Glenumbra Çayırları Savaşı

Tarih Yer
1. Çağ 482 Glenumbra, Ulu Kaya

Birinci Çağ’ın 482 senesinde Ulu Kaya’nın Direnni Hanesi’ne mensup elfleri ve Alessia Tarikatı arasında yaşanmış olan, çok önemli sonuçlar doğurmuş bir savaştır. Cyrodiil’de Alessia fanatikleri tarafından sistematik bir şekilde katledilen ve zorunlu göçe maruz kalan Ayleidler ile o dönemde Alessia Tarikati’nın kontrolü altında olan Nord’lar, Direnni Hanesini desteklemiştir. Savaş Alessia ordularının kesin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.

Ayleid’lerin son kralı Laloriaran Dynar ve Nordların efsanevi kralı Hoag Merkiller da savaşta yer almıştır. Bu savaş Ayleid’lerin katıldığı son büyük savaştır, ayrıca Hoag Merkiller bu savaşta ölmüştür.

Savaş neticesinde Nord’ların ölen kralı Hoag Merkiller yerine Wulfharth tahta geçmiştir. Alessia Tarikatı kontrolü kaybetmiş ve Cyrodiil içlerine çekilmiştir, dış bölgelerdeki etkisini yitirmiştir. Nord’lar Direnni Hanesi’ne yardım etmiştir. Ulu Kaya’ya giren Nord orduları burada bulunan yarı insan yarı elf Breton’ları etkilemiştir. Direnni’ler savaşı kazanmasına rağmen onlarda bir süre sonra dağılacaktır. Savaştan sonraki 20 yıl içinde Breton’lar Ulu Kaya bölgesinde baskın konuma geçecek ve Direnni’ler tarih sahnesinden çekilecektir. Alessia Tarikatı’nın orduları tamamen yok olmuştur.