Huleeya’dan Notlar

Orjinal ismi: Notes from Huleeya

Çeviren: Merve Erdener

 

[Aşağıda yazanlar Huleeya’nın Caius Cosades için notlarıdır.]

Kültopraklıların ve Nerevarine İnancının Tarihi<BR>İlk çağdaki barbar Dunmer kültüründe, yerleşik Dunmer kabileleri (Büyük Haneler) ve göçebe Dunmer aşiretleri (Kültopraklılar gibi) sayıca ve mal varlığı bakımından kabaca birbirlerine eşittiler. Yüce Konsey’in sağladığı barışın kanatları altında ve Tapınağın güçlü merkezi otoritesi ile, yerleşik Dunmerlerin ekonomik ve askeri gücü göçebe Dunmerleri çabucak geride bıraktı. Göçebe Dunmerler en çorak, en verimsiz topraklara, özellikle Vvanderfell çöllerine gönderilerek tecrit edildiler. Kültopraklılar için reenkarne olmuş bir Nerevar’ın dönüşü, özledikleri ve fazlasıyla romantikleştirdikleri Nerevar Barışının Altın Çağı’nı temsil ediyordu. Yani, göçebe kabilelerin yerleşik Dunmer halkı ile eşit olmanın tadını çıkardığı ve Dunmer halkının çoğunun Üçerkiller Tapınağı’nın despot teokrasisi yüzünden atalarının dinini terk etmediği zamanları.

Kültopraklıların gözünden Nerevar

Bu bir Kültopraklının anlatacağı Nerevar hikâyesidir.

Antik zamanlarda, Derin Elfler (Dwemer) ve Batılı büyük dışarlıklı toplulukları Dunmer’lerin topraklarını çalmaya geldiler. O zamanda, Nerevar büyük bir kağan ve Halk Hanesinin başkomutanıydı, ama Kadim Ruhları ve Kabile kanununu onurlandırdı, ve bizden biri oldu. Böylece, Nerevar Ruhların yollarını ve Memleketin haklarını, Halk Hanesine katılan tüm Kabilelerin Kızıl Dağ’daki muazzam savaşını onurlandırmak için ulu Atalar Yüzüğü’nün, Ay-ve-Yıldız-Altında-Tek-Boy’un üstüne ant içti. Birçok Dunmer, Kabile üyesi ve Hane üyesi, Kızıl Dağ’da öldüyse de, Dwemerler yenilmiş ve kötü büyüleri yok edilmişti, ve dışarlıklılar memleketten sürülmüşlerdi. Fakat bu muhteşem zaferden sonra, Büyük Hanelerin güce susamış kağanları Nerevar’ı gizlice katlettiler ve kendilerini Tanrı olarak belirleyip, Nerevar’ın Kabilelere ettiği yeminleri savsakladılar. Ama Nerevar’ın yine yüzüğü ile geleceği, sahte tanrıları devireceği, yüzüğünün gücü ile Kabilelere verdiği sözleri tutacağı, Ruhları onurlandıracağı ve dışarlıklıları topraklardan kovacağı söylenmektedir.

Nerevarine İnancının Zulmü

Üçerkiller Tapınağı, Nerevarine inancının tasavvufunu ve kehanetini ilkel bir batıl inanç olarak değerlendiriyor. Kültopraklıların Ata tarikatı ve özellikle Nerevarine, yaşayan Dunmerlere ibadet etmeyi bir iğrençlik olarak görüp kınamış, Üçerkillerin doğal olmayan yaşam sürelerinin dine aykırı büyücülük veya ruh çağırma belirtisi olduğundan şüphelenmiştir. Otoriter ve hoşgörüsüz Tapınak rahipleri her zaman Kültopraklıların ata tarikatının uygulamalarını görmezden gelmeye eğilimli olsa da, onlar Nerevarine tarikatı üyelerini daima ölüm veya hapis cezası ile tehdit etmişlerdir. İmparatorluk İş Komisyonu genellikle çeşitli inançların ibadetlerine tolerans gösterirken, İmparator ve İmparatorluğa düşman olan tarikatları yasaklar, ve böyle tarikatlara mensup üyeleri hapis ya da ölümle tehdit eder. Ordinatörlere, Nerevarine gibi yasadışı inançlarla başa çıkabilmeleri için tam yetki verilmiştir.

Şahikayıldız ve Geçmişteki diğer Enkarneler

Geçmişte, diğer kişiler kehanetteki Nerevar’ın reenkarnasyonu olduklarını iddia ettiler. En sonuncusu Şahikayıldız olarak bilinen, son 30 yılda Çöl kabileleri arasında görülüp kaybolduğu söylenen gizemli bir şahsiyettir. Tapınak, bu Yanlış Enkarnelerin Nerevarine kehanetlerinin itibarını zedelediğini belirtiyor. Garip, hatta mantığa aykırı bir şekilde, Kültopraklılar yanlış Nerevarine iddiacılarının tarihini kabul ediyor, onlara “Başarısız Enkarneler” diyor, ama onları tutarsızlıktan ziyade kehanetlerin geçerliliğinin bir kanıtı olarak görüyor. Nerevarineler arasında Başarısız Enkarnelerin ruhlarının ikamet ettiği Enkarne Mağarası diye bir efsane vardır. Nerevarine tarikatı tasavvufî bir inançtır ve çelişkileri küçümsemek yerine yüceltir.