Ejder Savaşı

Son Güncelleme: , mertusta

Kitap Künyesi
Oyunlar: Skyrim
Çevirmen: Artemis
Orijinal İsim: The Dragon War
The Dragon War
Ejder Savaşı

[abbr title=”Elf Çağı”]Merethic Çağ[/abbr]’da, Ysgramor Tamriel‘e ilk kez ayak bastığında, Ysgramor’un insanları kendileriyle birlikte hayvanlara tapılan bir inanç getirdiler. Bazı bilginler, bu insanların aslında bizim bildiğimiz tanrılara taptıklarına, yanlızca bu tanrıların hayvan formunda olduğuna inanıyorlar. Bu insanlar şahin, kurt, yılan, güve, baykuş, balina, ayı, tilki ve ejderhayı tanrılaştırmıştır. Şimdilerde bile, Skyrim’in en ücra tepelerinde kırık taş totemlere rastlayabilirsiniz.

Tüm bu hayvanların arasında başta gelen, ejderhaydı. Kadim Nord dilinde drah-gkon denirdi. Bazen dov-rha kullanılsa da, dili ya da nereden türediği bilinmemektedir. İki ismi de kullanmak [abbr title=”Dragon Priest”]Ejder Rahipler’i[/abbr] hariç herkese yasaktı. Ejderhaları onurlandırmak ve onların gönüllerini almak için büyük tapınaklar inşaa edilmişti. Bugüne dek sağlam kalabilen antik kalıntılarda ise meftunlar ve ejder rahipleri cirit atmaktadır.

Ejderhalar, ejderha olarak, insanların üzerinde tanrı-kral olma rolünü benimsemişlerdi. Ne de olsa, onlar Akatosh‘un suretinde yaratılmamış mıydılar? Onlara ibadet eden, küçük ve hassas yaratıklardan her şekilde çok daha üstün değiller miydi? Ejderhalar için güç, hakikatle eş değerdi. Güce sahiplerdi, öyleyse bu hakikat olmalıydı. Ejderhalar, mutlak itaat karşılığında ejder rahiplerine az miktarda güç vermişlerdi. Karşılığında, aynı kralların yaptığı gibi, ejder rahipleri insan ırkına hükmettiler. Ejderhalar, elbetteki, gerçekten hükmetmeyi kafalarına takmıyorlardı.

Atmora‘da, Ysgramor ve insanlarının geldiği yerde, ejder rahipleri övgü talep ettiler ve ejder ile insan ırkı arasında barışı sağlayan yasalar ve yaşam kuralları koydular. Ancak Tamriel’de bu kadar hayırsever değillerdi. Bunun hırslı bir ejder rahibi, ya da özel bir ejderha, veya zayıf krallar yüzünden mi olduğu belirsizdi. Ne olursa olsun, ejder rahipleri demir yumruklarla yönetmeye, ve nüfusun geri kalanını köleler yapmaya başladılar.

Halk ayaklanınca, ejder rahipleri karşılık verdi. Rahipler, artık haraç toplayamadıklarında ya da insanları kontrol edememeye başladığında, ejderhaların cevabı hızlı ve acımasızca oldu. Böylece Ejder Savaşı başladı.

İlk başta binlerce insan öldü. Eski yazıtlar, bazı ejderhaların insanların tarafında yer aldığını açığa çıkartmıştır. Ama ejderhaların bunu neden yaptığı bilinmez. Dokuz İlah rahipleri, savaşa müdahale edenin Akatosh olduğunu iddia eder. Bu ejderhalardan insanlar, ejderhalara karşı kullanılacak büyüler öğrendiler. Savaşın akışı değişmeye ve böylelikle ejderhalar da ölmeye başladı.

Savaş uzun ve kanlı geçti. Ejder rahipleri devrilmiş ve ejderhalar çok sayıda katledilmişti. Hayatta kalmayı başaran ejderhalar dağıldılar, insanlardan uzakta, ücra yerlerde yaşamayı tercih ettiler. [abbr title=”Dragon Cult”]Ejder Kültü[/abbr] sağlam kalmayı ve hayatta kalmayı başardı. Savaşta ölen ejderhaların kalıntılarını gömdükleri ejder höyükleri inşaa ettiler. Onlar, bir gün ejderhaların geri döneceğine ve sadık kalanları ödüllendireceklerine inanıyorlardı.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: