Ejderha

Ejderhalar (eski Kuzeyliler drah-gkon veya dov-rha, kendi dillerinde de dov derlerdi), soylarının tükendiği düşünülmeden önce çok nadir görülen büyük, sürüngenimsi yaratıklardır.

ejderha.jpg”>ejderhaAtmora’dan gelen ejderhalara dair yazılmış birçok eski hikaye olmasına rağmen, Akavir’den (“Ejder Arazisi” anlamına gelir) geldikleri söylenir. Pullu ve devasa boyutta yaratıklardır: bir insan veya elften kat kat büyüklerdir. Yarasa benzeri kanatlarından sırtlarına doğru uzanan sivri çıkıntılara sahiplerdir; kol ve ayakları ise ufak tefektir.

Ejderhaların büyüyle olan ilişkileri iyi bilinirdi; diğer şeylerin yanı sıra büyü, onlara konuşmak için yetenekler sunardı ve görüş açıları iyi olmamasına rağmen rahatlıkla uçabilirlerdi. Her ejderha kendine ait renk dizeleriyle doğardı. Ayrıca olağanüstü bir zeka ile kutsanmışlardı.

Güvensiz yaratıklardır, kendi türlerine dahi güvenmezler. Buna rağmen, toplu halde yaşarlar.

Akatosh’un ölümsüz çocukları olarak, zamanın akışıyla özel bir uyumları vardır ve “diğerlerinin” baş edemeyecekleri zorlukları doğuştan gelen bir dürtü ile hissederler. Ejderhaların zihnine göre, güçlü olmak ve sağ olmak aynı şeylerdir, konuşma ve dövüşme arasında ayrım yapmazlar; genelde ölümcül sözlü çekişmeler ile bir mücadeleye girerler.

Akavir içinde kalan Ka’Po Tun’da (anlamı “Kaplan-Ejderha İmparatorluğu”) yaşayan kaplan insanlarının lideri Tosh Raka’nın kendini bir ejderhaya dönüştürebilmeyi başardığı söylenir. Peryite adlı Daedra’nın da ejder formuna girebildiği, ancak bunun sadece Akatosh’u etkilemek için olduğu bilinir.
Sözde, “Dragonlingler” Iliac Koyu’nda bulunmuştur ve Akatosh’un tohumundan gelmedikleri, daha büyük, akıllı ve çok çok daha ölümcül oldukları söylenir.

Tarihçe

Kanlı Ejder
Kanlı Ejder

Tarihsel olarak ejderhalar, ıssız dağ köylerinde ve çevresinde yaşamışlardır. Yerleşim yerlerinden bazıları hâlâ duruyorsa bile, henüz keşfedilememiştir. Bu yerleşim yerleri, üzerinde rahatça uçulabilecek, daire biçimli, genel de sığır yetiştiren köylerde kurulmuştur. Aynı zamanda ejderhaların, hırsız ve saldırganlara karşı güvenli dağ inlerini tercih ettikleri bilinir.
Ayrıca ejder babası Akatosh’un simgesi alevler içindeki bir ejderhadır. Tamamen kurgusal bazı hikayeler der ki, Akatosh isimli bir ejderha diğer ejderhalar ile karışarak, ejder gruplarını birleştirmiştir.

Ejderha Devri

[abbr title=”Elf Çağı”]Merethic Çağ[/abbr] sırasında, Skyrim’de başka yerlerdeki ejderhalar, ilk ejderha Alduin’in önderliğinde ölümlü ırkları dehşete düşürdüler ve boyun eğdirdiler. Ejder Rahipleri nüfusları büyülediler ve ejderhalara ibadetin ne kadar yaygınlaştığını anlattılar. Bu dönemde çoğu insan metfunlara dönüşmüştür. Şu an bile Skyrim’de eskiden ölülerin gömüldüğü mahzenlerde sinsice dolaştıklarını görebiliyoruz. Solstheim, Atmora ve diğer yerlerde Ejder Rahipleri “insanlar ve ejderhalar arasında barış sağlamışlardır”.

Ejderha İmparatorluğu’nun Skyrim’deki güç merkezinin, Ejder Rahipleri’nin hukuk konularında karar verdikleri Bromjunaar’da var olduğu düşünülür.
Boyunduruk altındaki halk sonunda ayaklandığında, Ejder Rahipleri buna karşılık verdiler; yeterli haraç toplayamayıp, kitleleri kontrol edememeye başlayınca, ejderhaların cevabı hızlı ve acımasız oldu. Böylece [abbr title=”Dragon War”]Ejder Savaşı[/abbr] başladı. Binlerce insan ölmüştü, ancak ölümlüler, ejderhaları öldürmenin mümkün olduğunu anlamışlardı. Bazı kişiler, özellikle Dokuz Kutsallar rahipleri, Akatosh’un ejderhalarla olan savaşı bitirebilmek adına, kendi türüne karşı savaştığını iddia ederler.

Ejderhaların Yok Oluşu

Ejderhalar güçlerini kaybettiklerinde, ortalıkta neredeyse görünmez oldular. Sayılarının yıllar içinde azalmasının birkaç nedeni vardır: Akavir’deki nüfusları Tsaesci (ırkı) tarafından silindi, Vvardenfell’deki ejderhalar ise uçurum yarışçıları tarafından ise istila edildiler. Akaviri Ejdermuhafızları ve halefleri, Yalımlar, ve diğer kahramanlar ejderhaları ve onların yoldaşlarını nesilleri neredeyse tükenene kadar, dönemler boyunca avladılar. Hemen hemen bilinen her vahşi ejderha öldürülmüş veya topraklarından sürülmüştü. Tamriel’in gözlerinden kayboldular.

Ejderha
Ejderha

Bazı kaynaklar tüm ejderhaların, bir ejder kral tarafından yok edilerek veya tanrılığa yükselen Tiber Septim tarafından emilerek, aynı anda ortadan kaybolduğunu iddia eder.
Bütün ejderhaların neslinin tükendiğine inanılıyordu. Ancak bu doğru değildi, ejderhalar Üçüncü Çağ’a ve Dördüncü Çağ’ın başına kadar varlıklarını devam ettirmişti. Akatosh Tapınağı ejderhaları kutsal sembolleri olarak görür ve “kutsal koruda” evcilleştirilmiş ejderhaları bulunur.

Cihanyiyen’in Uyanması

Yüzyıllar boyunca Tamriel’den silinen ejderhalar, 4Ç 201’de, ilk ve en güçlü ejderha Alduin sayesinde yeniden ortaya çıktılar. Alduin, ölü kardeşlerini diriltebiliyordu. Sadece ejderhalar ve Ejderdoğan bir ejderi ruhunu emerek öldürebilme yeteneğine sahipti. Kehanete göre Dovahkiin, Alduin’i yenmek ve Alduin’in serbest bıraktığı ejderhaların ruhlarını emmek için ortaya çıkacaktı.