Enginyurtlu (Reachmen)

Genel

Ayrıca Witchmen of High Rock olarak bilinen Reachmen’lar, High Rock’un doğusunda Western Reach ile komşu olan, Skyrim’in güneybatısındaki Reach bölgesinde yaşayan Breton kökenli bir topluluktur. Soy’larında sadece Breton yoktur, Tamriel’in bir çok ırkı bu toplulukta bulunmaktadır. Geneli, ilkel malzeme ve hedge-magic kullanmakla birlikte, ilkel de bir görünümleri ve doğaları vardır. Genellikle Reach bölgesinin eski savaş alanlarındaki mağara ve harabelere geçici kaleler yapıp orada yaşarlar. Aslen İlkel Daedra Prensi Hircine’e ibadet ederler ama bazı klanları Molag Bal, Malacath, Mehrunes Dagon ve Namira’ya da ibadet ettiğinden bahsedilir. Doğa büyüsü başedilen, şamanları Hagraven “matron”lara saygı duyarlar. Markarth hadisesine baktığımız zaman, Reachmen asileri, Forsworn olarak tanınmıştır. Hagraven’ler liderliğinde Reach genelinde birçok harabe ve mağaraya dağılmışlardır.

Briarheart
Briarheart

Tarih

Reachmen’lar, Reach’in gerçek sahipleri olduğuna inanırlar ve yüzyıllarca Nord’lar ve İmparatorluğun hükmünü çaresizce kabullenmişlerdir.

Nord’ların İlk İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Aldmeri’ler, Western Reach’i geri almışlar ve Nord kolonisinin çoğunu katletmiştir; sonuç olarak Reachmen’lerin Nord soyu nispeten azalmıştır. Reachmen yerleşkelerinin Ork köyleri ile olan yakınlığı mal ticareti ve kültür paylaşımı anlamına geliyordu, Reachmen’larda hedge-magic kullanmayı kısmen Ork’lardan öğrenmişlerdir.

Eski bir Reach masalı olan, Kızıl Kartal Efsanevi, Alessia İmparatorluğu zamanında Reach’in on kral tarafından yönetildiğinden bahseder. Efsane aynı zamanda Reachmen’ların kadim ve saygıdeğer Hagraven’larına gönderme yapar.

Longhouse Hanedanlığı

İkinci Çağın 6. yüzyılı sırasında, Reachmen’ler giderek güçlendi ve Cyrodiil’e bir süre hükmedip,  Yakut tahta oturan Longhouse İmparatorluğu aslen bir Reachmen hanedanlığı tarafından kurulmuştur.

İkinci Çağ 541’de, ilk Longhouse imparatoru, Durcorach the Black Drake, High Rock’u istila etmiş ve hızlıca Bangkorai, Evermore ve Hallin’s Stand’i ele geçirmiştir. Birkaç gün içinde ordusu, Bjoulsae geçip Wayrest’e kadar geldi. Durcorach’un kuşatma silahları yoktu, 57 günlük Wayrest kuşatmasından sonra, ordusundan bir kısmınıda alarak ayrıldı ve Şehrin duvarlarından Glenumbra’ya ilerledi. Yeni bağımsız olmuş Camlorn şehri gafil avlanarak yenildi ve yağmalandı. Reachmen’lar, Daggerfall Şehir kapılarının yanında Emeric’in ve ağır süvarileri tarafından bertaraf edildi ve Durcorach, Emeric tarafından öldürüldü.

Buna rağmen, Durcorach’ın hanesi, torunu Leovic’in egemenliğine kadar Cyrodiil’e hükmetmeye devam etti. 2. Çağ 573 ve 577 arasında, İmparatorlukta Daedra ibadetinin yasallaşmasından sonra, Leovic eski destekçisi ve Chorrol dükü  Varen Aquilarios tarafından düşürüldü.

İkinci Çağ 579’da Soulburts olayından sonra, Reachmen’lar Molag Bal ile birlik olmuş ve Ebonhearth Pack ile Daggerfall Convenant’a saldıracak,  hatta Rift ile Glenumbra’ya saldıracak kadar güçleri kalmıştır.

Battle of Old Hroldan

İkinci çağın 9. yüzyılında Reachmen’lar, İkinci Aldmeri Dominion ile ittifak kurmuşlardır. Bir halk olarak, Reachmen’lar ikinci çağın sonuna doğru Tiber Septim gelene kadar, Nord’larla sık sık çatışmalarına rağmen,  büyük ölçüde bağımsız kaldı.  King Cuhlecain’in generali (Hjalti Early-Beard/ Talos), Old Hrol’dan’da kendilerini güçlendirmek için başarılı bir şekilde Reachmen hattını kırmıştır. General ertesi gün fırtına tarafından korunan kuşatma şehrinin kapılarına ulaştı. Raporlar, Colovian birlikleri ve Nord berserkerleri şehri aldıktan sonra, Nord’ların kadim sanatı thu’um un Old Hrol’dan’ın duvarlarını çökertmek için kullanıldığından bahseder. Daha sonra Markarth ve Reach bölgesi Nord’lar tarafından işgal edildi ve bununla birlikte İmparatorluk propagandaları ile Reachmen’lar asi ve kanunsuz hayvanlar olarak damgalandı.

Forsworn İsyanı

Hagraven
Hagraven

Dördüncü Çağ 174’te Great War sırasında, İmparatorluğun dış şehirlere yetecek kadar kaynağı yoktu, Madanach ( İlerde kralları olacak kişi) tarafından yönetilen bir grup Reachmen, daha sonra “Forsworn Uprising” (Yeminli Ayaklanması) olarak bilinecek olan, Reach’in kontrolünü ele geçirme ve bağımsız bir krallık oluşturma girişiminde bulundu. Arrianus Arius’a göre, birkaç acımasız Nord toprak sahibini idam etmeleri dışında, krallıklarını barış içinde yönettiler. 2 yıl sonra, bağımsızlık girişimleri başarılı olmuş görünüyor ve liderleri de imparatorlukta tanınmaya başlıyordu. Ancak, 4. Çağ 176’ta her şeyi göze alarak Reach’i geri almaya çalıştılar ve Great War süresince hiçbir İmparatorluk Lejyonu kullanılabilir değildi, Skyrim’in Ulfric Stromcloak önderliğindeki Nord militanlarının yardımıyla Reach’i, özgürce Talos ibadeti sözü ile geri almaya gittiler. O yıl, Nord militanları Reachmen’ları başarıyla Markarth’tan sürdüler ve Reach’i tekrar Skyrim’e kattılar. Hayatta kalan Reachmen’lar ormanın derinliklerine kaçtılar ve Forsworn olarak bilindiler.

Markarth’tan sürülen Forsworn’lar, Reach’e yayıldılar ve bulabildikleri tüm savunulabilir noktaları kuvvetlendirdiler. Yaban’da bir terörist  organizasyonu olarak bilinen Forsworn’lar , genellikle hagraven ya da  hortlak Briarheart’lar taraından yönetildiler. Ana taktikleri kervan baskınları ve dış yerleşimlere saldırılar düzenlemek oldu. Devam eden anlaşmazlıkları yüzünden Reachmen’lar ile Forsworn’lar ittifak kuramadı.Yerli toprak sahipleri, karşı taraf için çalıştıkları düşüncesiyle sık sık Nord’lar ve Forsworn’lar tarafından saldırıya uğruyorlardı. Birçok Reachmen, ümitsiz bir amaç için yakınları ve arkadaşlarının ölmesine yakınıyorlardı.