Emeric

Son Güncelleme: , mertusta

Genel Bilgi

Cumberland Hanesi’nin mensubu olan Emeric, Ulu Kaya Kralı ve Daggerfall Covenant lideridir. Üç Sancak Savaşı sırasında Hammerfell, High Rock ve Orsinium’u yönetmiştir. Taht şehri Wayrest’tir ve eşi Sentinel kralı olan Fahara’jad’ın kızı Maraya ile evlidir. Gençliğinde babası Pierre Cumberland sayesinde iyi bir ekonomi ve askeri eğitim almıştır. Dağ karavanlarının askeri konvoyluğunu üstlenmiştir.

Ulu Kaya Şehirleri
Ulu Kaya Şehirleri

Komutanlığı

2. Çağ 541’de Enginyurtlu Durcorach’ın ordusu Bangkorai’ye girmiş ve Evermore ile Hallin’s Stand şehirlerini yağmalamıştır. Ardından Wayrest şehrini kuşatmıştır. Fakat ordusunda kuşatma silahları bulunmadığı için geride ufak bir birlik bırakıp Daggerfall şehrine doğru ilerlemiştir. Yol üzerinde de Camlorn’u yağmalamayı ihmal etmemiştir. Emeric, Kral Gardner’i, birliklerini Wayrest’ten Daggerfall’a deniz yolu üzerinden göndermesi için ikna etmiştir. Emeric kendisi de kara yolu ile Daggerfall’a ilerlemiştir. Emeric’in birlikleri Durcorach’ı sürpriz bir şekilde yakalayınca Daggerfall şehrinin yöneticisi Kral Bergamot da karşı hücuma geçmiş ve Durcorach’ın birlikleri iki hücum hattı arasında kalmıştır. Emeric ise Durcorach’ı teke tek mücadelede öldürmeyi başarmıştır.

Krallığı

Knahaten Gribi’nin hem kendi hem de Bretonların diğer soylu ailelerinin çoğunu öldürmesi sebebiyle 2. Çağ 563’te Emeric Kral olarak taç giymiştir. Kızılmuhafızlar ile sağlam bir ittifak kurmak için Shornhelm kralı Kral Ranser’in kızıyla evlenmeyi reddetmiş ve Fahara’jad’ın kızı Maraya ile evlenmiştir. Bir kız ve bir erkek çocuk sahibidir. Bunu gururuna yediremeyen Ranser birlikleriyle Shornhelm’den Wayrest’e doğru ilerlemiştir fakat şehirdeki muhafız alayının başarılı savunması ile kuşatma uzamıştır. Breton krallıkları arasında geçen yıllarda yeni yeni kurulan Daggerfall Birliği, meyvesini vermiş ve destek amacıyla Emeric’e birlikler göndermiştir. Emeric diplomatik zekası ile Orklar ve Kızılmuhafızları da bu birliğe dahil etmeyi başarmış ve Ranser’in birlikleri dört taraftan sarılmıştır. Sonucunda Ranser kuşatmayı kaybetmiş, ordusu yok edilmiş ve kendisi de ölmüştür. Breton, Ork ve Kızılmuhafızlar arasında bu beklenmedik ortaklık daha büyük bir gelişme olan Daggerfall Covenant’ın doğmasına sebep olmuştur. Emeric ise bu birliğin Ulu Kralı olmuştur.

Kral Emeric
Kral Emeric

2. Çağ 582’de Septima Tharn’ın komuta ettiği Yedinci İmparatorluk Lejyonu Bangkorai’yi işgal etmiştir. Fakat Emeric’in birlikleri onu bölgenin güneyine doğru püskürtmüştür. Fakat Emeric, Septima Tharn tarafından kaçırılmış ve ünlü Kızılmuhafız anıt mezarlığı olan Kahramanlar Salonu’na götürmüştür. Bu mekanda aynı zamanda Kızılmuhafızların ahiret mekanı olan Uzak Sahiller’in portalı bulunmaktadır. Septima orada Emeric’i öldürmüş ve ruhunu Uzak Sahiller’e doğru takip ederek buraya gitmiştir. Fakat Vestige (ESO kahramanımız), Septima’yı takip etmiş ve onu öldürmüştür. Vestige’ın bu cesur hamlesi sayesinde Uzak Sahiller’in tanrısı olan Tu’whacca Emeric ve Vestige’ın fani dünya olan Mundus’a dönmelerine izin vermiştir.

Üç Sancak Savaşı sırasında Daggerfall Covenant’ın rakipleri olan Aldmeri Dominion ve Ebonheart Pact’a nazaran en küçük kara parçasına sahiptir. Emeric, o sırada dağılmış olan İkinci İmparatorluğu diriltebilecek olan “insan kökenli” bir birlik olduğuna ve diğer rakiplerine göre tahtın gerçek sahibinin kendisi olduğunu dile getirmiştir.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: