I. Reman Cyrodiil

Reman Cyrodiil, İkinci İmparatorluğun ve onu yöneten Reman Hanedanı’nın kurucusudur. Gençliği ve hatta hayatı hakkındaki bilgilerin doğruluğu şüphelidir. Zira onu anlatan Remanada isimli kitap çok sayıda mistik öge barındırır ve gerçeklikten uzaktır. Bu kitabın, tıpkı çağdaşları Alessia ve Pelinal’in yaşam öyküleri gibi imparatorluğun kurucusuna methiyeler dizmek ve taht iddiasına meşruiyet kazandırma amacı taşıması büyük olasılıktır.

Reman Cyrodiil Öncesi Tamriel

1. Çağ 2260’ta Thras Adasının sakinleri Sloadlar tarafından yaratılan Thras Vebası, Tamriel’ın neredeyse yarı nüfusunu öldürür. Krallıklar ve medeniyetler silinir, her yere kaos hakim olur. Salgının yaraları sarılamadan 2321’de ise Birinci İmparatorlukta iç savaş çıkar. Alessia Düzeni denilen Birinci İmparatorluğu içeriden ele geçiren dini örgüt, siyasi yapıyla çatışmaya başlar. Mesele elbette ki güç mücadelesidir. Rahiplerin yetkileri öylesine genişlemiştir ki, imparatorlara emir verebilir hale gelmişlerdir. Dini ve siyasi iki otorite sonunda birbirine girer ve veba bitmeden bir de iç savaşla Tamriel ikinci kez sarsılır. Lakin savaşın galibi yoktur, hem rahipler hem de siyasi güçler yıkılır gider. Alessia Düzeniyle beraber Birinci İmparatorluk da artık tarih sahnesinden çekilir.

Tam bu dönemlerde Reman ortaya çıkar. Remanada kitabında anlatıldığına göre Reman, Kral Hrol adında bir yerel derebeyi ile Alessia’nın ruhunun birleşmesinden doğmuştur. Bir öğle vakti çobanın biri Kuzey Cyrodiil’de koyunlarını otlatırken tepelik bir yerde ağlama sesi duyar. Bulduğu bebeğin alnında Kralların Kolyesi durmaktadır. Çoban bu bebeğe Reman yani İnsanların Işığı ismini verir. Bebeği bulduğu tepe de Altın Tepe anlamına gelen Sancre Tor’dur. Sancre Tor aynı zamanda yaklaşık 2000 sene önce Pelinal’in burada Ayleid krallarından birini öldürdüğünde öfkeden Reman diye çığlık attığı yerdir.

Reman Cyrodiil
Reman Cyrodiil

Çoban, Reman’ı alıp doğruca İmparatorluk Şehrine gider ve Yakut Taht’a oturtur. Hiç kimse buna karşı çıkmaz ve yeni ismiyle Reman Cyrodiil, artık İkinci İmparatorluğu kuran kişi olmuştur. Genel kanının aksine Reman coğrafyaya kendi ismini vermemiş, aksine zaten Cyrodiil olarak bilinen bölgeyi kendi ismine katmıştır.

Akavir İstilası

Reman İmparator olmuştur olmasına ama sadece Cyrodiil’in merkezindeki ufak adacığa hükmetmektedir. Koloviya ve Nibeney lordları başına buyruk bir şekilde kendi yönetimlerini uygulamaktadır. Şans yine Reman’ın yüzüne güler, doğudan istilacıların geldiği haberi yayılır. Yılan halk olarak bilinen Tsaesciler Tamriel’i işgal etmeye gelmiştir.

İstilacılar Skyrim ve Morrowind’de karaya çıkıp işgale başlar. Cyrodiil sınırına kadar gelen istilacıların denizle bağlantısı Vivec tarafından kesilir. Akavirliler Jerall Dağlarındaki Soluk Geçit Kalesi’nde sıkışırlar. Reman’da Cyrodiil’deki lordları birleştirip saldırıya geçer. Fakat Akavirliler teslim olur. Kendilerine lider aradıklarını söyleyen Akavirliler Reman’ı yeni liderleri olarak kabul ederler. Bu andan sonra Tsaesci komutanları ve Akavir savaş teknikleri İkinci İmparatorluk askeri teknolojisinin bel kemiğini oluşturacaktır. Ayrıca İmparatorun muhafız birliği Ejdermuhafızları da Akavirli askerler tarafından kurulur.

Akavir teknolojisini arkasına alan Reman hızlı bir şekilde Cyrodiil’de merkezi otoriteyi kurup kaybedilen yerleri geri almaya başlar. Ulu Kaya, Nibenay ve Koloviya birleştirilir. Günümüzdeki Cyrodiil’in siyasi yapısı büyük oranda Reman’ın fetihleri sayesinde gerçekleşmiştir.

Reman 1. Çağ 2762’de ölür ve doğduğu yer olan Sancre Tor’da gömülür. Kurduğu hanedanlık yaklaşık 200 yıl boyunca Tamriel’a hükmedecektir.