Yeminliler

Yeminliler ya da Enginyurt Mültecileri olarak bilinen topluluk, 4. Çağ‘ın 176 senesinde Ulfric’in Kuzeyli ordusuyla Markarth‘ta bir kıyım yapmasıyla kurulmuştur. Skyrim’in Enginyurt bölgesinin kendilerine ait olduğunu iddia ederler ve Ulfric’in burayı istila etmesiyle mülteci konumuna düşmüşlerdir. Breton ırkına mensupturlar.

Doğada ilkel yaşam biçimini benimsemelerine karşın çok güçlü stratejik zekaya ve saldırgan bir siyasi anlayışa sahiptirler. Hatta Markarth şehri içinde kimliğini gizleyen ajanları bile bulunmaktadır.
Siyasi olarak çoğu oluşuma cephe almışlardır ki bunların en başında Thalmor gelmektedir. Yeminliler’in en büyük ideali Kuzeyliler ve İmparatorluk’un boyunduruğuna girmeden kendi kendilerini yönetmektir.

Markarth Soykırımı

4Ç 174 tarihinde Büyük Savaş sırasında İmparatorluğun çoğu vilayeti özerklik ya da bağımsızlık kazandı. Enginyurt halkı bölgenin kendilerine ait olduğuna düşünmekle beraber yüzyıllardır Kuzeylilerin hakimiyetini kıskançlıkla kabul etmek “zorunda” kalmışlardır. Çıkan savaşı da fırsat bilen yerel halk isyan etmiş ve savunmasız kalan şehir Markarth’ı ele geçirmişlerdir ki bu olaya tarihte Yeminliler Ayaklanması denmiştir. Tarihçi yazar Arrianus Arius’un aktardığı bilgilere göre bu ayaklanma tamamıyla barışçıl bir şekilde olmuş, sorun çıkaran bir kaç Kuzeylinin idamı dışında tehditvari olay yaşanmamıştır. Öyle ki yerel halk bölgeyi Kuzeylilere oranla daha adaletli yönetmeye başlamış. Bağımsızlığın ikinci yılında isyan büyük ölçüde başarılı olmuştu hatta bölgenin bağımsızlığını İmparatorluğa tanıtmanın yolları aranmaya başlanmıştı bile.
4Ç 176 tarihinde ise işlerin seyri değişti. Büyük Savaş nedeniyle bölgede İmparatorluk askerlerinin olmaması aynı zamanda otoritenin de olmaması anlamına geliyordu ve Ulfric Fırtınapelerin Talos‘a ibadeti serbest bırakma söylemini öne sürerek Kuzeylilerden oluşan milis kuvveti ile bölgeyi istila eder, Enginyurt Halkı Markarth’tan çıkarılır ve mülteci konumuna düşer. Ulfric tarafından Enginyurt geri alınmıştır…
Markarth Mevkibeyi Igmund Yeminlilere yapılan barış teklifini reddettiklerini öne sürdü -Arrianus’a göre hiçbir barış teklifi yapılmamıştı bile- ve isyana karışan herkesin idam edilmesi gerektiğini söyledi Ulfric’e. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın isyanda parmağı olan tüm Yeminliler idam edildi.

Madanach
Madanach

Yeminliler Doğuyor

Ayaklanmadan canını kurtaranlar Enginyurt’un ormanlarına kaçtı ve Yeminli adını aldı. Liderleri Madanach gizemli bir şekilde Yeminlileri kontrol altında tutmak amacıyla Thonar Gümüş-Kan tarafından hapsedildi. Yaşananların ardından İmparatorluk ve Thalmor bölgede yavaş yavaş hakimiyetini kurmaya başladı ve Talos’a ibadet edildiğini fark ettiler ki bu yasaktı. Hatırlatalım, Ulfric bölgeye ibadeti serbest bırakmak amacıyla akın yapmıştı. Thalmor’un dayatması sonucu Igmund elleri bağlı şekilde Talos’a tapınan tüm Fırtınapelerin askerlerini tutuklattı.
Yeminliler ise Kuzeylilerin zalimliğini ve soykırımını asla unutmadılar, hepsi bir gün intikam almaya yemin ettiler…

Topluluk

Markarth’tan sürülen Yeminliler Enginyurt’un dağlık, savunması kolay bölgelerine doluştular. Diğer halklar Yeminlileri terörist olarak nitelemiştir çünkü Yeminliler gördükleri her Kuzeyli’yi hapseder ya da öldürür. Enginyurt bölgesinde çok sayıda kelle avcısı türemiştir. Sebebi de Yeminli liderlerinin Breton olmayanları avlama isteğidir… Yeminliler büyük bir kinle çalışıyorlardı artık. Teklif edilen tüm barışları reddettiler.

Yeminliler kıl tüyden yapılma giysiler giyer. Silahları kemik ve boynuzdan yapılmıştır. Böylece kendilerine bilerek korkutucu görünüm vermeyi amaçlamışlardır. Ucubeler Yeminliler’e yardımcı olurlar. Tuhaf bir ayinle insanların kalbini söküp değiştirir. Bu ayin sayesinde Fundakalpler intikam ruhunu tüm hücrelerinde hissederler.