen mükemmel bir saray görgüsü ve telaffuzla konuşmaya çalışırlar. Bu akıllı taklitçilerin, Vadiorman’a elflerden çok daha önce geldikleri söylenir. Bosmer kabileleri ile beraber yaşarlar; ayrıca İkinci İmparatorluk zamanında kurulan, insanlar tarafından terk edilmiş ticaret noktalarında da yaşamışlardır.

Her birey, bir çeşit unvan taşır: Baron, Dük, Kont gibi bir çoğunu Thalmor üyelerine hitap için de kullanırlar. Yine de bu unvanlara rağmen, toprak sahibi bir Imga yoktur.

Altmerler’e daha çok benzeyebilmek için Imgalar, vücutlarını tıraş ederler ve ciltlerini beyazlatacak şekilde pudralanırlar.  Imgalar, insanları hayvanımsı bir ırk olmadıkları için aşağılar, kokularını rahatsız edici bulurlar: etraflarında bir insan olduğunda, burunlarını pelerinlerinin parfümlü yerlerine bastırırlar.

Falinesti‘de, meşe ağaçlarının dallarında yaşayan ağaç kemirgenleri, Kollopiler’i toplarlar. “Maymun adam” unvanı, Imgalar’ın doğal çeviklikleri sayesinde ünlenmiştir. Kollopi kemirgenlerinin altlarına doğru ilerler, onları yakalayabilene kadar tünedikleri yerde zıplarlar. Daha sonra bu Kollopiler, kendileriyle aynı adı taşıyan basit bir köy yemeğinde kullanılır.