İkinci İmparatorluk

İkinci İmparatorluk, ayrıca Cyrodilic İmparatorluğu, Cyrodiil İmparatorluğu, ve İnsanların İkinci İmparatorluğu, insanların yönettiği bir imparatorluktu ve en iyi zamanlarında, Morrowind hariç tüm Tamriel’i kontrolü altında tutuyordu. İkinci İmparatorluk’un tarihi iki bölüme ayrılmıştır: Birinci Çağ’ın sonlarına tanıklık eden Reman Hanedanlığı, ve İkinci Çağ’ın başlarında hükümleri başlayan Akaviri Hükümdarları.

Reman Hanedanlığı

Reman Hanedanlığı, 1. Çağ 2703’de Reman Cyrodiil, Ölü Geçit Savaşı’nda Akavirli işgalcileri yendiğinde kuruldu. O noktaya kadar, Tamriel farklı küçük krallıklara bölünmüştü, Reman, Kolovya ve Nibenay’ın ordularını istilayı püskürtmek için getirdiği gibi, Tamriel’in tüm İnsan sakinlerini olası Aldmer işgaline karşı birleştirebildi.

Ölü Geçit Savaşı, Reman’ı Tamriel’de hüküm süren güç olarak ilan etmiş olsa da, kıtanın çoğu parçası onun yönetimini reddetti. Vadiorman, 1. Çağ 2714’e kadar teslim olmadı. 1. Çağ 2811’de, Cyrodiil birlikleri, Argonya Savaşı’nda son Argonyalı düzenli ordusunu yok etti, ve aynı yıl içerisinde Argonya, “Kara Bataklık” adı altında İmparatorluk’a teslim oldu. Vilâyetin geri kalanı parça parça fethedilmişti, ve tarihler 1. Çağ 2837’yi gösterdiğinde tüm bölge İmperyal kontrolü altına geçmişti.

Son fetih savaşı 1E 2840 sıralarında, II. Reman, Morrowind’i, İmperyal kontrolünün dışındaki tek vilâyeti, İmparatorluğa katmaya çalıştığında başladı. İlerleme yavaştı, Morrowind Tribunal’ının üç yaşayan tanrısı, Vivec, Almalexia ve Sotha Sil üstün derecede kabiliyetli liderler olduklarını kanıtlamışlardı. 1. Çağ 2920’de, iki tarafın da savaşmak için takâti kalmamış ve İmparatorluk, Ald Marak hisarını ele geçirdiğinde, savaşa bir son getirmek için ateşkes imzalanmaya karar verilmişti.

Savaşın sonrasında, hem III. Reman, hem de veliahtı, Prens Juilek, Potentate Versidue-Shaie’nin emirleri doğrultusunda suikaste uğramıştı, Reman Hanedanlığı’nın sonu getirilmiş ve İkinci İmparatorluğun hükmü kışkırtılmıştı.

Akavir Hükümdarlığı

Akavir Hükümdarlığı, III. Reman’ın suikaste uğraması ve Reman Hanedanlığı’nın sona ermesiyle İkinci İmparatorluk’un bir dönemine verilen isimdir. Ek olarak, bu hükümdarlara hem bu dönemde, hem de İmparatorluk’un ilk yıllarında verilen bir unvandır.

Remanların yönetimi altında, imparatorun baş danışmanına hükümdar denirdi. Ölü Geçit Savaşı’nda, I. Reman kararlı bir şekilde bir Akavir istilasını geri püskürttü ama gerçekleşen bir takım diğer olaylar, onu kendi ordusunda hizmete girmeleri karşılığında düşman ordusuna genel af teklif etmeye zorladı. Bu olay hayatın diğer alanlarında Akavirlilerin etkili olmasında, ve de zamanla Hükümdar unvanının yılan insanlardan birinin eline geçmesine sebep oldu. 1. Çağ 2920 yılında, Hükümdar Versidue-Shaie imparatorluğu yıkmayı planladı. Önce tahtın varisi Prens Juliek’i, sonra da İmparator’un kendisini suikaste uğrattı. 22 Evening Star 2920’de, Versidue-Shaie yönetimi devraldığını fakat Hükümdar unvanını da elinde tuttuğunu açıkladı. Aynı konuşmasında, İlk Çağ’ın bittiğini ve İkinci Çağ’ın başladığını da beyan etti.

Remanlara sadık kalan orduları ve onlarla birlikte daha fazla özerklik isteyen, tek krallıklara bağlı orduları bastırmak için, Versidue-Shaie, tarihler 2. Çağ 283’ü gösterdiğinde, birlikleri için zaferle sonuçlanacak acımasız seferlere katılmak zorunda kalmıştı. Bu seferlerin maliyetleri muazzam boyutlardaydı, ki bu seferler hem İmparatorluk’un, hem de İmparatorluk’u meydana getiren krallıkların fakirleşmesine sebep olmuş, ve 2E 321’de Versidue-Shaie, düzenli bir orduya harcama yapmadan düzeni sağlamak istediği için, ırkdaşı Dinieras’tan gelen öneriyi kabul etmişti, ve bu öneri, bizim bildiğimiz Savaşçılar Loncası’nı oluşturacaktı.

2. Çağ 324’te, Versidue-Shaie daha yeni yeni oluşmaya başlayan Morag Tong tarafından suikaste uğramış, ve yerine oğlu, Savirien-Chorak geçmişti. Buna karşılık olarak, tarihler 2. Çağ 430’u gösterdiğinde, Sun’s Dawn ayının bir gecesinde, Savirien-Chorak bütün veliahtları ile birlikte suikast edilmişti, böylece İkinci İmparatorluk’a bir son verilmiş ve Fetret Devri’nin başlangıcının sinyali verilmişti. Sonraki İmparatorluk Bölgesi yöneticileri Cyrodiil İmparatorluğu ismini korudular, ama bu İmparatorluk hiçbir zaman bir Ejderdoğan tarafından yönetilmedi ve sınırları Cyrodiil’in dışına çıkamadı.