Hammerfell (Balyozyurt)

Hegathe, Eceldiyarı ve Volenfell adlarıyla bilinen Balyozyurt, Tamriel’ın batısında bulunan ve Ulu Kaya, Cyrodiil, Skyrim ile komşu olan çorak bir bölgedir. Alik’r Çölü bölgenin yarısından fazlasını kaplamaktadır, Yokuda adasının yok olmasıyla buradan göç eden Kızılmuhafız ırkı çoğunluktadır. Bölgedeki nüfusun çoğunluğu liman ve ticaret şehirleri olan kıyı kesimlerinde bulunur, az bir kısım ise iç bölgelerde yaşar ki buralardakiler genelde fakir çiftlik arazileridir. Denizcilik konusunda Kızılmuhafız ırkından iyisi yoktur.

Balyozyurt
Balyozyurt

İsim Kökeni

Aldmer ırkı buraya Hegathe, Nedeler ise Eceldiyarı adını takmıştır. İki kelime de aynı manaya gelmektedir. Birinci Çağ’ın 420. yılında Dwemerlardan Rourken klanı, Resdayn’daki diğer Dwemer kabileleri ile ters düşmüş ve Balyozyurt’a göç etmiştir. Bu olay aynı zamanda isminin ortaya çıkış macerasıdır. Klanın lideri devasa çekiç Volendrung’u havaya savuracak ve çekiç nereye düşerse orası Rourkenlerin yeni yurdu olacaktır. Nitekim çekiç Balyozyurt adını alacak yere düşer. Dwemerlar buraya Volenfell adını takar. Volenfell kelimesinin anlamı City of the Hammer anlamına gelir yani Balyoz Yurt diye çevirebiliriz. Bölgenin ismi bu olay sonucu konmuştur. Dwemer ırkı burada Gilane adında bir şehir kurmuştur. Fakat 300 yıl sonra (1. Çağ 700) Kızıl Dağ Savaşı sırasında meydana gelen olay sonucu Tamriel’deki diğer tüm Dwemer ırkları gibi Rourkenler de yeryüzünden yok olmuştur. Hâliyle Gilane şehri de bomboş kalmıştır. Akavirli istilacılar ve Nord korsanlar tarafından şehir yağmalanmıştır, en son olarak doğa kendi gücünü gösterip şehri neredeyse yok etmiştir.

Kızılmuhafızların Gelişi

Birinci Çağ 792 yılında Yokuda adasının batmasıyla Kızılmuhafız ırkı burayı terk eder. Balyozyurt’un batısında bulunan Herne adası mültecilerin ilk durağı olmuştur. Sonrasında Kızılmuhafızlar Balyozyurt’a geçmiştir. Bölgede bulunan Ork ve Breton yerleşimcilere karşı efsanevi savaşçı grubu Ra Gada’lar başarılı mücadele vermiş ve bölgeyi Kızılmuhafızların yerleşimine uygun hale getirmişlerdir. 808 yılında bölge tamamen Kızılmuhafız hakimiyetine girmiştir.

Kızılmuhafızların bölgeye göç etmesiyle diğer ırklara nispeten daha hızlı kültürel etkileşime girmişlerdir. Özellikle Nord halkının gelenek ve görenekleri Kızılmuhafızlar üzerinde etkili olmuştur. Zaman içerisinde Kızılmuhafızlar ikiye bölünür. Crowns adındaki grup eski Yokuda adetlerini devam ettirmeyi uygun görmüştür. Forebears adındaki karşıt grup ise Tamriel usulü gelenek ve görenekleri benimsemiştir. Dolayısıyla bu iki grup arasındaki fikir ayrılığından ileri gelen çatışmalar çıkmıştır. Bölge İkinci İmparatorluk tarafından işgal edilince bu iki örgüt bölgeyi temsil eden iki resmi kurum olmuştur. İkinci İmparatorluk’un bölgedeki hegemonyası süresinde bu iki grup sakince yaşamış ve kendi kurallarını kendileri koymuştur. Yalnız bu durum sadece imparatorluk güçlüyken geçerlidir. İkinci İmparatorluğun temelindeki çöküntülerle beraber bölgedeki huzur yerini yavaş yavaş kargaşaya bırakmıştır. İmparatorluk’un iç karışıklık yaşadığı dönemde Crowns örgütü Forebears üzerinde hakimiyet kurma yoluna gitmiştir. Çıkan olaylar sonucu Forebears örgütü merkezlerini günümüzde Balyozyurt’un merkez şehri olan Sentinel’e taşımıştır.

Son Balyozyurt Kralı II. Thassad’ın ölümüyle üzerlerindeki baskıyı azaltmak isteyen Forebears, Sentinel şehrine saldırmıştır. Olay üzerinde rahmetli kralın oğlu A’tor şehri geri almak için karşı saldırıya geçmiş ve bu Balyozyurt tarihinin en kanlı savaşlarından birine sebep olmuştur. Forebears, Tiber Septim’den yardım istemiş ve gelen yardım ile A’tor’un ordusu mağlup edilmiştir. Yardım amacıyla Balyozyurt’a giren Üçüncü İmparatorluk orduları Tiber Septim için bölgede egemen güç olma fırsatını doğurmuştur. Tiber Septim taktiksel saldırıları sonucu bölgede hakimiyetini güçlendirmiştir.

Aldmeri İşgali

Asırlar sonra Aldmeri Hükümdarlığı, Balyozyurt’u işgal etme girişiminden bulunmuştur. II. Titus Mede’nin Thalmor isteklerine karşı çıkması Büyük Savaş’a yol açmıştır. Aldmeri orduları Cyrodiil’in batısından harekete geçmiş ve dağınık Kızılmuhafız birliklerini ezerek Balyozyurt’un güney sahillerini işgal etmiştir. Başlangıçta hedefi sadece Balyozyurt olan Aldmeri Hükümdarlığı, imparatorluğun sandığından daha zayıf olduğunu görmesiyle Cyrodiil’i de işgale başlamıştır. Forebears ordusu Crowns şehri olan Hegathe’deki kuşatmayı kırması iki tarafın arasındaki buz dağlarını eritmesine ve birbirlerine bu işgale karşı beraber direnmelerini sağlamıştır. İmparatorluğun Dördüncü Çağ 175 yılında güç bela kazandığı Kızıl Yüzük Savaşından sonra Beyaz Altın Antlaşması imzalanmış ve savaş bitmiştir. Antlaşmanın maddelerinden biri Balyozyurt’un büyük bir bölümünü Aldmeri hakimiyetine vermekteydi lakin Kızılmuhafızlar bunu reddetti. II. Titus, Balyozyurt’un bir İmparatorluk toprağı olduğu ve kendisini dinlemelerini emrettiyse de dinleyen olmamıştır. Aldmeri Hükümdarlığı ve Balyozyurt arasındaki savaş devam etmiştir. 4. Çağ 180 yılında bu savaştan bitap düşen Aldmeri Hükümdarlığı sonunda İkinci Stros M’Kai Mukavelesi’ni imzalamış ve bölgeden çekilmiştir. Mukavele sonucu Balyozyurt bağımsızlık kazanmıştır.

Mimari

Kızılmuhafız yapıları, oymaları ve altın kubbeleriyle birlikte aşırı süslü bir şekilde ön plana çıkar. Buna rağmen Balyozyurt’taki bazı şehirler farklı tarzlarda inşa edilmiştir: örneğin, Elinhir’de Koloviya tarzı görülür iken Ejderyıldızı Nordik yapılardan teşekkül eder.

Balyozyurt geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için, aralarında Ayleid, Dwemer ve Yokuda harabeleri olmak üzere Balyozyurt boyunca çok sayıda harabe bulunabilir. Craglorn’da ayrıca Nedik ve Nordik harabeler de bulunmaktadır.

Coğrafya

Engebeli ve çorak bir araziye sahiptir. Sadece sahil şeridi tarıma elverişli ve yeşilliktir. Zaten nüfusun büyük bir çoğunluğu bu etmen dolayısıyla kıyı kesiminde toplanmıştır. Kuzeyde Ejderkuyruğu Dağları, Orklara da ev sahipliği yapmaktadır. Balyozyurt, kuzeyde Bangkorai Geçidi boyunca Ulu Kaya, kuzeydoğuda Skyrim ve güneydoğuda Koloviyan Dağlıkları boyunca Cyrodiil ile sınır yapmaktadır.

Balyozyurt, aralarında Alik’r çölü, güney Bangkorai, Craglorn, Khefrem olmak üzere çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Ayrıca, Stros M’Kai adası da Balyozyurt’un bir parçası sayılmaktadır.

Bitki Örtüsü

Alik’r çölü, güney Bangkoria ve Stros M’Kai’de palmiye ağaçları ve kaktüsler gibi tipik çöl bitkileri bulunabilir. Craglorn’da, merkezi kurak düzlüklerde çarpık ağaçlar büyür, oysaki Elinhir yakınındaki güney adaları ve kuzey dağları daha mutedildir.

Fauna

Bölgenin sıcak ve kurak toprakları birçok vahşi yaratığa ev sahipliği yapmaktadır. Alik’r Çölü kumyaranlar, suikastçi böcekler, dev akrepler, timsahlar, çakallar, yarı kadın yarı kuş canavarlar tarafından habitat edinilmiştir. Dev eşek arıları; kadın gövdeli ve yılan kuyruklu, yılankavi lamieler; aslanlar, Bangkorai’de bulunabilen canlılardır. Bir nebze daha soğuk Craglorn’da welwalar, uysal develer, çöl tilkileri ve kum hamamböcekleri ve daha fazlası görülebilir.

Alik'r Çölü
Alik’r Çölü