Fetret Devri (Interregnum)

Interregnum ya da Türkçe karşılığı ile Fetret Devri, Tamriel tarihinde İkinci İmparatorluğun tarih sahnesinden çekilişi ile bu sahneye Tiber Septim yönetmenliğinde Üçüncü İmparatorluğun sahneye çıkmasıdır. İki imparatorluk arasındaki o boş zaman diliminde Tamriel hükümdarsız kalmış ve kaos çıkmıştır. İkinci İmparatorlukta Reman Hanedanının sona ermesinden sonra başa geçen Akavir kökenli Akavir Hanedanının son üyesi Savirien-Chorak ve onun tüm çocukları Karanlık Kardeşlik tarafından öldürülmüştür. Aslında burada çoğu tarihçi tarafından atlanan bir nokta vardır.Gece Ana (bu dönemde yaşıyordu) Morag Tong üyelerini Savirien-Chorak’ı öldürmesi için kiralamıştır. Yani aslında suikastı yapan Morag Tong’dur. Katliamı yapan üyeler daha sonrasında Gece Ana’nın teklifiyle Karanlık Kardeşlik adlı ayrı bir örgüt kurmuş ve Morag Tong’dan ayrılmışlardır. Savirien’in öldürülmesine gelirsek geriye veliaht kalmadığı için İmparatorluk da dağılmıştır. Tamriel’e hükmedecek bir güç kalmamış ve yerel yönetimler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde şehirler, yollar, köyler ve kasabalar harap olmuş ve bunlar uzun yıllar tamir edilmemiştir. Çeşitli çeteler soyguncu örgütler halka illallah dedirtmiştir. En önemli olay ise Kralların Kolyesi’nin kaybolmasıdır.

Morag Tong

Morag Tong örgütü bu dönemde altın yıllarını yaşamış, büyük miktarda para kazanmıştır. Otorite olmadığından elini kolunu sallaya sallaya suikast yapmışlardır. Asırlardır yerel krallıklar ve derebeyleri tarafından yönetilen Ulu Kaya bu ara dönemde en az zarara uğrayan bölge olmuştur çünkü geçmişten gelen bu derebeylik sistemi yine kurulmuş ve hiç bir derebeyi birbirine saldırmadan kendi halinde topraklarını idare etmiştir.

Cuhlecain

Bir çok kral Cyrodiil’i kontrol altında tutmaya çalışmıştır ancak hiç biri uzun süreli olamamıştır. Lakin İkinci Çağın 852. yılında Falkreath Kralı Cuhlecain kendisini tüm Cyrodiil’in hükümdarı ilan etmiştir ve büyük komutanı -aynı zamanda Üçüncü İmparatorluğu kuracak şahsiyet- Talos’un yardımlarıyla başarılı olmuştur. Talos, Sancre Tor savaşında Kralların Kolyesi’ni bulmuştur. İlerleyen dönemde savaş büyücülerinden oluşan bir orduyla Talos, Imperial City’yi ele geçirmiştir. Fakat kısa bir süre sonra Cuhlecain ölmüş veya öldürülmüştür.Burada kesin bir bilgi yoktur.( Detaylı bilgi için buraya bakınız.) Cuhlecain öldüğü için onun yerine Talos başa geçmiştir. Cyrodiil bölgesinin filolojik özelliklerine bağlı olarak Tiber Septim adını almıştır. İkinci Çağın 430. yılında Savirien-Chorak’ın öldürülmesiyle başlayan bu otoritesiz dönem, Tiber Septim’in başa geçtiği 854 yılına kadar sürmüştür.