Gellir

Gellir, 1. Çağ’da Skyrim’in Ulu Kral’ıdır. Yaşamı hakkında fazla detay bulunmuyor. Dwemerlara karşı komuta ettiği Kuzeyli ordusuyla büyük başarılar elde etmiştir. Tarihçiler onu büyük bir taktisyen olarak niteler. Dwemerler ile olan savaşlarda onların birkaç şehrini ele geçirmiştir fakat Gellir’in ölümünden sonra bu yerler tekrar kaybedilmiştir.