Hegathe

Balyozyurt
Balyozyurt

Hegathe, Hammerfell (Balyozyurt)’un güneyinde, Abacean Denizi’nin kıyısında bulunan bir şehirdir. Redguard (Kızılmuhafız)ların bölgeye göçünden önce Aldmerler tüm Balyozyurt’a Hegathe demekteydi.

Ra Gada yani Kızılmuhafızların ataları Yokuda’dan göç edip Tamriel’e geldiklerinde ilk ayak bastıkları yerlerden birisi Hegathe’dir. Bölgedeki yabansı halkı kovup kendileri yerleşmiş ve başkentleri yapmışlardır. 2. Çağ 430’daki Fetret Devri’ne kadar da başkent olarak kalmıştır. Saltanatçılar ve Ecdadlar arasındaki güç çekişmesinin neticesinde başkent Sentinel’e taşınmıştır. Hegathe Saltanatçıların merkez şehridir.

Hegathe’nin suikast örgütü Dark Brotherhood (Karanlık Kardeşlik) ile yakın bağı bulunur. Kardeşliğin ismi ilk kez Kan Kraliçesi Arlimahera’nın günlüğünde geçer ki kendisi 2. Çağ 412 tarihinde şehrin yöneticisidir. Günlüğünde söylediğine göre düşmanlarını kendi elleriyle öldürmüştür, gerektiğinde Gece Ana ve dedesinin zamanında tuttukları Karanlık Kardeşlik’in yardımını aldığını yazmıştır.

Büyük Savaş sırasında güney Balyozyurt Hegathe hariç 4. Çağ 173 tarihinde Aldmeri Dominion tarafından ele geçirilmiştir. Aynı sene içerisinde şehir kuşatılmış fakat Sentinel’den gelen Ecdadçılar ordusu kuşatmacıları bertaraf etmiştir. Aldmeri’nin aldığı bu yenilgi ve sonrasında İmparatorluk Lejyonu ile yaşanan kanlı savaş bölgede ilerlemelerini zorlaştırmıştır. Akabinde Saltanatçıların şehri Hegathe’ye yardıma gelen Ecdadlar ile ateşkes yapmış ve ortak düşmana karşı beraber hareket etme kararı almışlardır.