I. Pelagius Septim

Pelagius, Septim İmparatorluğunun ikinci hükümranıdır. Tamriel’i sadece 3 yıl yönetebilmiştir, kısa hükümdarlık döneminde tahtı devraldığı dedesi Tiber Septim kadar iyi yönetememiştir. Bu yüzden kıtanın çeşitli yerlerinde isyanlar çıkmış, karışıklık baş göstermiştir. 3. Çağ 41 tarihinde Pelagius Septim, büyük bir ihtimalle tahtta gözü olan soylu kişilerce suikasta kurban gitmiştir. Öldürülen ilk imparatordur. Pelagius günlerden bir gün İmparatorluk Şehri’ndeki Tek Tanrı Tapınağı’da ibadet ederken Karanlık Kardeşlik örgütünün üyeleri tarafından öldürülmüştür. Bu olay aynı zamanda asli olarak Septim kanının sonudur. Pelagius’tan sonra gelenler her ne kadar Septim unvanını taşısa da Tiber Septim ile doğrudan kan bağları yoktur. Pelagius’un yerine Kintyra Septim tahta geçmiştir.

 

Yerine Geldiği Yerine Gelen
Tiber Septim I. Kintyra Septim