Gölge Büyüsü

Son Güncelleme: , mertusta

Genel Bilgi

Gölge büyüsü, kaynağı belirsiz ancak çok güçlü bir büyü formudur. İlk olarak, gölgelerin ışık yokluğu değil, bu yansımaların dünyaları yaratan güçlerin mücadelesi sonucunda oluştuğunu keşfeden ilk Gölge büyücüsü olan Azra Nightwielder tarafından kullanıldı. Gölgeler, bir kayaya isabet eden ışık gibi sıradan güçler tarafından ya da savaştaki uluslar gibi daha büyük güçler tarafından üretilebilir. Gölge Büyüsü, gölgeleri, onu oluşturan kuvvetleri etkilemek için manipüle etmeyi içerir. Bu şekilde, Gölge büyüsü, Kadim Tomarların gücüyle bile boy ölçüşebilecek derecede kudrete ulaşarak geçmişi, şimdiyi ve geleceği gölge manipülasyonu yoluyla potansiyel olarak değişme gücüne sahip olur. Gölge büyüleri doğaları gereği kendi tekerlekleri üzerinde bükülecek ve Gölge büyücüleri bu manipülasyona mağruz kalarak sık sık güvensiz olacaklardır. Gölge büyüleri, Balyozyurt-Skyrim-Ulu Kaya sınırında yaygındır, bazı yerlerde ise bilindiği kadarıyla nadiren kullanılır. İkinci Çağ sırasında “Nightblade” adlı kişiler tarafından kullanıldığı sanılmaktadır.

Azra Nightwielder

Azra, kendi gölgesini, kendi tekil bir varoluşundan gölgedeki tüm varoluşlara geçerek, kendisinin tüm olası versiyonlarını kesip biçecek kadar manipüle etmeye çalışmıştır. Kızılmuhafız askerleri Azranın bu yapmaya çalıştığı şeyde başarılı olursa ortaya çıkacak güçten korkmuş ve onu kuzey Hammerfell’de sıkıştırmışlardır. Savaş sırasında Azra büyüsünün kontrolünü kaybetmiş ve bir patlamayla zeminde büyük bir çukur oluşmuştur,Azra’da görünürde yok olmuştur. Sonrasında,oluşan çukurun etrafında küçük bir köy yapılmış,bu köy Büyücü Azranın saygı geçidi adını almıştır. Onun yokluğunda, diğer gölge büyücüleri onun yerini almaya ve Pergan Asuul ve Skelos Undriel de dahil olmak üzere gölge bilimini araştırmaya devam etmeye çalıştı.
Uzun yıllar sonra Imperial Simulacrum döneminde Gölge Büyüsü, Bend’r-mahk savaşında büyük bir rol oynamıştır. Savaşın yarattığı büyük miktardaki kaos ve çatışma, kendisine Umbra’ Keth veya “Savaşın Gölgesi” (Shadow of Conflict) diyen güçlü bir varlık ortaya çıkmıştır. Jagar Tharn ve Pergan Asuul bu sırada bu varlığı kendi çıkarları için kontrol etmeye çalışmıştır.

Umbra Keth
Umbra Keth

3.Çağ 397’de “Ruh Çatışması” (Soul of Conflict) olarak bilinen bir kahraman Azra Nightwielder’ı Fearfrost mağaraları diplerinde büyük bir kristalin içinde hafızası ve kimliğini kaybetmiş şekilde bulmuştur. Kahraman, Azra’nın büyü geçmişini ortaya çıkarmış bu sırada Azra kendi gölgesiyle kahramanla iletişime geçmiş ardından Pergan Asuul’un ikinci enkarnasyonu ortaya çıkıp Umbra’Keth’i güçlendirmeye çalışınca kahraman tekrardan Pergan Asuul ile savaşmış ve yenilen Asuul son nefesinde, Azra’nın hafızasını neyin yerine getireceğini söylemiştir.
Kahraman daha sonra Azra ile Azra geçitindeki çukurda buluştuktan sonra, başka bir Gölge büyücüsü olan Skelos Undriel ve Azra Nightwielder’ın rehberliğinde Ayleid kökenli Yıldız Dişleri (Star Teeth) adlı büyülü kristallerden bulmuştur. Ardından Kahraman ve Umbra’Keth arasında geçen savaşta Umbra’Keth yokedilmiştir. Azra Nightwielder ise bu savaştan sonra ise bir daha görülmemiştir.

Gölge Kapıları

Gölge büyülerinin daha yaygın kullanımlarından biri de Gölge Kapılarıdır. Bu kapılar genellikle hazineleri korumak için kullanılan sihirli bariyerlerdir ve sadece bir Gölge Anahtarı kullanılarak açılabilirler. Şu ana kadar sadece on bir Gölge Anahtarının varlığı bilinmektedir. Ayrıca Gölgeler, zihni güçlendirmek için de absorbe edilebilir veya gölgeden yapılmış bir bıçaklar gibi nadir artifaktler ortaya çıkarılabilir. İkinci çağ sırasında Nightblade denilen kişiler Gölge büyülerini “gölgeler arasında adım atmak”, kısa mesafelere ışınlanmak veya insanların ve yaşam formlarının yaşam gücünü boşaltmak için kullanmıştır. Gölgebüyücülerinin Gölge büyüsünü, dünyadaki farklı versiyonlarına gölge diyalarını ziyaret etmek için kullanmaları, aynı zamanda kendilerine ait farklı versiyonlarına yardımcı olabilmektedir. Benzer bir şekilde, gölgeler kendilerinin farklı versiyonlarını kendi diyarlarına çekebilirler. Bir gölge diyarındaki ölüm, bağlantıyı kesmenin tek yoludur.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: