Goblinler

Goblin’ler kabile toplulukları halinde lağım, mağara ve harabelerde yaşayan Tamriel’in hemen hemen her tarafında bulunan ilkel insanımsı varlıklardır. Boyları üç ile sekiz ayak arasında değişir. Goblinler, yeşil derili, küçük göz bebekleriyle sarı gözlü, belirgin köpek dişli, Elf kulaklı ve bazen boynuzlu vekamburlu görünümme sahip yaratıklardır.

Bazı goblin kabileleri Ork tanrısı Mauloch ile ilişkili olduğu düşünülen ve Malacath’ın görünümüne sahip, Muluk adında bir tanrıya taparlar. Goblin’ler Malacath tarafından korunan ve kutsanmış Goblin-ken denilen bir topluluğun bireyleridir.

Goblin’ler bazı parçaları 1. Çağdan bile kalma olan kıyafetleri ile gelenekesel bir görünüm alırlar. Bu Etnograf’lar tarafından “İlkel” kültür takımı olarak tanımlanır, Ancak bunun onlara önceki kuşaklardan miras kalıp kalmadığı, kadim harabelerden ya da diğer medeniyetlerden yağmalanmadığı, kendileri tarafından mı dövüldüğü bilinmemektedir. Bazı büyüleri öğrenmelerine rağmen yakın menzilli silahlardaki saldırı yetenekleri ile bilinirler.

Goblin’ler ilkel ve kuvvetli bir topluluktur, sık sık onları çevreleyen daha gelişmiş toplumlar için bir tehdit oluştururlar. Bu goblin toplulukları sık sık en güçlü, en iri goblin (Savaşlord’ları) ya da dini liderleri (Şamanlar) tarafından yönetilirlerken bazı goblin kabileleri ise diğer ırklar tarafından yönetilir. Goblin Şaman’ları genellikle kabilenin en zeki olanı ya da dini uygulamalarda rol alanıdır. Onlar biraz aklı başında olanları ayrı tutup , kendilerine saldıran savaşçıları cezaya çarptırırlar. Bir Şamanın ölümü kabileyi uysal hale getirmesi ile bilinir. Bir Şaman’ın konumunun sembolü sık sık bir totem ya da bir başlıktır; eğer çalınır ya da kaybedilirse, kabile geri almak için hiçbir şey yapamaz. Solstheim’de yaşayan aynı isimli yaratıkların ayılarla hiç bir benzerliği olmamasına rağmen, Goblin’ler, Nord’lar tarafından riekling olarak bilinir. İmparatorluk ise “ice goblin” olarak bilir.

Goblin Kabileleri

Goblinler genellikle kabile toplulukları halinde yaşamalarına rağmen her kabilenin kendine ait bir ismi yoktur. Alttaki kabileler ise sembolleri, güçlü yönetimleri ve farklı gelenekleri ile tanınmış ve biri isimle anılan kabileler.

Bitterfish Kabilesi

Bitterfish Kabilesi, Cyrodiil’in West Weald bölgesinde bulunan gevşek bir topluluktur. Yiyecek kaynakları Slaughterfish’tir ve bunun pullarını taşımayı kendilerine adet edinmişlerdir. 3. Çağ 433 yılında Miscar Ayleid harabelerini ele geçirmeye çalıştılara fakat oranın ölümsüz gardiyanları tarafından geri püskürtüldüler.

Bloody Hand Kabilesi

Bloody Hand Kabilesi (Ayrıca Bloody Hand Goblin’leri olarak da bilinir) Nİbenay havzasında Cracked Wood Mağarasında yaşarlar. Kabile 2. Çağ 582 yılında Cropsford yerleşkelerini yağmaladı ve köylüler yakın bir saldırıdan korktu. Çok fazla düşmanı olduğu için Cropsford daha sonra terkedildi. 3. Çağ 433 yılında sembolleri Rock Biter Kabilesi tarafından çalındı ve bu da bir goblin savaşına sebeb oldu. Savaş, bir grup göçmenin Cropsford’da bir çiftlik inşası sırasında, kendilerine zorluk çıkaran, devamlı gelen akıncıları durdurmak için dışarıdan yardım almasından sonra sona erdi.

Dogeater Kabilesi

Dogeater Stros M’Kai adasında bulunan bir goblin kaiblesidir. 2. Çağ 582 yılında Kral Demog isimli bir goblin kontrolü ele alır ve tekrar düşene kadar birçok soruna sebep olur.

Dust Eater Kabilesi

Dust Eater Blackwood’un derinliklerinde Terkedilmiş Barren isimli madeninde yaşayan bir goblin kabilesidir.

İce-Biter Kabilesi

İce-Biter Doğu Hududu’ndaki Cragwallow madeninde yaşayan bir goblin kabilesidir. Yerel Nord’lar tarafından Riekling olarak bilinen goblinler, 2. Çağ 582 yılında Cragwallow madencilerine saldırmıştır.

Rock Biter Kabilesi

Rock Biter Nibenay Havzasının Timberscar Oyuğunda yaşayan bir goblin kabilesidir. 3. Çağ 433 yılında Bloody Hand Kabilesinin savaşa kışkırtmak amacıyla sembollerini çalarlar. Savaş, bir grup
göçmenin Cropsford’da bir çiftlik inşası sırasında, kendilerine zorluk çıkaran, devamlı gelen akıncıları durdurmak için dışarıdan yardım almasından sonra sona erdi.

Sharp Tooth Kabilesi

Sharp Tooth Cyrodiil’in West Weald bölgesinde Skingard’ın doğusunda bulunan Derelict adı ile bilinen terkedilmiş bir madende yaşayan bir goblin kabilesidir. Bu kabile sık sık goblin avcılarının hedefi olur. 3. Çağ 433 yılında savaşa kışkırtma amacı ile White Skin Kabilesinin sembollerini çalarlar.

Skull Breaker Kabilesi

Skull Breaker Drakelowe’un yanındaki Nibenay Havzasının derinliklerinde bulunan Wenderberk Mağarasında yaşayan bir goblin kabilesidir.

Stonechewer Kabilesi

Stonechewer High Rock ve Elsweyr’da bulunan bir goblin kabilesidir. Bu kabile Muluk’a tapınmaları ile bilinir. Elsweyr’da bulunan kabile Knahaten gribi tarafından yok oldu. High Rock’ta yaşayan kabile ise Merkez Stormhaven Menevia’da yaşamaktadır. 2. Çağ 582 yılında sembollerinin çalınmasından sonra kabile, Cumberland’s kulesini bir süre elleirnde bulundurdular.

Three Feather Kabilesi

Three Feather Kabilesi (Ayrıca Three Feathers Goblin’leri olarakta bilinir) Cyrodiil’de Bruma’nın doğusunda ki Jerall Dağının içinde Plundered Madeninde yaşayan bir goblin kabilesidir.

Toothmaul Kabilesi

Toothmaul Kabilesi Summerset Adasında Auridon’da bulunan bir goblin kabilesidir.

White Skin Kabilesi

White Skin Kabilesi Skingard’ın kuzeyinde Goblin Jim’im Mağarasında medeniyetten uzak yaşayan bir goblin kabilesidir. Aralarında kabul edilmiş ve şamanları olmuş bir Breton olan Goblin Jim adından biri tarafında yönetiliyor. 3. Çağ 433 yılında savaş kışkırtması nedeniyle semboller Sharp Tooth kabilesi tarafından çalındı.