Hermaeus Mora

Hermaeus Mora bilginin ve hafızanın Daedrik Prensi’dir. Çoğu Prensin aksine saf kötü veya iyi olarak tasvir edilmez. Fakat yararlı ve aynı zamanda şeytani ilimlerin de koruyucusu olarak görülür. Çoğu prens insansı biçiminde yani iki kollu, iki bacaklı olarak fanilere gözükürken, Herma Mora genellikle karanlık bir hiçlik biçiminde veya acayip dokunaçları olan şekilsiz bir varlık şeklinde gözükür.

Oblivion’un Kapıları kitabında geçen bilgiler ışığında Hermaeus Mora, Yasaklı Bilgilerin hepsinin korunduğu, Oblivion alemindeki Apokrif diyarının sahibidir. Apokrif sonsuz bir kütüphane gibidir. İçinde bulunan tüm kitaplar kara kaplı ve başlıksızdır. Başı boş hayaletler kimi zaman sonsuz kitaplar denizinde gezen araştırmacılara fısıldarlar.

Apokrif

Hermaeus Mora’nın Oblivion’daki diyarı Apokrif, Skyrim’in Dragonborn ek paketinde ziyaret edilebilmektedir Diyar tamamiyle sisli ve puslu koyu yeşil atmosferi ve içinden dokunaçlar çıkan engin mürekkep deniziyle kaplıdır. Tam da yasaklı bilginin efendisine yakışacak şekilde burası kitaplar ve sayfalarla doludur. Apokrife giriş yine bu Daedrik Prens tarafından yaratılan Kara Kitap sayesinde yapılır. Bu Kara Kitapların kimisi geçmişi, kimisi de geleceği anlatır. Kitabı okuyan kişi Apokrife ulaşır, bedeninin bir yansıması Mundus’ta kalırken, zihnen Apokrif’e geçer. Lakin buradaki bilginin eşsiz olması, ziyaretçinin belli bir süre kendisini kaybedip delirmesine neden olur. Meşhur büyücülerden Morian Zenas, teker teker tüm Oblivion diyarlarını gezerek anlattığı Oblivion’ın Kapıları kitabında en son Apokrife uğrar. Ve bir daha da kendisinden haber alınamaz.

Oghma Infinium

Herma Mora’nın artifaktı, meşhur Oghma Infinium adındaki kitaptır. Kitap kadim zamanlarda, Auri El’in katibi olan Xarxes tarafından, Hermaeus Mora’nın kendisine bahşettiği bilgiler sayesinde yazılmıştır.

Hermaeus Mora
Hermaeus Mora

Birinci Çağ’da insanlardan kaçan Ayleidlerin bir grubu Vadiorman bölgesine göç eder. Reaper’s March civarında kurdukları yeni şehirde Oghma Infinium, Ayleidlerin eline geçer. Kitabın sırlarını öğrenmek isterlerken şehir birden çöker ve toprak tarafından yutulur. Asırlar sonra Ayleidlerin Bosmer kültürüne evrilmesiyle, bu şehri kuranların Bosmer torunları şehri yeniden inşa eder. 2. Çağ 500lerde çıkan Üç Sancak Savaşı neticesinde Koloviyalı Javad Tharn bu bölgeyi işgal eder. Javad’ın generallerinden Graccus bu yeraltı şehrinin üstüne bir malikane inşa eder. Böylece Oghma Infinium kitabını gizlice arayabilecektir. Graccus’un amacı kitabı bularak imparatorluğun Aldmeri Dominyonu’nu yenmesini sağlamaktır. Kitabı bulduğunda ise oluşan büyü dalgası sonucu şehrin Bosmer sakinleri buza dönüşür. Lakin Graccus’un kaynaklarını boşa harcadığını düşünen Javad Tharn, generalini görevden alır. Böylece Hermaeus Mora, Graccus’un artık değersiz olduğunu düşünüp, biz oyuncuyu Oghma Infinium’u almamız için görevlendirir.

Diğer Elder Scrolls oyunlarında da Hermaues Mora, oyuncuya farklı görevler vererek, ödül olarak Oghma Infinium’u hediye etmiştir.

4. Çağ 201’de Hermaeus Mora iki kez karşımıza çıkar. İlkinde Septimus Signus adında kafayı sıyırmış bir alimi etkiler. Septimus, Skyrim’in buzullarında bir Dwemer kasası bulur ve ona göre bu kasada Lorkhan’ın Kalbi vardır. Ejderdoğanın uğraşlarından sonra kasada Lorkhan’ın Kalbi yerine Oghma Infinium’un olduğu ortaya çıkar.

Daedrik prensimizi Skyrim’de ikinci kez Miraak ile olan münasebetlerinde görürüz. İlk Ejderdoğan olduğu söylenen Miraak, bilginin prensiyle anlaşma yapmış ve onun hizmetkarı olmuştur. Lakin çağlar sonra Apokrif’ten ayrılarak Solstheim adasına gelir ve kendi hükümranlığını ilan etmeye çalışır. Miraak’ın bu girişimleri Hermaeus ve Ejderdoğan tarafından engellenir.