Elsweyr

Elsweyr
Elsweyr

Elsweyr, Tamriel kıtasının güney sahilinde bulunan bir bölgedir ve batıda Valenwood, kuzeyle doğuda Cyrodiil ile komşudur. Burası kedigil olan Khajiitlerin anavatanıdır, yönetimde ise ender bulunan Mane cinsi vardır. Khajiit halkının kutsal saydığı ve tanrıların bir lütfü olarak gördükleri Moon Sugar, Elsweyr’de yetişir.

Elsweyr antik uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır, henüz doğruluğu kesinleşmemiş olsa da bölge üzerinde yüzden fazla yerleşim yeri kurulduğu söylenir. Bazı şehirler kuzeybatı çölünün kumları altında kalmış, kimisi tropik ormanların sık ağaçlıkları arasında toprağa karışmış, bazıları da insan, elf ve Khajiit toplulukları tarafından yok edilmiştir. Ayrıca söylenene göre Tamriel’a insan ve elf topluluklarının gelmesinden önce Khajiit ırkı burada bulunmaktaydı. Yani kıtanın ilk yerleşimcilerini bu ırk meydana getirmiştir. Diğer topluluklar medeniyete henüz girmeye başlamışken, Khajiit toplulukları gelişimlerini çoktan tamamlamıştır. Elsweyr, tarihinde irili ufaklı çok sayıda feodal yönetim birimine bölünmüştür. Söylentiye göre bu sayı on altıdır. Tüm Tamriel’ı etkisi altına alan Thrassian Vebası sonrasında sadece  Anequina ve Pellitine krallıkları ayakta kalabilmiştir. Bu iki krallık da barışı korumak ve huzuru sağlamak adına 2. Çağın 309 yılında ittifak yapıp konfederasyon yönetimi kurmuşlardır. Bu durumdan rahatsız olan eski aristokratik yönetimin üyeleri ihanete uğradıkları gerekçesiyle isyan çıkarmıştır. Anequina’nın lideri Keirgo isyanı bastırmak için Cyrodiil’deki imparatorluktan yardım ister fakat onlarda kendi iç sorunlarıyla uğraştığından olumlu cevap vermezler. Sonuç olarak asiler Anequina’nın başkenti Ne Quin-al’ı ele geçirir. Fakat Khajiitlerin manevi lideri ve tarafsız olan Mane Rid-T’har-ri’Datta nın araya girmesiyle ateşkes sağlanır. Sonrasında da kalıcı barış yapılır.

İkinci İmparatorluk’un Akavir kökenli imparatoru Potentate Versidue-Shaie, Elsweyr’e bir saray yaptırmış ve burada yaşamaya başlamıştır. Lakin 2. Çağın 340 senesinde Morag Tong askerleri tarafından suikaste kurban gitmiştir.

Elsweyr topraklarının bir kısmı Dwemer artifaktı olan Numidium’un saklanması için kullanılmıştır. Söylenene göre Morrowind’e karşı hoşgörü sergileyen Tiber Septim, Vivec’in bir hediyesi olan Numidium’un orada saklanmasına karar verilmiştir. İmparatorluğun elit muhafızları bölgedeki Khajiit halkını zor kullanarak uzaklaştırmıştır.

3. Çağ 395 senesine kadar Elsweyr’de kayda değer bir olay yaşanmamıştır. Bu tarihte Beş Yıl Savaşı yaşanmıştır. En başta haydutların normal yasa dışı faaliyetleri olarak başlayan olaylar büyüyüp devletlerin savaşına dönmüştür. En başta Khajiit haydutları Valenwood’a giden karavanlara saldırmaktaydı. Valenwood’dan gelen koruma birlikleri bu haydutları yok etmek için Khajiitlerin başkenti Torval’a saldırmışlardır. Sonuç olarak Khajiit ordusu da bu saldırıya misliyle karşılık vermiş ve 5 yıl sürecek bir Bosmer-Khajiit savaşı başlamıştır. Savaşı Elsweyr kuvvetleri kazanmış ve sınırlarını batı yönünde biraz genişletmişlerdir.

Dördüncü Çağ’da Black Marsh’ın ardından Elsweyr’de imparatorluktan ayrıldığını ilan etmiştir. Dördüncü Çağ 115 yılındaki darbeyle Elsweyr Konfederasyonu dağıtılmış ve eski iki krallık Annequina ile Pellitine, Thalmor tarafından tekrar kurulmuştur.

Elsweyr’in coğrafi şartları yaşamaya fazla elverişli değildir. Bölge çöller ve tropik ormanlarla kaplıdır. Sadece güney kesimleri okyanusun etkisiyle tarıma müsaittir. Ormanlık alanlar güneyde bulunurken, çöl ve kurak araziler iç kesimlerdedir. Bölgenin güney ucunda yer alan Senchal, Versidue-Shaie’nin öldürüldüğü yerdir. Bir zamanlar izbe bir yer olan Senchal, ekonominin gelişmesiyle şehre yapılan yatırım sayesinde Elsweyr’in liman şehri olmuştur. Aynı zamanda burası Elsweyr’in dünyaya açıldığı noktadır, ticaretin çoğu burada yapılır.